Max Kašparů bude sloužit mše svaté v esperantu v Praze

Že jsou v Praze slouženy mše svaté v anglickém či německém jazyce, asi není nutné pochybovat. Stejně tak jsou slouženy mše svaté i ve španělštině, francouzštině, italštině, polštině, slovenštině a vietnamštině. Nechybí samozřejmě ani latina. Esperanto však doposud scházelo. Tento nedostatek však bude vyřešen už v příštím roce, kdy 18. ledna 2017 bude sloužit mši v esperantu v kostelíku sv. Pankráce v Praze známý psychiatr a publicista Max Kašparů, který je zároveň nadšeným propagátorem esperanta a vedoucím kroužku „Montetaro“ v Pelhřimově. Z tohoto důvodu redakce tohoto webu požádala Maxe Kašparů o poskytnutí krátkého rozhovoru o této novince.

1. Když se na podzim roku 2010 konalo setkání České esperantské mládeže v Žirovnici, vedl jsi tehdy částečně mši svatou v esperantu. Předpokládám, že to však nebyla první a od té doby poslední mše svatá v esperantu, kterou jsi sloužil, že? Tedy, kolik mší svatých v esperantu už jsi odsloužil?

Ono je to trochu složitější. Kněžství jako takové má tři stupně. Diákon, kněz, biskup. A každému z nich je určena role v obřadu. Tehdy jsem byl na stupni diákona a mohl jsem vést pouze „bohoslužbu slova“, nikoli sloužit mši svatou. Ta patří až knězi a biskupovi. V říjnu 2015 jsem obdržel kněžské svěcení a mohu od té doby sloužit mši svatou, zpovídat a udělovat svátost nemocných, což jsem jako diákon nesměl. Těšil jsem se z toho, že na ono kněžské svěcení do Žirovnice přijela řada esperantistů z daleka, což jsem nečekal a bylo to milé. Mše sloužím každý týden v češtině ve zdejších kostelech, v esperantu jsem ji sloužil poprvé až na setkání IKUE ve Vranově u Brna. Pokud nemám společenství v patřičném jazyce, nesloužím.

2. Kromě mší v esperantu sloužíš i mše v češtině. Liší se nějak příprava na mši a průběh samotný dle použitého jazyka?

Katolická mše je na celé planetě všade stejná, liší se jen v jazyce.

3. A teď už konečně k Praze a té novince. 18. ledna 2017 budeš sloužit mši v esperantu v kostelíku sv. Pankráce v Praze. Jedná se o tvou iniciativu nebo někoho z toho kostelíka? Jak to vlastně vzniklo? Pomáhali při tom nějak i pražští esperantisté?

Myšlenka přišla od jednoho pražského člena IKUE. Mně se líbila, a proto jsem hledal kostel, kde by to bylo možné a pro zájemce dostupné. Jako student jsem bydlel kousek od toho kostela, kde je i stanice Metra a tak jsem navštívil tamního kněze s dotazem, zda mi takové čtvrtletní bohoslužby dovolí. Přijal to bez problémů a nic nenamítali ani na pražském arcibiskupství, protože v Praze se slouží bohoslužby v řadě světových jazyků včetně vietnamštiny, tak proč ne v esperantu. Jde také trochu o experiment a čas ukáže, zda bude o takovou bohoslužbu v Praze zájem.

Max Kašparů slouží mši během setkání IKUE ve Vranově u Brna

Držme tedy palce, aby tato myšlenka byla pozitivně přijata a třeba časem bude Max Kašparů sloužit mše svaté v esperantu častěji! -mir-

Zdroj: http://www.bohosluzby-praha.cz/…cizojaz.html


  • zveřejněno 20. 12. 2016, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 951 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Jan Kalný

#1 Jan Kalný

Jde o výborný nápad, vždyť na více místech ve světě bohoslužby v esperantu už dávno existují. Díky!

před 4 lety
Jan Kalný

#2 Jan Kalný

Jde o výborný nápad, vždyť na více místech ve světě bohoslužby v esperantu už dávno existují. Díky!

před 4 lety
Miloslav Šváček

#3 Miloslav Šváček

Dík za realizaci této myšlenky patří především br. Maxovi, ale také br. Janu Josefu Pospíšilovi, i když mše sv. budou realizovány na jiném místě, než navrhoval. Doufám, že esperantisty z Prahy a okolí zaujme tato myšlenka a zúčastní se bohoslužby.

před 4 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021