Ohlasy na esperantskou Wikimánii a výsledky práce jejích účastníků

Na esperantskou Wikimánii se do Svitav sjeli wikipedičtí nadšenci z 9 zemí  – včetně účastníků čtvrtečního školení a pátečního slavnostního matiné celkem kolem 80 osob. K reportážím ČT Studio 6 a ČT Brno, o kterých jsme vás již informovali 1. listopadu, mezitím přibyly i další ohlasy na tuto akci v médiích a informace o konkrétních výstupech práce wikipedistů v rámci setkání i po jeho skončení.

Nabízíme vám nyní televizní a rozhlasové pořady

Zakladatel esperantské Wikipedie Chuck Smith z USA (druhý zleva) pronáší 28.10. v Muzeu esperanta slavnostní přípitek

Některé další natočené pořady dosud bohužel nejsou dostupné na internetu (ČR2 Praha 27.10.2011, TV Hradec Králové, Rozhlas Pardubice, slovenské vysílání ČR).

Nově byla vytvořena Fotogalerie z akce na serveru Ipernity.

V češtině přijesly po akci zprávy i noviny v okolních městech, např. článek Zdeny Novotné pro Orlický deník či Libuše Dvořákové pro Svitavský deník a Chrudimský deník (další zprávy jsou ve stadiu přípravu či vydání).

Na esperantské Wikipedii vznikl (stále rozšiřovaný) článek Esperanta Vikimanio, v němž mj. naleznete v poslední kapitole Eksteraj ligiloj seznam odkazů na další články o akci (v češtině, esperantu, angličtině, čínštině aj.).

Výsledky práce wikipedistů

Protože akce probíhala s finanční podporou města Svitav a pardubického kraje, její účastníci se snažili na oplátku vytvořit nové či rozšířit již existující wikipedické články o regionu, a to nejen v esperantu, ale i ve své mateřštině: Svitavy (v angličtině, němčině, francouzštině, holandštině, slovenštině), Valentin Oswald Ottendorfer (v němčině, holandštině a slovenštině), Oskar Schindler (v angličtině), Pardubice (ve slovenštině) aj. Nově vznikly anglická a slovenská verze článku o Muzeu esperanta. Ani začátečníci v esperantu či ve Wikipedii nezaháleli a tvořili v esperantu hesla např. o pardubickém letišti či o osobnostech regionu – Olbramu Zoubkovi, Josefu Gočárovi nebo operní pěvkyni Dagmar Peckové.

svitavský starosta Mgr. David Šimek zdraví účastníky Wikimánie

Jistě právem vznikl článeček i o svitavském starostovi Davidu Šimkovi, který účastníky Wikimánie velmi vřele přijal 27.10. na radnici a osobně se účastnil i matiné k desetiletí esperantské Wikipedie, které se konalo následující den v nádherném prostředí historického sálu Ottendorferova domu. Abyste se mohli alespoň na chvíli v duchu přenést do atmosféry oslav, z doprovodného hudebního programu vám přinášíme zatím alespoň jednu zvukovou nahrávku – Sonatinu a moll od Jiřího Antonína Bendy. Nahrávky dalších klavírních skladeb i vystoupení Miroslava Smyčky vám přineseme v následujícím měsíci. Kromě přednášek Chucka Smithe a Miroslava Malovce zazněly i příspěvky Marka Blahuše „Esperanto ve Wikipedii“ a „Česká Wikipedie v číslech“ a Pavly Dvořákové „Význam esperantské Wikipedie pro interkulturní vzdělávání a podporu regionálního cestovního ruchu“ (bude shrnuto ve zvláštní zprávě).

Mj. byl rovněž vytvořen v angličtině článek o významném kontroverzním esperantském spisovateli Karlu Píčovi, jehož hrob v Litomyšli wikimanisté navštívili v rámci sobotního výletu. Výsledky práce jsou ještě stále doplňovány v článku Rezultoj de esperanta Vikimanio 2011. Zde se rovněž nacházejí fotografie Svitav, Litomyšli a České Třebové, jimiž esperantisté přispěli do celosvětové multimediální databáze Wikimedia Commons (soupis rovněž ještě není konečný) i odkazy na texty některých přednášek, které byly na akci předneseny.

Níže v příloze je přiložen pozdravný dopis ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy Mgr. Blanky Čuhelové, která se bohužel nemohla zúčastnit slavnostího matiné v rámci Wikimánie, a který účastníkům přednesla v zastoupení místopředsedkyně ČES Ing. Libuše Dvořáková.

Pavla Dvořáková


Soubory
jpg Pozdrav.dopis.reditelky.Mestskeho.muzea.jpg (843.88 kB)

  • zveřejněno 21. 11. 2011, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 1362 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020