Dokumenty ze 13. sjezdu ČES

V příloze přinášíme všem členům ČES důležité dokumenty, přednesené a přijaté na 13. sjezdu ČES v Šumperku.

V nových stanovách došlo kromě řady dílčích zpřesnění a celkové aktualizace zejména k rozšíření poslání, cílů a činností ČES (Čl. II), dále byla podstatně přepracována kapitola o právní subjektivitě klubů a sekcí (Čl. IX) a v Čl. X byl nově zaveden pojem odborné skupiny. Všechny důležité změny budou podrobněji komentovány v příštím Startu.

Kromě textu stanov a nového volebního řádu opět upozorňujeme na znovu přiložené dokumenty „Právní postavení klubů a sekcí“ a stručný manuál „Jak získat odvozenou právní subjektivitu“. Dle usnesení ČES jsou všechny kluby a sekce působící v rámci ČES vyzvány, aby si tyto dokumenty prostudovaly a nejpozději do 31.12.2011 nah­lásily člence výboru Libuši Hýblové (LibuseHyblova(za­vináč)seznam.cz) své právní postavení a seznam představitelů včetně kontaktů. V případě nejasností můžete požádat o konzultaci Ing. Vratislava Hirše (vhirsx(zavináč)e­mail.cz).

Děkujeme předem za součinnost!

Podrobné zprávy o činnosti ČES budou zveřejněny v listopadu v dalších aktualitách a v novém čísla Starta.

padv


Soubory
pdf Usneseni_13_sjezdu_CES.pdf (35.52 kB)
pdf Nove_stanovy_CES.pdf (82.05 kB)
pdf Novy_volebni_rad_CES.pdf (50 kB)
doc Prav.postaveni.klubu.sekci.doc (37 kB)
doc Jak.ziskat.odvoz.prav.subj.doc (35.5 kB)

  • zveřejněno 9. 11. 2011, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1097 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021