Esperantisté opět úspěšně podpořili paraplegiky

Mezi 1. a 25. květnem 2023 proběhla virtuální dobročinná akce Pohybem pro Paraple, která v covidovém roce 2021 nahradila původní akci „Běh pro Paraple“, pořádanou již od r. 2000 stejnojmenným sdružením pro podporu osob postižených paraplegií. Do projektu se opět zapojili i esperantisté, kteří nejen přispěli na dobrou věc a prospěli svému zdraví, ale ve virtuálním klání získali i vícero ocenění a napomohli tak i ke zviditelnění esperantské komunity, mezi jejíž trvalé hodnoty patří i solidarita a nezištná pomoc.

Akce „Běh pro Paraple“ je nejznámější z benefičních jednodenních akcí pro veřejnost, kterou pořádá pražské Centrum PARAPLE (založené v r. 1994 Zdeňkem Svěrákem a Českou asociací paraplegiků). Tato společenská sportovní akce s doprovodným programem vždy zároveň generovala i finance prostřednictvím startovného účastníků a darů i od příp. dalších sponzorů. Výtěžek byl a je plně používán na podporu rehabilitačních, vzdělávacích a dalších služeb pro osoby ochrnuté po postižení míchy (v důsledku nemoci či úrazu). Dosud jich využilo kolem 1500 vozíčkářů z celé ČR.

Z důvodu covidových omezení před dvěma lety akce poprvé probíhala po celý měsíc květen, a to virtuální formou (prostřednictvím webové platformy a sčítání výsledků pomocí mobilních aplikací) a byla rozšířena i o vícero kategorií, mj. o jízdu na kole a či běh se psem. Loni nově přibyla i kategorie Malá kolečka (inline brusle, koloběžky a kočárky). Mottem výzvy je „Překonejte sami sebe a utkejte se s časem, kamarády nebo svou pohodlností. Pomozte pohybem těm, kteří to potřebují.“ Nerozhoduje kondice ani místo, jen chuť podpořit dobrou věc.

Dlužno zmínit, že v rámci esperantského hnutí dlouhodobě aktivně působí i Svaz zdravotně postižených esperantistů (původně Sekce invalidů ČES), takže téma propojení a součinnost mezi tzv. zdravými a tzv. nemocnými či postiženými zde není ničím novým. Každopádně (i bez přímého příčinného vlivu) se zmíněné akce pro podporu činnosti Centra Paraple z iniciativy esperantského klubu E-mental' účastní již od r. 2016 jeho členové, ale i přátelé a příznivci, a to nejen z České republiky.

V letošním roce se do květnové výzvy „Pohybem pro Paraple“ zapojilo téměř 1 800 jednotlivců a 312 týmů (z toho 26 školních tříd). Finančně akce centru Paraple vynesla 515 tis. Kč.

V týmu ESPERANTO se akce zúčastnilo celkem 39 osob (17 žen a 22 mužů) v různých kategoriích. Díky mezinárodním kontaktům byl tým unikátní tím, že jeho členové pocházeli nejen z celé ČR, ale i z Francie, Švédska, Maďarska, Slovenska, Belgie a Německa. Celkem dosáhli za necelý měsíc 7.468.854 km a každý účastník do rozpočtu přispěl startovným ve výši minim. 199,– Kč.

Mezi 312 týmy z celé republiky se ESPERANTO v souhrnu umístilo na krásném 6. místě, což si zaslouží velkou gratulaci!

I jednotlivci z týmu byli velmi úspěšní a šest z nich dokonce skončilo v jednotlivých kategoriích v první desítce celého závodu! Je potěšující, že mezi nimi byl i člen výboru ČES Josef Kalčík, který na koloběžce zdolal celkem 522 km. 

Na závěr výzvy v sobotu 27. 5. se v Malešickém parku v Praze proběhl i nevirtuální Běh pro Paraple, na němž si 538 registrovaných účastníků zazávodilo symbolicky na 100 metrech a 150 vyrazilo na letošní novinku – trasu orientačního běhu. Na tomto setkání se vybralo dalších 400 tisíc Kč na podporu zdraví a soběstačnosti vozíčkářů. Na akci byly rovněž vyhlášeny výsledky měsíční výzvy. Mezi odměněnými byl i Martin Vávra z týmu ESPERANTO, který se v kategorii „Chůze-muži“ umístil s 582 km (tj. cca 20 km denně) na celkově druhém místě. Při srovnání statistiky s prvním virtuálním ročníkem před 2 lety si nelze nevšimnout, že ač zapojení veřejnosti (z různých důvodů) letos značně pokleslo, vklad týmu ESPERANTO zůstává víceméně konstantní a počet jeho členů i vzrostl o 30%.

Do výzvy se zapojili a přispěli i ti, kteří nemohou nebo nechtějí pro registraci pohybových výsledků používat mobilní aplikaci (mezi ně patří i autorka tohoto článku). Pokud náležíte do této kategorie, vězte, že v příštím roce se můžete v případě zájmu přihlásit i vy!

Velké díky patří všem aktivním členům týmu ESPERANTO (bez ohledu na konkrétní dosažené výsledky – neboť každý soupeřil především sám se sebou dle svých možností) a rovněž Vlastě Pištíkové za její iniciativu a celkovou organizační a propagační práci. Úspěchy jistě potěšily, ale spokojenost z účasti samotné a z prožitků za celý měsíc plnění výzvy a pocit sounáležitosti byly pro všechny zúčastněné bezesporu prvotní. Těšíme se na příští ročník, možná tentokrát i s vaším zapojením!


Další informace v médiích ČES

Partoprenu la karitatan eventon MOVIĜANTE POR PARAPLE! Esperanto.cz 2023

Běh pro Paraple proběhne letos virtuálně – připojte se i vy! Esperanto.cz 2021

Virtuální běh i jízda pro Paraple Esperanto.cz 2021

Esperantistoj kuris por Paraple Starto 2021/2, str. 51

Odkazy

Paraple.cz webové stránky Centra Paraple

Behproparaple.cz

V Praze se po třiadvacáté běželo pro Paraple. Tradiční akce přilákala přes 800 účastníků tisková zpráva o akci v r. 2023

Paraple 2023 na webu klubu E-mental'

Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 5. 6. 2023, což bylo před 4 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 126 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023