Metodika jízdného aneb jak levně cestovat s ČD v roce 2014?

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v únoru 2013, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Jak bude vysvětleno, České dráhy letos hlavně mírně měnily ceny.

Jak levně cestovat s ČD? Jízdné lze rozdělit do více kategorií.

 1. Základní: nejdražší varianta cesty (navíc došlo ke zdražení o 2.5 %). Částečně pomůže zakoupení zpáteční jízdenky, která nabízí slevu 5 % (je ale nutno se vrátit do půlnoci druhého dne)

V případě využití integrovaných dopravních systémů (ROPID – Praha a okolí, IDS JMK – okolí Brna, ODIS – okolí Ostravy atp.) je výhodné zakoupení jízdenky daného systémů. Příklad: jedete z Brna rychlíkem do Vyškova. Obyčejná jízdenka stojí 69 Kč. Když si ale řeknete na nádraží o jízdenku IDS JMK z Brna do Vyškova na 6 zón, zaplatíte za tuto cestu jen 49 Kč. Jízdenku IDS JMK si pak označíte před nástupem do rychlíku v označovači na nástupišti (ty jsou umístěny při schodištích z obou podchodů). Povolena je i kombinace s klasickou jízdenkou od ČD. Takže při cestě rychlíkem z Brna do Ostravy si můžete zakoupit jízdenku z Brna do Vyškova a dále předložit průvodčímu jízdenku ČD (tu je třeba zakoupit také na nádraží a ne ji pak chtít od průvodčího). Problémem je však cesta naopak. Jízdenku IDS JMK v Ostravě nezakoupíte a vzhledem k tříminutové zastávce ve Vyškově nemůžete z vlaku vyběhnout a koupit si jízdenku na pokladně ve Vyškově a ještě si ji označit. Nicméně, pro cestu z Brna lze této slevy využít (tarif IDS JMK ovšem neplatí ve vlacích Ex, IC a EC, takže nelze využít této výhody mezi Brnem a Břeclaví ve všech vlacích).

Ze základního jízdného se poskytují následující slevy:

1. Sleva pro důchodce – zde je situace nadále téměř beze změn. Podle Výměru ministerstva financí č. 01/2012 skončily od ledna 2012 státem garantované důchodcovské slevy ve vlacích. Situace je následující:

Pro méně časté cesty stačí mít zvláštní modrý průkaz za 50 Kč, který umožňuje cestování se slevou 25 %. Pokud jste starší 70 let, nemusíte si tento průkaz pořizovat, postačí vám se prokázat občanským průkazem.

Pro častější cesty je možno pořídit si In-kartu s aplikací IN senior, která umožňuje lidem nad 70 let bezplatné cestování v osobních a spěšných vlacích a slevu 50 % v rychlících a vlacích vyšší kvality (EuroCity, Expres, InterCity).

Zde došlo ke zdražení. Roční cena této aplikace už není 1330 Kč, ale nově 1490 Kč, v případě nákupu aplikace na 3 roky stojí ne 3490 Kč, ale 3990 Kč.

Poznámka: Některé rychlíky nabízejí v určitých úsecích odbavení jako ve spěšném vlaku. To je vždy uvedeno v jízdním řádu, případě je na to upozorňováno staničním rozhlasem.

Další variantou je In-karta s aplikací IN50, která poskytuje slevu 50 % pro důchodce, roční cena aplikace je 550 Kč (doposud 490 Kč), na 3 roky potom 1490 Kč (dříve 1330 Kč).

2. Sleva pro žáky – od 15 do 26 let. Slouží pro dojíždění do školy z místa bydliště do místa školy se slevou 45 %. Více informací zde .

3. Sleva pro děti. Děti do 6 let cestují bezplatně (maximálně dvě děti na jednoho cestujícího staršího 10 let, který vždy musí dítě do 6 let doprovázet!). Od 6 let do 15 let se slevou 50 %. Ale od 10 let do 15 let musí dítě mít oficiální průkaz, kde je fotografie a datum narození. ČD mohou vydat vlastní průkaz za 50 Kč.

4. Zpáteční sleva: 5 % pro každého, lze tedy kombinovat i se slevou pro důchodce.

5. Sleva 25 % s In-kartou, na které je aplikace IN 25 % Jedinou změnou je dražší cena pro mládež. Tato sleva je podmíněna zakoupením aplikace IN 25 % a současně vlastnictvím In-karty, pro cestující od 26 let stojí aplikace IN 25 % na 3 roky 990 Kč. Pro cestující do 26 let stojí jen 490 Kč (dříve jen 330 Kč) na 3 roky. Existuje i varianta na 1 rok. Domnívám se však, že díky rozumně nastavené ceně nemá smysl kupovat variantu na 1 rok a raději vzít přímo In-kartu s aplikací na 3 roky.

Poznámka: majitelé In-karet mají nárok na zajímavé marketingové bonusy, viz níže.

6. Sleva 50 % s In-kartou, na které je aplikace IN 50 %. Tato sleva je podmíněna zakoupením aplikace IN 50 % a současně vlastnictvím In-karty, pro cestující od 26 let stojí tato aplikace (IN 50) 8490 Kč na 3 roky (lze koupit i variantu za 2990 Kč na 1 rok). Pro cestující do 26 let stojí jen 3990 Kč (dříve 3490 Kč) na 3 roky (nově 1490 Kč u varianty na 1 rok). Varianta na 2 roky již bohužel nabízena není, což je podle mne k vyšší ceně aplikace podle mne škoda.

7. Sleva 100 % (aplikace se oficiálně jmenuje IN 100 %): Pro velmi časté cesty, nově bez možnosti využívat první třídu. 1 rok stojí 19 990 Kč, 3 roky 58 990 Kč. Pokud chcete jezdit i v první třídě, je nutno dokoupit doplatek za 4990 Kč na jeden rok. Celkově tedy cestování první třídou podražilo, dříve stála varianta pro první třídu jen 22 990 Kč.

8. Skupinová sleva pro dvě osoby – zde došlo ke změně. Pokud jedou jen dva lidé bez In-karty s jakoukoliv z výše zmíněných aplikací spolu, platí jízdné dle nového výpočtu: první cestující platí celé základní jízdné, druhý cestující má slevu 25 %. Dříve to bylo 30 %, což znamená, že pro dva cestující začíná být výhodnější používat spíše samostnatně In-kartu. To platí zejména v případě, kdy cestují dva cestující poměrně často. Při občasných cestách na kratší vzdálenost nezbyde nejspíše nic jiného než zdražení překousnout.

9. Skupinová sleva pro tři až třicet osob – i zde je změna: první cestující zaplatí jízdné ve výši 100 % základního jízdného, druhá osoba platí jízdné ve výši 75 % obyčejného plného jízdného (25 % sleva ze základního jízdného), každá další osoba pak ve výši 50 % obyčejného jízdného. Celkově tedy zdražení zejména pro menší skupiny.

 1. Víkendové a jim podobné jízdenky

1. Skupinová víkendová jízdenka

Už v prosinci 2012 skončil starý a dle mého názoru poměrně zvučný název SONE+, nově se jízdenka jmenuje Skupinová víkendová jízdenka za 650 Kč (dříve 600 Kč) může až 5 cestujících (z toho maximálně dva cestující mohou být starší 15 let) cestovat celou sobotu nebo neděli nebo o státním svátku bez omezení jakýmkoliv vlakem v druhé třídě po celé ČR (výjimkou je vlak Pendolino, do tohoto vlaku je třeba zakoupit místenku). Tyto skupinové víkendové jízdenky existují i ve variantách pro jednotlivé kraje. Tyto varianty jsou pochopitelně levnější. Například varianta pro Jihomoravský kraj stojí 275 Kč (dříve 250 Kč), pro Zlínský kraj 225 Kč (dříve 200 Kč). Tyto regionální varianty umožňují cestovat i do sousedních krajů. V případě kraje Pardubického je možné cestovat až do Hradce Králové, Kolína, Kutné Hory či Zábřehu na Moravě. V případě kraje Vysočina je možno cestovat až do Tišnova nebo do Kutné Hory.

Tip: Plánujete jednodenní cestu do Prahy a chcete větší část dne jezdit po Praze veřejnou dopravou? Pak nezapomeňte, že existuje i varianta SONE+ jízdenky za 800 Kč, která zahrnuje navíc i městskou hromadnou dopravu v Praze v pásmech P, 0 a B (metro, tramvaje, autobusy, vlaky PID, lanová dráha, přívozy, linka AE).

Druhý tip: pokud si chcete udělat jednodenní víkendový výlet z Brna do Kutné Hory, vyplatí se vám kombinace jízdného, tedy z Brna do Tišnova na skupinovou jízdenku a potom z Tišnova již vám bude platit Skupinová víkendová jízdenka pro kraj Vysočina.

Poznámka: Nabídka SONE+ za 150Kč pouze na osobní a spěšné vlaky byla již zrušena (a sice od prosince 2011), ale nabídka pro jednotlivé kraje je nakonec poměrně dobrou alternativou.

Se Skupinovou víkendovou jízdenkou je možno cestovat částečně do zahraničí osobními vlaky do prvních pohraničních stanic v Německu, Polsku a Slovensku:

• Německo – do stanic Schirnding, Zittau, Schöna, Klingenthal, Bad Brambach, Bärenstein, Johangeorgenstadt a Furth im Wald

• Slovensko – do stanic Čadca, Strelenka, Horné Srnie, Vrbovce a Kúty

• Polsko – Zebrzydowice, Chalupki, Miedzylesie, Glucholazy, Lubawka a Jakuszyce

Poznámka: v případě Glucholaz jde o peážní úsek přes Polsko tratě z Jeseníku do Krnova, za cestu po tomto úseku není nutno v žádném případě platit mezinárodní jízdné.

Druhá poznámka: že vám chybí v seznamu stanic Rakousko? To je v pořádku :-( Bohužel od prosince 2013 už nabídka Skupinová víkendová jízdenka do Rakouska neplatí.

Třetí poznámka: Ačkoliv je plná cena Skupinové víkendové jízdenky 650 Kč, České dráhy mají občas domluvenou spolupráci s nějakým partnerem (například slevový portál Zapakatel, či mobilní operátor O2), kdy jízdenka stojí o 150 Kč méně.

Čtvrtá poznámka: Skupinová víkendová jízdenka pro Jihočeský kraj (a nejspíš také varianta pro celou ČR) nabízí zajímavé možnosti výletu až do Pasova (Německo). Podrobnosti na této stránce. Loni v létě jsem tuto nabídku vyzkoušel při cestě z Vídně přes Pasov na Šumavu. Parádní nabídka.

2. Celodenní jízdenka

Zapomeňte na název ČD Net, to už není jméno od prosince 2012, od té doby se jízdenka jmenuje Celodenní jízdenka. Ostatní parametry nabídky jsou beze změn, tedy jde o jízdenku pro jednoho cestujícího na jeden den. Oproti Skupinové víkendové jízdence platí každý den. Je možno opět cestovat všemi druhy vlaků (kromě Pendolina, tam s místenkou). Na jeden den pro celou ČR stojí 550 Kč (týdenní varianta byla zrušena, cena za jeden den stále stejná). Další výhodou je také její přenosnost, není nutno s ní cestovat pořád celý den, lze ji dočasně předat někomu jinému :-) Existují i varianty pro jednotlivé kraje. Například pro Jihomoravský kraj stojí 200 Kč (cena v tomto případě kupodivu beze změny). I na tuto jízdenku je možno cestovat částečně za hranice krajů, viz mapy platnosti Skupinových víkendových jízdenek.

U obou jízdenek (Skupinová víkendová jízdenka a Celodenní jízdenka) je možno zakoupit i varianty pro cestu do polského a německého pohraničí, které jsou samozřejmě dražší. Existují rovněž speciální regionální nabídky pro Karlovarský a Liberecký kraj (EgroNet, Libnet+), informujte se na pokladně.

Stejně tak platí, že obě jízdenky můžete pořídit pohodlně v automatu na jízdenky a získat tak slevu 6 %.

 1. Akční jízdenky

1. Včasná jízdenka Česko

Návrat k názvu SporoTiket Česko se nekoná, nabídka se nadále jmenuje Včasná jízdenka Česko – existují dvě varianty. Dražší varianta je určená zákazníkům bez In-karty, levnější varianta pro zákazníky s In-kartou (a to s aplikací IN 25 % či IN 50 %). Ceny Včasných jízdenek Česko se odvíjejí dále dle data zakoupení:

 1. v I. cenové úrovni je prodej zahájen v předprodeji 2 měsíce před prvním dnem platnosti jízdenky a ukončen je v okamžiku vyprodaní kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hod. sedm dnů před prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případě, ze kontingent nebyl vyčerpán;
 2. v II. cenové úrovni je prodej zahájen po vyčerpaní kontingentu jízdenek v cenové úrovni I., nejpozději vsak v 00:00 hodin šest dní před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je v okamžiku vyprodaní kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin tři dny před prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případe, ze kontingent nebyl vyčerpán;
 3. v III. cenové úrovni je zahájen po vyčerpaní kontingentu jízdenek v cenové úrovni II., nejpozději v 00:00 hodin dva dny před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je nevyčerpáním kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin prvního dne platnosti jízdenky.

Včasné jízdenky Česko lze zakoupit z libovolného krajského města do jakéhokoliv krajského města nebo z / do vybraného významného města do / z krajského města. Nelze zakoupit tedy jízdenku z Blanska (nebo Vyškova) do Českého Těšína! Minimální vzdálenost mezi městy musí být 51 km.

Včasné jízdenky Česko je možno zakoupit na eShopu ČD, dále na automatech a na pokladnách.

Důležité: lépe jízdenku koupit zavčas, na frekventovaných trasách se může stát, že jízdenka v I. cenové úrovni bude již vyprodána. Cena je výhodná hlavně u relací, kde je „bitka“ o zákazníky s autobusovými dopravci.

Příklady cen: z Brna do Českých Budějovic lze tak cestovat už za 230 Kč, v případě vlastnictví In-karty s aplikací IN 25 % již za 170 Kč. I tato sleva je jeden z důvodů, proč zvážit pořízení In-karty a aplikace IN 25.

Na stránce http://babitron.ic.cz/sporotiket.html je možno si vybrat výchozí město cesty (respektive cílové, pokud cestujete z „nekrajského města“) a poté kliknout na symbol vláčku, který zastupuje město, kam potřebujete jet a po kliknutí na vláček se zobrazí cenové možnosti bez In-karty a s In-kartou včetně rozdílů cen podle toho, kdy jízdenku koupíte.

Zajímavostí je to, že Včasná jízdenka Česko z Prahy do Brna bez zákaznické slevy stojí 190 Kč, naopak SporoTiket z Prahy do Blanska stojí 220 Kč. Nic Vám tedy nebrání si pro cestu do / z Blanska zakoupit Včasnou jízdenku Česko z / do Brna, jelikož je jen Váš problém, že nevyužijete část trasy na jízdence.

Podobná situace je i v případě cesty z Ostravy do Kolína, kde je též levnější pořídit si jízdenku až do Prahy.

Včasná jízdenka Česko je nadále platná až do půlnoci druhého dne! Můžete si tedy svůj výlet nově naplánovat tak, že pojedete z výchozího bodu někam minimálně 100 km, kde zůstanete na noc a druhý den pokračujete dále.

Rada: Pokud je již Včasná jízdenka Česko vyprodána a eShop ČD se Vám snaží vnutit Akční jízdenku Česko, zkuste ještě zkontrolovat, zda nebude levnější použít obyčejnou verzi Včasné jízdenky Česko (tedy bez slevy na In-kartu).

2. Akční jízdenka

Akční jízdenka – aneb původní ČD Promo. Z mého pohledu poněkud zbytečná nabídka, která zbytečně vytváří nový druh jízdenek. Stačila by bohatě Včasná jízdenka Česko, ovšem České dráhy v kombinaci zoufalosti v boji s konkurencí a neschopnosti propagovat Včasnou jízdenku Česko vymyslely tento paskvil.

Platí, že pokud nemáte In-kartu, je nutno počítat s vyšší cenou, zpáteční sleva není možná. Nadále platí, že je poskytována i sleva 50 % pro majitel In-karet s aplikací IN 50 %. Ostatní podmínky se příliš nemění. Čili stručně: na vybrané relace, kde České dráhy mají významnou konkurenci v podobě autobusové dopravy (respektive v případě trasy Praha – Ostrava hlavně v podobě dvou konkurenčních železničních dopravců) nabízejí levnější jízdenky, opět však platí, že jejich počet je omezený. Oproti Včasným jízdenkám Česko je nabídka Akčních jízdenek o něco dražší, zejména v případě, že víte dopředu, že pojedete vlakem a ne se rozhodnete jet ze dne na den…

Pokud jde o relace této nabídky, jsou to:

 • Akční jízdenka Praha – Ostravsko / Zlín
 • Akční jízdenka Praha – Brno
 • Akční jízdenka Praha – Hradec Králové
 • Akční jízdenka Praha – Plzeň
 • Akční jízdenka Praha – České Budějovice
 • Akční jízdenka Brno – Olomouc
 • Akční jízdenka Brno – Prostějov
 • Akční jízdenka Brno – Uherské Hradiště
 • Akční jízdenka Brno – Zlín
 1. In-karta jako elektronická peněženka:

In-karta funguje současně jako peněženka. Je tedy možno si na ni nahrát dopředu peníze a dále již jízdenky kupovat v automatech. V případě nákupu jízdenky v automatu získáte slevu 6 % při zakoupení jakékoliv jízdenky (kromě Včasných jízdenek Česko a mezinárodních jízdenek). Pokud automat není ve stanici, lze využít čtečku In-karty na stanici (dnes již prakticky na každé stanici) a při placení tzv. bezhotovostně získat slevu 3 %. Pokud cestujete z neobsazené stanice či ze stanice, kde čtečka karet na pokladně není, můžete si jízdenku zakoupit u průvodčího se slevou 3 % (pokud však budete spěchat a stanice bude mít v té době otevřenou pokladnu a dokonce mít i čtečku k dispozici, zaplatíte přirážku 40 Kč).

Pokud tedy cestujete v rámci skupiny, můžete ke skupinové slevě ještě získat slevu 3, respektive 6 %! Podmínkou však je, aby jeden z Vás měl In-kartu s dostatečným obnosem peněz.

Dnes už neplatí, že In-kartu lze pořídit i samotnou bez aplikace. Takováto In-karta se dala následně využít pro zakupování skupinových jízdenek, prostě jízdenek, kde člověk nechce být vázán na zákaznické jízdné.

Tato In-karta stála 100 Kč na 3 roky, dnes je alternativou In-karta se slevou 25 % na 3 měsíce za 150 Kč (po skončení platnosti aplikace však nadále zůstává platná In-karta, takže je možno ji využít pro nákup jízdenek se slevou 6 %) – je to výhodné pro ty, kteří plánují, že během následujících 3 měsíců pojedou častěji vlakem a potom už ne (karta samotná přitom platí dále 3 roky, takže se můžete rozhodnout, že si na In-kartu objednáte další aplikaci).

 1. Kilometrická banka aneb 2000 km za 2200,–Kč. Výhodou je to, že už nemusíte pak chodit na pokladnu, prostě sednete do vlaku a necháte si od průvodčího odečíst kilometry. Minimální odpočet je 100 km, při cestě na více než 400 km se odečte jen 400 km a dále jedete zdarma. Na jednu kilometrickou banku mohou jež až 3 cestující současně. Výhodou je přenosnost. Kilometrická banka platí maximálně 6 měsíců od vydání.

Kdy jakou slevu?

Pokud cestujete opravdu zřídka, současně však své cesty plánujete alespoň s týdenním předstihem, postačí bohatě pro tyto potřeby Včasná jízdenka Česko pro zákazníky bez In-karty zakoupená alespoň týden dopředu.

Pokud cestujete alespoň jednou do měsíce na delší vzdálenost, vyplatí se investovat do In-karty s aplikací IN 25 % za 990 Kč na 3 roky pro lidi nad 26 let. Pro mládež do 26 let stojí aplikace IN 25 % na 3 roky jen 330 Kč.

Sleva na tarif u Vodafonu: připomínám, že majitelé In-karet mají nárok na čerpání různých marketingových bonusů u partnerů, nejzajímavější slevou je patrně možnost získat tarif u Vodafonu se slevou 75 %! Více v tomto článku. Díky této nabídce na opravdu levný tarif Vodafonu je In-karta velmi rychle zaplacena zpět, rozhodně se tedy vyplatí do In-karty investovat, pokud Vás společná nabídka Vodafonu a ČD zaujala! Je však otázkou, jestli bude tato nabídka platná i po červnu 2014, protože nabídka vznikla v červnu 2011 a vypadalo to, že to bude vše na 3 roky. Ale snad ano.

Aplikace IN 50 % je hodná zvážení především kvůli své vyšší pořizovací ceně, ale i vyšší slevě, kterou poskytuje. Výhodou je, že sleva 50 % je vždy o chlup nižší než cena Včasné jízdenky Česko se zákaznickou slevou zakoupeného týden dopředu. Navíc se ke slevě 50 % připočítává sleva 3 % nebo 6 %, podle toho, zda jízdenku koupíte na pokladně z peněženky na In-kartě nebo v automatu. Nevýhodou je pak situace, kdy se sejde dvojice lidí, z nichž jeden má nárok na obyčejné jízdné, druhý vlastní aplikaci IN 50. Majiteli aplikace IN 50 se nevyplatí vzít toho druhého do dvojice, pro toho druhého je cesta na obyčejné jízdné dosti nákladná.

Víkendové jízdenky se vyplatí především tehdy, pokud s nimi chcete projezdit celý region, potažmo část republiky po větší část dne a nechcete neustále dokupovat jednotlivé jízdenky.

Kilometrická banka může být výhodnou volbou pro podniky, pokud posílají zaměstnance čas od času na služební cesty. Problém však nastává při cestě vlakem z Brna do Prahy s kilometrickou bankou, kdy se odečte 255 km. Cesta tedy vyjde na 255 km. Na druhou stranu lze ovšem pořídit Včasnou jízdenku Česko, jehož cena se v případě varianty bez zákaznické slevy pohybuje v rozmezí 190,–Kč až 205,–Kč, jde tedy o podstatně levnější variantu. To je však dáno cenovou válkou s autobusy.

Jak tedy vidíme, České dráhy nabízejí více možností, jak snížit náklady na cestovné. A to jsem ještě nezmínil možnost pořízení si traťových jízdenek pro pravidelné cesty na vzdálenost až 120 km s možností výběru týdenní, měsíční či čtvrtletní. Jejich výhodou je jejich přenosnost. Můžete získat i slevu 25 %, respektive 50 % z ceny, tato varianta je však podmíněna vlastnictvím In-karty s některou z těchto aplikací (IN 25, IN 50 a IN senior). Na vaši In-kartu se pak nahraje další aplikace – traťová jízdenka. Tato však už je nepřenosná.

Závěrem: věřím, že tento stručný přehled nejzajímavější nabídek na nižší jízdné u ČD Vám přinese úsporu na jízdném. Určitým nedostatkem je více variant, jak snížit náklady na cestování, jinými slovy, zejména na delší cesty je třeba zvážit, jaké možnosti přicházejí v úvahu. Nicméně se domnívám, že po několika cestách vlaky ČD získáte zkušenosti s tím, které jízdné se Vám vyplatí nejvíce.

Já osobně mám In-kartu s aplikací IN 25 %. Většinu cest si plánuji obvykle dopředu, takže podle toho i kupuji dopředu jízdenky. A pokud se stane náhodou, že Včasná jízdenka Česko již není dostupná za nejnižší možnou cenu, příliš mi to nevadí, i druhá a třetí cenová úroveň je poměrně únosná. Ve srovnání se zákaznickým jízdným se obvykle jedná o nižší cenu.

Částečně může pomoci i cenový asistent na http://www.cd.cz/asistent/

Kde hledat informace o spojení?

IDOS – vyhledávač spojení (MHD, autobusy, vlaky, zvládá i zahraniční spoje): http://www.idos.cz

České dráhy: http://www.cd.cz

Chcete si spočítat cenu před jízdou? Využijte http://jizdenka.cz

Pokud se chcete poradit o nejvhodnějším jízdném nejen po ČR, můžete také využít diskusní fórum na serveru K-report.

Miroslav Hruška


 • zveřejněno 2. 2. 2014, což bylo před 7 lety
 • od té doby článek otevřelo 3576 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021