Jolana Smyčková a Richard Haan zpívali na mši celebrované Maxem Kašparů

28.2. 2018 proběhla v Praze již třetí esperantská mše. O události a vztahu mezi esperantským hnutím a křesťanskou vírou referoval v obsáhlém článku 3. března Dan Mrázek v Náboženském infoservisu Info.dingir.cz. Naše aktualita vám přináší i 15minutový videosestřih z akce a jejího hudebního programu, tentokrát s vystoupením profesionálních umělců, a další informace a zajímavé odkazy na toto téma.

Forenzní psychiatr, známý publicista a spisovatel a aktivní esperantista Max Kašparů tentokrát vystoupil v jedné ze svých méně známých rolí – v roli kněze. Jak jsme vás informovali na našem webu, v kostele Svatého Pankráce v Praze 4, poblíž něhož v době svých studií bydlel a do něhož docházel, vedl mši v esperantu již 17. ledna a 13. září 2017.

Únorová mše byla věnována čestnému členu ČES, barytonistovi Miroslavu Smyčkovi (1926–2017), který natočil v mezinárodním jazyce i řadu duchovních písní (např. Schubert – Ave Maria, Mozart – Ave verum corpus, Dvořák – Biblická píseň č. 2, chorál Svatý Václave a další). Na jeho památku v rámci mše zazpívala dvě písně v esperantu z jeho repertoáru (ukolébavky od J. Brahmse a B. Fliese) dcera Jolana Haan Smyčková, známá dabérka a členka divadla SEMAFOR, a zeť Richard Haan, sólista Národního divadla, přednesl 3 Biblické písně Antonína Dvořáka. Písně zazněly za varhanního doprovodu šéfdirigenta orchestru divadla SEMAFOR Jiřího J. V. Svobody. (Vzpomínkové setkání na Miroslava Smyčku se bude konat v den prvního výročí jeho úmrtí 25.4.2018 v Praze na Olšanech. Bližší informace můžete získat zde).

*** zleva: J. J. V. Svoboda, M. Kašparů, J.Smyčková, R. Haan (foto P. Chrdle)

Akce se zúčastnili esperantisté – nejen křesťané – z celé Prahy i dalších měst.Video je opatřeno i titulky pro lepší sledování mluveného slova i písní.


Celý videozáznam v délce 37 minut můžete zhlédnout ZDE.

Nabízíme vám také FOTOGALERII z akce vytvořenou Petrem Chrdlem.Na webu Info.dingir.cz, který provozuje časopis pro srovnávací religionistiku DINGIR, vyšel o události, ale i o aktivitách křesťanských esperantistů v u nás i v zahraničí, článek od Dana Mrázka, který doporučujeme vaší pozornosti.Další mše na Pankráci je plánována na červen 2018. Blíže vás budeme v našem Kalendáři včas informovat. Na Moravě doporučujeme zájemcům navštívit např. 4. – 6. května setkání pořádané Katolickou sekcí ČES na Svatém Hostýně. Nejvýznamnější akci letošního roku v tomto ohledu bude v ČR 22. Ekumenický esperantský kongres, který se bude konat 6. – 13. srpna 2018 v Poděbradech.

Lze říci, že esperantské hnutí je převážně sekulární, ale v duchu vzájemného respektu a tolerance jsou jeho členy nevěřící i stoupenci různých náboženských a filozofických směrů. Neutrální mezinárodní jazyk je výborným prostředkem pro vzájemný dialog a lepší porozumění. Přehled některých mezinárodních organizací činných v této oblasti přinesla jedna z výstav Muzea esperanta ve Svitavách, nazvaná DUCHOVNÍ TRADICE SVĚTA A ESPERANTO. Ta přinesla zajímavé informace i o některých pozoruhodných náboženstvích a filozofiích v ČR prakticky neznámých, jako je např. korejský vonbulismus, japonské Oomoto či Martinusova kosmologie. Některé materiály budou letos zpřístupněny na muzejním webu v souvislosti s retrospektivou 10 let Muzea esperanta a jeho výstavních aktivit.SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY, AUDIO A VIDEO

Max Kašparů bude sloužit mše svaté v esperantu rozhovor na Esperanto.cz (20.12.2016)

Obrazem: mše svatá v esperantu Esperanto.cz (17.7.2017)

Články ve vztahu k M. Kašparů na Esperanto.cz

Sváteční slovo Maxe Kašparů na konferenci ČES v Kroměříži (14.10.2017)

Max Kašparů (duchovní tematika)

Přehled článků Maxe Kašparů na Vira.cz

Publikace od Maxe Kašparů vydané v Karmelitánském nakladatelství

Jak očistit naše nitro – Rozhovor s Maxem Kašparů

Videa s Maxem Kašparů na Youtube

Esperanto a spiritualitaP.S.: SEMAFOR A ESPERANTO

Na prknech SEMAFORU Jolana Haan Smyčková poprvé zpívala v esperantu v rámci Vánočních představení v prosinci 2017. Videozáznam z vystoupení (slavnou ukolébavku „Hajej můj princi a spi“) můžete zhlédnout ZDE. Akce se konala s podporou ředitele divadla Jiřího Suchého, který v rozhovoru vzpomněl, že se kdysi pár týdnů sám esperanto učil a s myšlenkou sympatizuje. Dokladem toho je i jeho letošní autorské PF, k němuž se nám nyní podařilo získat souhlas ke zveřejnění a přinášíme vám ho v den příchodu jara a nového astronomického roku. Mezi hvězdami (hned pod tou betlémskou) je i ta zelená esperantská ☺. Do esperanta bylo mj. přeloženo vícero písní ze Semaforu. Doufáme proto, že se tento slibný kontakt bude nadále rozvíjet a přinese v blízké budoucnosti další zajímavé výsledky, o nichž vás budeme rádi informovat.Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 28. 3. 2018, což bylo před 3 lety
  • od té doby článek otevřelo 699 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021