Vánoční novinky (nejen) na Youtube a Ipernity

Přinášíme vám některé nové zajímavé texty, písně, mluvené slovo i krátké filmy spojené s vánoční tematikou, vytvořené a zveřejněné esperantisty z různých zemí.


Marcipánové vánoce v Muzeu esperanta Svitavy – Ukázka instruktáže Ing.arch. Anny Vyšinkové k výrobě marcipánových figurek (z tvůrčího ateliéru (nejen) pro děti konaného 9.12.2012) – natočil Petr Chrdle

Vánoční pohádka z Bookboxu (animovaný příběh namluvený i otitulkovaný v esperantu)

Nová píseň Kredu Kristnaskon původně složená v esperantu (autor: Roberto Pigro z Itálie) – zahrnuje i text ve formě karaoke

NOVINKY NA STRÁNKÁCH MUZEA ESPERANTA

Audionahrávka básně Prosinec od Fráni Šrámka (paralelně v češtině a esperantu)

Ho ĝojiga vi – Oh du fröhliche známá německá vánoční píseň v esp. překladu v podání M. Smyčky

Kristnasko – Video-Evangelio tříminutový film s textem evangelia podle Lukáše (esp. verzi připravila italská sekce IKUE)

Ho paŝtistoj betlehemaj – Oh pastores de Belen půvabný krátký animovaný film se známou původně španělskou koledou v esp. podání Vicenta Valdése Bejarana (alias „Ĉente“) z Mexika

Další dokumenty naleznete v albu Vánoce a zimní tematika.


NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ SOUBORY NA STRÁNKÁCH DALŠÍCH ČLENŮ:

Moudrá prezentace Čtyři svíčky (člen:Nicole, Austrálie)

Berlin – Já sním o vánocích bílých v esp. překladu a podání kvarteta „Sinkopo“ (člen:Manolo, Španělsko)

Vánoční ukolébavka – polská koleda „Lulaj że Jezuniu“, zpívá Mariusz Domaszewicz (člen:Mariusz, Polsko)

Obzvláště doporučujeme stránky aktivního člena Ipernity Cezara z Německa, na nichž je obsáhlá sbírka beletrie s vánoční tematikou v jeho překladech.


Mimo to si níže v příloze můžete stáhnout krátký text o vzniku známé písně „Tichá noc“ (v překladu Jarmily Rýznarové) i jeho audionahrávku (v podání Libuše Filipové). Text pochází z nejnovějšího čísla „Antaŭen“ – kulturní přílohy měsíčníku „Informilo“, který vydává Svaz zdravotně postižených esperantistů se sídlem v Pardubicích. Zájemci o předplatné časopisu a členství v AEH (minim. 200,–Kč/ročně) mohou napsat na adresu aeh-ikeh(zavináč)vol­ny.cz.


Odkazy na další esperantské soubory s vánoční tematikou můžete nalézt i v našem loňském článku pod názvem Malá vánoční knihovnička pro vás.

  • padv-

Související články:

Vánoční hudba v esperantu

Písně v esperantu pro čas adventní a vánoční

Varhanní doprovody k vánočním koledám (v češtině i v esperantu


Soubory
doc Sramek - Prosinec - Decembro.doc (27.5 kB)
doc Sankta nokto.Antauen 2012-3-4.doc (38 kB)
mp3 Sankta Nokto - Antauen 2012-3-4.mp3 (2.64 MB)

  • zveřejněno 14. 12. 2012, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1483 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021