Proč a jak se učit esperanto?

Výročí narození dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa 15.prosince připomněl a informace o esperantu ve svém ranním vysílání přinesl mj. i Český rozhlas 2. Proč, kdy a jak Zamenhof svůj jazyk vytvořil, se můžete dočíst v článku Příběh vzniku esperanta. V návaznosti na rozhlasovou relaci shrnujeme pro nové zájemce podstatné informace o tom, jak a kde se lze esperanto naučit a jaké možnosti a specifické výhody jeho znalost přináší.

Důvody proč se učit esperanto představuje rodilý mluvčí angličtiny, Američan Ronald Glossop

ESPERANTO JE VÍC NEŽ JEN JAZYK!

= alternativní cesta k nekonzumnímu cestování a poznávání cizích zemí a kultur

= větší šance na plynnou komunikaci na bázi rovnoprávnosti (bez pocitu znevýhodnění v porovnání s rodilým mluvčím)

= pomocník při navazování osobních přátelství u nás i v zahraničí

= prostředek, který posiluje schopnost logického a asociativního myšlení, usnadňuje studium dalších jazyků a porozumění odborné terminologii

Záměrem esperanta každopádně není konkurovat národním jazykům nebo je dokonce nahrazovat.


Esperanto má fonetický pravopis („piš jak slyš“), logickou gramatiku bez výjimek, důmyslný systém slovotvorby a zahrnuje řadu mezinárodních slovních kořenů a díky tomu si ho můžete osvojit podstatně rychleji a snáze než jiné jazyky. Na úroveň plynné konverzace se tak mohou dostat i ti, kteří tzv. „na jazyky nejsou“. Můžete nahlédnout, jak vypadá Struktura jazyka a základy gramatiky a základní česko-esperantská konverzace. Jak esperanto zní, si můžete poslechnout např. v úvodu z Máchova Máje.

O vlastnostech a možnostech využití esperanta se můžete dozvědět mj. v tomto krátkém videu


Zájemci o studium esperanta mají možnost vybrat si z vícero možností:

 1. stručné seznámení s jazykem na Esperanto máš v kapse
 2. KORESPONDEČNÍ KURZY (klasickou i elektronickou poštou)
 3. samostudium s učebnicí Esperantem za tři měsíce
 4. interaktivní kurzy na Internetu

 1. pobytové jazykové kurzy v ČR a na Slovensku
 2. videokurs Mazi en Gondolando (adaptace podle kursu BBC) na serveru Youtube
 3. kurzy v rámci velkých mezinárodních akcí
 4. klasické docházkové kurzy pořádané v rámci klubů, na školách apod.

Nabízíme rovněž různé jazykové příručky a pomůcky (klasické i elektronické).

Další užitečné webové stránky a jazykové pomůcky naleznete v naší rubrice ODKAZY, v podkapitole Studium a výuka esperanta.


Chcete se naučit esperanto a nemůžete se stále rozhodnout jak?

Zeptejte se, rádi Vám zdarma poradíme.

kurzy@esperanto.cz


Esperanto má své uživatele ve více než 120 zemích světa. Řadu těch aktivních lze v případě potřeby snadno najít a kontaktovat. Znalost tohoto jazyka přináší obzvláštní výhody zejména při cestování do zahraničí (individuálně formou návštěv u svých korespondentů a přátel nebo přes bezplatnou ubytovací službu Pasporta Servo, či formou účasti na nejrůznějších mezinárodních akcích rekreačního i vzdělávacího charakteru – od velmi komorních až po světové kongresy, s unikátní atmosférou).

Mapa ubytovatelů Pasporta Servo zahrnuje 92 zemí světa

Informace o akcích na území ČR a sousedních zemích naleznete v našem průběžně doplňovaném Kalendáři akcí. Esperanto vám ale přináší vám i možnost nových sociálních kontaktů i v tuzemsku, možnost stát se součástí mezinárodního společenství podobně laděných lidí. Esperanto se stále obohacuje o nové termíny, existuje v něm bohatá literatura (přes 60 tisíc titulů + další v elektronické formě), písně, filmy, divadelní hry atd., stejně jako v jiných živých jazycích. Esperantská verze Wikipedie v současnosti obsahuje přes 200 tisíc článků.


Na území ČR působí Český esperantský svaz, který svým členům poskytuje různé služby a výhody. Sídlem ČES je celoročně přístupné Muzeum esperanta ve Svitavách. Informace o dalších českých esperantských organizacích naleznete ZDE.

Pavla Dvořáková, -padv-

Související články:

Den dr. Zamenhofa a esperantské kulturySoubory
pdf Objevte -esperanto-cz(1).pdf (2.95 MB)
pdf Esperanto mas v kapse - gramatika, slovnicek, cviceni, info.pdf (553.44 kB)

 • zveřejněno 14. 12. 2014, což bylo před 7 lety
 • od té doby článek otevřelo 3001 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Josef Vojáček

#1 Josef Vojáček

Užitečné a dobře zhuštěné informace pro neesperantisty.

před 7 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022