Evropský den jazyků na pražském gymnáziu - v duchu esperantské tradice

Již osm let se pravidelně koná v modřanském gymnáziu (Praha 4) zajímavý „jazykový festival“ při příležitosti Evropského dne jazyků 26. září. Akce probíhá tak, že dopoledne je rozloženo na dvě části po dvou hodinách a paralelně se ve třídách představují různé jazyky, a to nejen oficiální jazyky EU.

Studenti si sami vyberou, o jaké dva jazyky mají zájem, a podle toho navštíví postupně příslušné dvě třídy.

Představované jazyky se každým rokem mění podle toho, jaké lektory se podaří zajistit, ať z řad pedagogů, externích lektorů, nebo i studentů. A jsou mezi nimi i jazyky u nás považované za exotické, jako např. svahilština, hebrejština, čínština, ale i znakový jazyk neslyšících.

Letošní lektor esperanta Michal Sedlák, foto Petr Chrdle

A co je pro nás esperantisty potěšitelné, že všech osm ročníků se zásluhou spolupráce školy s Českým esperantským svazem a Českou esperantskou mládeží dětem takto představilo i esperanto, letos např. vedle angličtiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, čínštiny, vietnamštiny, němčiny a italštiny.

Během let se samozřejmě měnili i esperantisté, kteří tam mezinárodní jazyk esperanto představovali, např. z řad ČES Jiří Patera a Petr Chrdle, z ČEJ Tomáš Břicháček, Dan Mrázek, Marek Blahuš a Michal Sedlák. Účast na besedách o esperantu se pohybovala mezi 15 a 40 dětí v jedné třídě.

pch

Na tomto místě je ovšem záhodno zmínit, že v esperantském prostředí se myšlenka jazykových festivalů rozšířila o několik let dříve, než začala být oficiálně propagována v rámci Evropské Unie.

Na esperantských akcích je velmi běžné, že jsou do programu zařazovány i kurzy nejen esperanta, ale různých dalších jazyků (zejména pořadatelské zamě), které bývají zpravidla velmi hojně navštěvovány.

Mimo to ovšem začali esperantisté tyto „jazykové ochutnávky“ v rámci svých aktivit nabízet i neesperantské veřejnosti. První velký jazykový festival zorganizoval americký esperantista Denis Keefe ve francouzském městě Tours 11.března 1995. Tehdy bylo vyučováno celkem 32 jazyků v 96 minikurzech a zúčastnilo se jich 789 návštěvníků. O rok později akce trvala pro velký zájem celý víkend a nabídla 65 jazyků ve 213 kurzech pro celkem 2300 účastníků.

Záhy se myšlenka rozšířila, a tak kromě Tours esperantisté začali pořádat podobné festivaly i v dalších místech Francie (Lille, Toulouse, Štrasburk,), v Dánsku (Kodaň), Rusku (Čeboksary, Volgograd, Sankt Petěrburg, Moskva), na Ukrajině (Oděsa), v Itálii (Parma), na Slovensku (Bratislava), ve Švédsku (Vasteras,), Belgii (Leuven), ve Spojených státech (Univerzita v Illinois) a dalších zemích. Dosud největším jazykovým festivalem byl festival pořádaný na univerzitě Nanjing v Číně 10.-11.5.2008, při kterém celkem 13.547 účastníků navštívilo 250 kurzů představujících základy 72 jazyků a dialektů. Bližší informace o těchto festivalech lze nalézt na webové stránce www.linguafesto.info, včetně výborně zpracované metodiky pro zájemce o pořádání tohoto typu akce.

Dlužno podotknout, že převážná část těchto aktivit neměla žádnou oficiální finanční podporu z grantových programů apod. – esperantisté je uspořádali jakožto dobrovolníci zcela nezištně jako vzdělávací službu pro širokou veřejnost.

I tento fakt dokládá skutečnost, že esperantské hnutí navzdory častým mylným domněnkám podporuje nejen slovy, ale i činy jazykové bohatství světa a pěstování a ochranu zejména minoritních jazyků a kultur a esperanto nabízí především jako prostředek usnadnění mezinárodní komunikace mezi lidmi, kteří nemají žádný společný jazyk.

Pokud i vás baví pronikat do tajemství různých jazyků, připravujeme právě pro vás na našem webu jednu speciální službu. Bližší informace objevíte již v krátkém čase v této rubrice!

pd


  • zveřejněno 9. 10. 2010, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1698 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Vladimír TÜRK

#1 Vladimír TÜRK

bonvolu korekti "malným domněnkám"

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021