Okénko do historie - Esperanto v Máchově kraji

V červnu byla putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ k vidění v Městské knihovně v Doksech na břehu Máchova jezera. Toto známé letovisko má v historii esperantského hnutí u nás své významné nesmazatelné místo – o tom napsal i městský zpravodajský měsíčník …

Tzv. Letní kolej esperanta byly mezinárodně uznávané jazykové kurzy, které se konaly v Doksech ve třech turnusech celkem po 8 let v letech 1946–1954, než byly tehdejším komunistickým režimem zakázány.

Jejich iniciátorem a vůdčí osobností byl pan Václav Špůr (1915–1996). Probíhaly zde kurzy pro začátečníky, pokročilé i pro učitele esperanta. 0d r. 1948 byla každoročně vyhlašována literární soutěž „Floraj ludoj“ (Květinové hry) a v rámci Máchovského festivalu dokonce místní divadelní ochotníci sehráli v esperantu pro účastníky kurzů Vrchlického Noc na Karlštejně (ta byla mj. prezentována již na 13. Světovém kongresu v Praze v r. 1921).

účastníci Letní koleje z r. 1946

Do městské pokladny kurzy tehdy přinesly nezanedbatelnou částku a esperantisté obci rovněž vypomáhali brigádnicky při žních.

Pan Špůr je v Doksech dodnes známou a váženou osobností – byl oblíbeným učitelem angličtiny a němčiny a údajně skoro všichni jeho žáci si prošli i základy esperanta – to vám potvrdí mnozí dosud žijící pamětníci. Je proto potěšující, že formou putovní výstavy se esperanto do Máchova kraje znovu vrátilo. Dlužnou připomenout, že ředitelka Městského kulturního střediska a Městské knihovny ´v Doksech paní PhDr. Renata Mauserová je esperantu nejen nakloněna, ale sama ho aktivně velmi dobře ovládá – mj. přeložila z esperanta do češtiny známou apokryfní knihu Valdemara Vinaře „Skandalo pro Jozefo“ (Skandál kolem Jozefa), vydanou v nakladatelství KAVA-PECH. V knihovním fondu se nacházejí esperantské učebnice, slovníky i beletrie. Proto ti, kteří v zde v červnu výstavu navštívili a zaujala je, určitě budou moci se s „jazykem naděje“ seznámit blíže …

Zmíněný článek v Dokském zpravodaji si můžete stáhnout a přečíst níže v příloze.

V souvislosti s výstavou vyšly články o esperantu i v regionálních okresních i-novinách a 5. června v Českolipském deníku (jehož redaktoři se osobně zúčastnili vernisáže).

Dlužno v této souvislosti rovněž připomenout, že pokud byste při návštěvě Máchova kraje navštívili v Doksech Památník K.H.Máchy (nacházející se v krásné roubené budově ze 17. století), naleznete zde mezi exponáty i překlad Máchova „Máje“ do esperanta …

A na závěr výzva – pokud je mezi našimi čtenáři někdo, kdo osobně kurzy absolvoval nebo někoho takového znáte, uvítáme vaše vzpomínky či oskenované fotografie či jiné dokumenty do našeho muzejního archívu!

Pište na adresu Miroslava Malovce, který zodpovídá v rámci ČES za dokumentaci historie hnutí.

Pavla Dvořáková


Soubory
pdf Doksky_zpravodaj_2012-6-str.13.pdf (363.62 kB)

  • zveřejněno 25. 6. 2012, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 1532 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Phoenicks

#1 Phoenicks

http://catalunya2011.blogspot.cz/2012/07/frederic-pujula-i-valles-esperanto-v.html

Troška historie esperanta v Katalánsku...

před 8 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020