pro začátečníky a mírně pokročilé

Základní česko-esperantská konverzace

Užitečné fráze

Přehled gramatiky

Kontrola gramatické správnosti textu online

Slovníky

Kapesní česko-esperantský slovníček

Kapesní esperantsko-český slovníček

Obrazový slovník na Lernu.net

Četba

Virtuální knihovna na Lernu.net

Claude Piron – Dankon, amiko

János Sárközi – Paĝoj por komencantoj

Audio- a videokurzy a didaktické materiály

Ana Pana audiokurz pro začátečníky na Lernu.net (zdarma po bezplatné registraci)

Ana renkontas pokračovací audiokurz Ana Pana pro mírně pokročilé na Lernu.net (zdarma po bezplatné registraci)

Claude Piron – Gerda malaperis – Kurz pro začátečníky ve formě detektivního příběhu

R. Corsetti a kol. – Liza kaj Paŭlo audiodrama pro mírně pokročilé (20:00)

Jen nia IJK – konverzační kurz pro mírně pokročilé (s gramatickými cvičeními a didaktickými otázkami)- na téma účasti na Mezinárodním kongresu esperantské mládeže

Facila.org web s krátkými články na různá témata a jejich audionahrávkami, s krátkými filmy a hudebními nahrávkami pro mírně pokročilé


Učební materiály pro pokročilé se nacházejí zde

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023