Odkazy »

Studium a výuka esperanta

Učebnice

Esperanto máš v kapse – stručné základy jazyka (gramatika, slovníček, cvičení) na 8 stranách A4

Přehled esperantské gramatiky

6dílné informační video Esperanto je … – ve 4. díle se stručným úvodem do gramatiky a slovní zásoby

Miroslav Malovec – Mluvnice esperanta podrobná příručka v češtině

Přehled základní konverzace ve 45 jazycích vč. esperanta na stránkách jazykové školy Nonbabylon Praha

Esperanto od A do Z – klasická učebnice pro samouky s internetovou verzí cvičebnicea multimediálními soubory

Lernu.net  – 12 bezplatných interaktivních on-line kurzů esperanta pro začátečníky i pokročilé (ve 40 jazycích včetně češtiny);možnost studia s učitelem i bez učitele; jazykové pomůcky a hry, komunitní síť uživatelů

Tematický obrázkový slovník

Bildvortaro – obsáhlý obrazový slovník Rüdigera Eichholze

Užitečné fráze (tematická konverzace)

Esperanto po kapkách Základy esperanta (nejen) pro příznivce Linuxu

Slovníky

Velký internetový slovník esperantsko-český a česko-esperantský Josefa Hrona – online verze (verze v Excelu ke stažení níže v příloze)

Rozšířený slovník Josefa Hrona ke stažení

Datová verze Hronova slovníku

Plena Ilustrita Vortaro nejpodrobnější esperantský výkladový slovník (pro použití je třeba se nejdříve bezplatně registrovat na www.edukado.net nebo www. lernu.net)

Seznam E-slovníků a terminářů dostupných na Internetu

Slovníky a další pomůcky pro překladatele ke stažení

Stručný výkladový slovník základních slovních kořenů

Reta vortaro (podrobný výkladový E-slovník)

Komputeko Vícejazyčný podrobný slovník počítačové terminologie zahrnující esperanto

Výuka esperanta

Edukado.net Mezinárodní portál pro učitele esperanta

Ilei.info Web Mezinárodní ligy učitelů esperanta

Web Pedagogické komise ČES

Springboard to languages Odrazový můstek k jazykům – o projektu výuky esperanta ve Velké Británii

Databáze diplomových prací o esperantu (v různých jazycích z různých zemí)


Soubory
xlsx hron_velky-slovnik_E-C_C-E_2022.xlsx (30.49 MB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023