ĈEJ

Česká esperantská mládež  – organizace sdružující mladé české příznivce esperanta. Pomáhá svým členům využívat esperanto k dopisování, cestování, navazování kontaktů a dalším účelům, informuje o esperantu na svých webových stránkách, pořádá kurzy, organizuje vlastní setkání a společné cesty na zahraniční akce, podílí se na realizaci odborných internetových projektů.


.

Svaz zdravotně postižených esperantistů (AEH-IKEH) se sídlem v Pardubicích sdružuje členy ve 22 zemích. Vydává měsíčník Informilo a pořádá pravidelné jazykové semináře, setkání a zájezdy.

Kontakt: aeh(zavináč)es­peranto-aeh.eu


.

Občanské sdružení E-lingvo se sídlem v Brně se zaměřuje na účinnou propagaci jednotného komunikačního jazyka v Česku i v Evropě. Provozuje vícejazyčný web věnovaný problematice mnohojazyčnosti ve světě a možnostem jejího řešení.


.

Český železničářský esperantský svaz (ČŽES)sdružuje železničáře a ostatní zájemce o železnici, kteří mají vztah k esperantu. Každoročně pořádá konference v různých místech České republiky s bohatým odborným a zábavným programem. Členové svazu se aktivně podílejí na činnosti IFEF (Mezinárodní železničářské esperantské federace) v jejím řídícím výboru a v odborných komisích.

Kontakt: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, e-mail: cefea(zavináč)cen­trum.cz, web: ifef.wz.cz


Klub E-mentál Praha

.

spojuje esperanto a vzdělávání se zábavou, recesí, cestováním a (nejen kulinární) tvořivostí. Pořádá pravidelné tematické schůzky 2× měsíčně v Praze a víkendové akce v různých částech republiky (Divadelní a grilovací víkend v Jižních Čechách, Vinařský víkend na Jižní Moravě, Oslava Mikuláše a Vánoc v Praze, výlety do Českosaského Švýcarska, BIERO a další). Info: pismis(zavináč)@vol­ny.cz

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024