Jak platit svazu - Změna!

Nový účet je u Poštovní spořitelny v Poděbradech.
Nové číslo účtu:195 230 825 / 0300

V kterékoliv pobočce Poštovní spořitelny a ve většině poboček České pošty si vyžádáte tiskopis VKLAD, který vyplníte ve všech kolonkách:
částka Kč- sumu,  kterou platíte
č. účtu: 195 230 825, 
variabilní symbol: má celkem 10 kolonek – prvních pět je pro vaše číslo svazové legitimace a dalších pět pro variabilní symbol podle účelu platby (viz seznam).
Pokud platíte za klub (EK nebo sekci), uveďte svoje číslo legitimace a pošlete tajemníkovi seznam, za koho platíte.
Symbol konstantní je 0379,
název účtuje: Český esperantský svaz.

Stejná čísla uveďte na ústřižek, který slouží jako doklad o platbě. Platba je bez poplatku.
Na starý účet u KB již nic neplaťte!!!

Seznam čísel (variabilní symboly):

06940 členství ČES
06941 členství UEA
06942 předplatné Starta bez členství
06943 dary ČES
06944 zápisné do Odborné knihovny ČES
07001 předpl. Monato (650,–Kč)
07002 předpl. La Gazeto (650,– Kč)
07003 předpl. La Ondo de Esp-o (500,– Kč)
07004 předpl. Juna Amiko (300,– Kč)
07005 předpl. Literatura Foiro (970,– Kč)
07006 předpl. Heroldo de Esp-o (1030,– Kč)
07007 předpl. Femina (650,– Kč)
07008 předpl. Litova stelo (320,– Kč)
50200 sekce železničářů IFEF
50400 komise pedagogická ILEI
50401 písemný kurs začátečníci
50402 písemný kurs pokročilí
50404 Paroliga kurso
50405 svazové zkoušky
50800 sekce nevidomých LIBE
50900 sekce zdravotníků UMEA
51000 sekce křesť. esp. KELI
51100 sekce katol. esp. IKUE
51200 sekce informatiky

  • zveřejněno 16. 8. 2005, což bylo před 16 lety
  • od té doby článek otevřelo 1340 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Karel

#1 Karel

Přeji dobrý den, dovoluji si Vás tímto informovat, že na rekreačním středisku Máj Plasy došlo k výměně provozovatele.
Středisko prochází rozsáhlou generální opravou, tak aby bylo možno začít sezónu 2011 včas a s čistým štítem.
Věříme , že v případě Vašeho zájmu budete spokojeni.
Vše můžete porovnat ve fotogalerii 2010 na www.zolbminerals.cz, kde jsou postupně vkládané fota z úprav.
Kontaktní telefon na nového provozovatele pana Marka Hanuše je 602 445 563 .
Zdraví Karel Hnilička

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021