10. výročí Muzea esperanta ve Svitavách

Jak už nejspíš víte z našeho přehledu akcí, o víkendu od 14. do 16. září proběhly oslavy 10 let Muzea esperanta ve Svitavách včetně vernisáže nové výstavy. Samotné muzeum ale slaví 10 let až 20. září a proto Český esperantský svaz vydal následující tiskovou zprávu.

Tisková zpráva

Svitavy, 20. 9. 2018: Muzeum esperanta bylo založeno v roce 2008 a slavnostně otevřeno dne 20. 9. 2008 v Ottendorferově domě ve Svitavách. Muzeum vzniklo díky spolupráci Města Svitavy, Městského muzea a galerie Svitavy, místnímu Klubu přátel esperanta a Českému esperantskému svazu. Vznik muzea finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Město Svitavy, nadace Esperantic Studies Foundation (USA) a Český esperantský svaz.

Program na oslavu výročí Muzea esperanta proběhl ve dnech 14. až 16. 9. 2018 pod záštitou starosty města pana Mgr. Davida Šimka, který se spolu s ředitelkou Městského muzea a galerie Mgr. Blankou Čuhelovou zúčastnil sobotního slavnostního dopoledne.

Slavnostní pozdrav starosty města pana Mgr. Davida Šimka

Program začal již v pátek slavnostní vernisáží výstavy věnované 10. výročí Muzea esperanta (vznik, hosté, akce, dárci) a 100. výročí založení republiky (historie hnutí v ČR, na Slovensku, prezentace Svitav a Pardubického kraje v zahraničí prostřednictvím esperanta). Bližší popis výstavy zpracovaný kurátorkou výstavy PhDr. Pavlou Dvořákovou přikládáme v příloze. Celého programu se zúčastnili také účastníci ze Slovenska, Maďarska a Francie.

Zdravici z Maďarska přednáší Szilvási László

Během slavnostního programu v sobotu ve velkém sále Ottendorferova domu jsme si vyslechli zdravice nejen pana starosty, paní ředitelky Městského muzea a galerie přítomných zahraničních hostů, ale také zdravice zaslané z řady zemí světa (např. Rumunsko, USA, Itálie, Togo, Nizozemí, Belgie, Polsko, Brazílie). Hosté nejen blahopřáli k výročí muzea, ale také zmiňovali, jak se díky Muzeu esperanta město Svitavy a okolí staly známějšími ve světě. Potěšující pozdravný dopis zaslala i Mgr. Blanka Skučková, vedoucí oddělení knihoven a literatury Ministerstva kultury ČR, které před deseti lety významnou měrou vznik muzea finančně podpořilo. Poté byli přítomní seznámeni s původem myšlenky vzniku Muzea esperanta, s počátky vzniku, celou desetiletou historií a také s využitím informačních technologií v muzeu. Nakonec přímo v muzeu za přítomnosti místní televize proběhlo poděkování všem osobám spojeným s prací pro muzeum. V sobotu odpoledne účastníci včetně zahraničních hostů navštívili zámek a Městské muzeum v Moravské Třebové, večer proběhl koncert skupiny NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ, zpívající písně zejména z repertoáru Spirituál kvintetu, a to jak v češtině, tak i v esperantu určený i široké veřejnosti. Slavnostní den uzavřel „Československý večer“ se zábavným programem. V neděli se uskutečnil muzejní seminář, kde jak naši, tak zahraniční účastníci hovořili o historii českého a slovenského esperantského hnutí, o digitalizaci a zpracování historických materiálů, jejich zpřístupnění veřejnosti a o problémech s tím spojených.

Libuše Hýblová

Přednáška Jana Vajse během muzejního semináře

Kontakt a bližší informace:

Ing. Libuše Dvořáková, předsedkyně Muzejní a výstavní skupiny Českého esperantského svazu, z.s. – dvor.libuse@seznam.cz

Mgr. Libuše Hýblová, předsedkyně Českého esperantského svazu, z.s – libusehyblova@seznam.cz

PhDr. Pavla Dvořáková – redaktorka muzejních webů, realizátorka výstav a organizátorka muzejního semináře pavla.dvorakova@vesperanto.cz

www.esperanto.cz


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA NAŠICH WEBECH

Dokumentace k programu oslav 10letí Muzea esperanta ve Svitavách

Bibliografie článků a fotogalerií na Muzeum.esperanto.cz z let 2008 –2018

Muzeum esperanta se dočkalo první desítky


Soubory
pdf popis celorocni vystavy v Muzeu esperanta ve Svitavach.pdf (190.86 kB)

  • zveřejněno 20. 9. 2018, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 799 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Mi bondeziras. En la samaj tagoj okazis ankaŭ Tutŝtata Kongreso de Rumanaj Esperantistoj (Gherla, 14-16 septembro 2018), kie mi parolis pri Esperanto-Muzeo de Svitavy kaj transdonis saluton. - Blahopřeji. V týchž dnech se konal také Celostátní sjezd rumunských esperantistů (Gherla, 14.-16. září 2018), na němž jsem hovořil o Muzeu Esperanta ve Svitavách a vyřídil pozdrav.

před 4 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022