Esperanto bylo jednacím jazykem semináře na Univerzitě v Pardubicích

6. března 2023 Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Českým železničářským esperantským svazem uspořádala mezinárodní seminář „Evropské železnice“, jehož hlavním tématem byla „Udržitelná železniční doprava“.

Seminář se konal jakožto součást projektu Verden u příležitosti 30. výročí vzniku Dopravní fakulty. První přednášející Rodica Todor (Rumunsko) představila projekt Verden, poté Lars Sözüer (Německo) přednášel na téma železnice a cyklistika. Následovala přednáška Vita Tornilla (Itálie) o intermodální dopravě v Itálii a okolních zemích. Po přestávce měli účastníci možnost poslechnout si přednášku „Správa železnic s.o. a strategie udržitelného rozvoje“ od Romana Štěrby. Poslední příspěvek od Francesca Maurelliho (Itálie) byl věnován vztahu mezi robotikou a udržitelností.

Všechny přednášky byly tlumočeny z esperanta do češtiny, kromě přednášky Romana Štěrby, který přednášel česky a jeho příspěvek byl naopak překládán do esperanta. Mezi účastníky byli nejen esperantisté, ale i neesperantská veřejnost, zejména studenti, učitelé a odborníci. Fyzicky bylo přítomno 36 posluchačů a mnoho dalších využilo možnosti sledovat seminář prostřednictvím internetu. Mezi nimi byli i esperantisté z Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Itálie, Německa, Dánska, Francie a Belgie.

Po přednáškách proběhla exkurze do univerzitního dopravního sálu.

Velké díky patří Jaroslavu Matuškovi a Ladislavu Kovářovi z ČŽES za uspořádání této zajímavé a úspěšné akce, která nejenže byla příležitostí k setkání esperantistů – železničářů, ale především umožnila sdílet v mezinárodním prostředí aktuální odborné informace a zároveň odborné veřejnosti názorně ukázala komunikační užitečnost a způsobilost esperanta i jeho terminologickou vybavenost. Doufejme, že další podobné mezinárodní akce na akademické půdě budou následovat.

Ladislav Hakl, -pd-


  • zveřejněno 24. 3. 2023, což bylo před 2 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 69 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023