Nový web o mezináboženském dialogu

Esperantské hnutí je založeno na obecné úctě, neuzaujatosti a přátelskosti vůči druhým lidem, ale není spojeno s žádnou konkrétní závaznou vírou či ideologií. Proto v jeho rámci mohou vedle sebe působit kromě ateistů i různé náboženské a duchovní organizace a společenství. S nimi a jejich učením se můžete seznámit na zbrusu novém referenčním webu, který bychom vám rádi představili.

„Nemůže být nastat mír ve světě bez míru mezi náboženstvími a ten nemůže nastat bez vzájemného dialogu, založeném na skutečném naslouchání, respektu a hledání toho, co nás spojuje a co nás může postupně vést k Pravdě a ke Světlu.“

Tvůrce webu nazvaného EKUMENO je Nizozemec Robert Poort, žijící v USA.

Vzhledem k obsahu je význam slova „ekumena“ použit v původním širším, tj. nejen křesťanském, smyslu – starořecké řecké slovo οiκουμένη „oikúmené“ – znamená „společný dům“ a je označením pro „obývaný“ nebo „celý známý“ svět. Je to bezpochyby trefné symbolické vyjádření pro Zemi jako domov, který všichni společně obýváme.

Jak je vidno z níže uvedené fotografie titulní stránky webu, naleznete zde rubriky Judaismus – Křesťanství (různé směry) – Islám – Bahaismus – Buddhismus – Spiritismus – Universalismus – Legie dobré vůle a Ostatní (Hinduismus, Oomoto a Homaranismus).

Adresa webu EKUMENO je

http://ekumeno.weebly.com/index.html

Stránky jsou samozřejmě ve výstavbě a budou postupně doplňovány i o další vhodné zdroje informací v esperantu. Spolupráce zájemců o tuto problematiku je určitě vítána!

Na titulní straně si rovněž můžete zhlédnout některá krátká videa, která budou pravděpodobně rovněž průběžně obměńována.

V této souvislosti bychom vás rádi upozornili i na to, že v našem Muzeu esperanta va Svitavách 26. května končí celoroční tematická výstava „Duchovní tradice a světa a esperanto“ (viz článek a fotogalerie). Hlavním mottem výstavy je „PRAVDA JE KNIHA, KTEROU JEŠTĚ NIKDO Z NEDOČETL AŽ DO KONCE“, vypůjčené z unikátního televizního cyklu dr. Tomáše Halíka „Prolínání světů“ (dokumentární filmy ČT můžete zdarma zhlédnout ZDE).

Poslední možnost navštívit výstavu je právě v sobotu 26.5. , kdy se koná od 14h přednáška a beseda pro veřejnost (v češtině) o víře bahá'í, u nás málo známé, ale bezpochyby inspirativní v mnohém jistě i pro ty, kdo žádné konkrétní náboženství nevyznávají.

K virtuální i fyzické návštěvě vás srdečně zve

PhDr. Pavla Dvořáková, šéfredaktorka tohoto webu a autorka zmíněné výstavy


  • zveřejněno 9. 5. 2012, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 4459 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020