Esperantské časopisy na Internetu

Rozvoj Internetu s sebou logicky přináší změny i v podobě časopisů. Proto kromě možnosti předplatit si poštou zahraniční E-periodika (aktuální seznam a cenové podmínky pro členy ČES naleznete zde) můžete využít mj. i elektronické archívy, kam se ukládají (s pravidla s určitým zpožděním) vydaná čísla a odkud si je můžete stáhnout do svého počítače.

Tuto službu nabízejí svým čtenářům i tuzemská E-periodika: tiskový orgán ČES Starto, časopis katolické sekce ČES Dio Benu (v němž zpravidla naleznete články zajímavé i pro nekatolíky), a měsíčník Svazu zdravotně postižených esperantistů Informilo , který kromě novinek z E-hnutí přináší i různé zajímavosti ze života postižených .

Krátkou videoprezentaci esperantských periodik můžete shlédnout na Youtube zde, přehledný článek o E-tisku na esperantské Wikipedii se nachází zde.

Výběrové ukázky periodik ke stažení nabízí po bezplatné registraci portál GAZETEJO, který momentálně zahrnuje více než 1700 čísel 110 E-časopisů ze všech kontinentů.

Vaší pozornosti doporučujeme zejména následující tituly:

 • Eŭropa bulteno, oficiální bulletin Evropské E-Unie
 • společensko-politický měsíčník Monato (Belgie)
 • Bona volo (Brazílie), přinášející kromě E-témat i příspěvky z oblasti literatury, humanismu a ekumenismu
 • Esperanto sub la Suda Kruco (Austrálie a Nový Zéland)
 • Familia Esperanto (pro E-rodiny)
 • kulturní revue La Karavelo (Portugalsko) a La Lampiro (Brazílie)
 • skautský časopis La Skolta Mondo
 • La Nova vojo, představující inspirující univerzální duchovní hnutí z Japonska zvané Oomoto (v Česku prakticky neznámé)
 • beletristický měsíčník Penseo, přinášející původní E-díla a překlady z čínštiny.

Zde se můžete se rovněž bezplatně přihlásit k odběru novinek na tomto webu (cca 3–4× ročně).

Kromě klasických časopisů si našly své čtenáře i časopisy, vycházející pouze v elektronické podobě: mezi nejčtenější patří především Libera folio, zabývající se mezinárodním esperantským děním, a zpravodajský portál Eventeo (ve stylu novinky.cz), přinášející aktuality od přispěvatelů z různých zemí na (neesperantské) události ve světě (což může být bezesporu obohacující v porovnání s výběrem a interpretací informací v českých mainstreamových médiích).

Nebo jste snad příliš zaneprázděni, ale přesto chcete být alespoň orientačně informováni o současném E-dění ve světě? Pak právě pro vás je určena služba RET-INFO, kterou bezplatně nabízí redakce bývalého čtrnáctideníku Eventoj, vycházejícího v Budapešti. Díky ní můžete cca 1× týdně dostávat mailem vybranou aktualitu ze zahraničního E-tisku. Přihlásit se k odběru můžete po vyplnění přihlášky zde (po kliknutí na 1. rubriku Ret-info).

Mezinárodní esperantský svaz (UEA) nabízí k bezplatnému odběru tři svá internetová periodika: Gazetaraj komunikoj de UEA, TEJO aktuale (o aktivitách mládeže) a Laste aperis (Knižní novinky). Zájemci mohou nahlásit svou e-mailovu adresu k odběru zde.

Pavla Dvořáková


 • zveřejněno 11. 8. 2010, což bylo před 10 lety
 • od té doby článek otevřelo 2164 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021