Tempo por aktualigi vian individuan memb

Venas denove la tempo por aktualigi vian individuan membrecon en UEA por la nova jaro! Ĝis nun aliĝis jam 19 esperantistoj el Ĉeĥio.

Do, ne hezitu kaj aliĝu al la vasta familio de esperantistoj – en 2009 estis la nombro de individuaj membroj en UEA 5 636.
Ĉiujn oficialajn Informojn vi trovos ĉe www.uea.org . 

La plej uzataj kategorioj de ĉeĥaj esperantistoj:
MG Individua membro kun Gvidlibro tra Esperanto-movado (fakte, la unua parto de Jarlibro). Atentu, tiu ĉi kategorio ne ebligas al vi ĝui rabaton de la kongreskotizoj por UK, IJK.
MJ(-T) Individua membro kun Jarlibro (kaj ĝis inkluzive 29 jaroj membro en TEJO kun Kontakto sen plia abonpago).
MA(-T) Individua membro kiel MJ(-T) plus la revue Esperanto.
SA Abono al Esperanto, sen membreco en UEA.
Kto Abono al Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO.

La kotizoj restas en la sama alteco kiel pasintjare, do:
MG 170,–Kč
MJ(-T) 420,–Kč
MA 1.050,–Kč
SA 670,–Kč
Kto 400,–Kč

La kotizoj estas pagendaj al la konto de CEA: 195 230 825/0300, v. simbolo: 06941
Por certiĝi ke via pago estos rapide administrota bonvolu anonci al la landa peranto Lucie Karešová (lucie.karesova@seznam.cz, 603 444 828) la daton kaj la sumon de via pago. Foje la bank-kont-eltiro ne enhavas nomon ĉe la pago kaj tio ne ebligas difini la sendinton.

Mi deziras al vi ĝojplenan jaron 2010.

Lucie Karešová 


  • zveřejněno 3. 1. 2010, což bylo před 11 lety
  • od té doby článek otevřelo 3904 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020