Zemřel Jan Werner

Dne 20. ledna 2021 zemřel jeden z nejvýznamnějších českých esperantistů, zejména v oblasti vědecko-technické terminologie, doc. ing. Jan Werner.


Jan Werner se narodil 5. února 1933 v Návsí v okrese Frýdek-Místek, dětství prožil v Jablunkově do listopadu 1938, kdy po záboru Těšínska Polskem museli toto území opustit. Vrátili se do otcovy domovské obce Horní Heřmanice v nynějším okrese Ústí nad Orlicí. Po válce se rodina přestěhovala do Lanškrouna, kde v září 1945 začal studovat na gymnáziu a maturoval v roce 1952. Po maturitě odešel do Brna na Vysokou školu stavitelství, pozdější Vysoké učení technické, fakultu architektury a pozemního stavitelství, směr B (konstruktivní). Školu úspěšně ukončil v roce 1957. Zaměstnání nastoupil podle umístěnky na tehdejší největší stavbě, v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích, kde po dobu tří let vystřídal tři činnosti (vedoucí provozní laboratoře, vedoucí oddělení předvýrobní přípravy, vedoucí oddělení proudové výstavby).

Jan Werner a Josef Cink v době studií

Jakmile byla započata výstavba Východoslovenských železáren, rozhodl se odejít do Košic, již jako ženatý, s příslibem bytu. Strávil zde šest let. V roce 1966 nastoupil jako vývojový pracovník v Průmyslovém stavitelství, generálním ředitelství, v Brně. V roce 1967 od zaměstnavatele dostal stabilizační byt. V roce 1970 se konaly politické prověrky, k nimž se odmítl dostavit a prohlásil je za nezákonné. Za trest byl ze zaměstnáni propuštěn, zaměstnal ho však výrobní podnik téže VHJ, Průmyslové stavby Brno, n.p., a to na vývojovém pracovišti,ale za snížený plat. Zde zůstal až do konce roku 1990. V tomto údobí absolvoval postgraduální kurs stavební fyziky na ČVUT v Praze. V roce 1990 se přihlásil do konkursu na vedoucího ústavu pozemního stavitelství fakulty architektury VUT v Brně. V konkursu byl druhý, přesto od ledna 1991 na tento ústav nastoupil a působil jako učitel předmětu pozemní stavitelství a stavební materiály a jako konzultant v ateliérové tvorbě.

Esperanto se naučil na gymnáziu v roce 1948, v letech 1951–1953 redigoval věstník lanškrounského klubu Esperanta Vorto, později mládežnické věstníky Tagiĝo (1958) a Fajrero (1959–1961). Podílel se aktivně na práci esperantské mládeže ve vedoucích funkcích i na esperantských táborech (Rožnov a Lančov). V dospělosti se jeho zájem soustředil na vědecko-technickou sekci, vydával věstník TS informas, sháněl publikace pro knihovnu sekce.

Chtěl zpracovávat a iniciovat zpracovávání esperantských terminářů různých oborů. Napsal a vydal Terminologia kurso, Matematika vortaro, Terminaro de betono, Sistemo de tolerancoj, Termininologiaj konsideroj, Koteado, Ladistaj produktoj, Historiaj ĉevroj (= krovy). Jeho eseje několikrát zvítězily v Belartaj Konkursoj de UEA. Přispíval do sborníků AEST o aplikaci esperanta ve vědě a technice. Vedl mezinárodní skupinu na internetu Konstrufaka forumo a připravil několik sborníků TAKE o stavitelské terminologii. Pro věstník AEH připravil sérii 38 jazykových koutků. V brněnském esperantském klubu měl více než stovku přednášek. V roce 2002 založil Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, které chtěl vést na vyšší intelektuální úrovni než klub a zvát osobnosti mimo hnutí. Založil také Esperanta Literatura Forumo (ELFO), kterým se snažil vyprovokovat jazykovou práci a sám šel příkladem: zpracoval a vydal Frazeologii zesnulého přítele Josefa Cinka, vydal publikaci Tvorba slov v esperantu a beletristická díla (Fieraj koroj, Metamorfozoj, Sangofragoj, Versa neversa mozaiko).

V příloze je ke stažení bibliografie obsáhlého díla Jana Wernera i kompletní text jeho publikace Terminologický kurs z roku 1986.


V doc. Wernerovi ztrácí esperantské hnutí pracovitého a obětavého (byť zároveň – leckdy oprávněně – kritického) vynikajícího odborníka. Poslední rozloučení s ním se bude konat 27. ledna v Obřadní síni Krematoria města Brna (viz parte v příloze). Jeho památku můžeme nejlépe uctít nejen vzpomínkami, ale především četbou jeho knih a zdokonalováním se v jazyce.


Miroslav Malovec; -padv-


Soubory
pdf Jan Werner-parte.pdf (1.36 MB)
pdf Werner_Terminologia-kurso.pdf (778.56 kB)
doc Dilo Jana Wernera.doc (255 kB)
jpg J.Werner kun esperantistoj el Brno.jpg (2.75 MB)

  • zveřejněno 25. 1. 2021, což bylo před měsícem
  • od té doby článek otevřelo 147 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Docento Jan Werner al mi montris, kiel mi povas eldoni librojn en esperanto. Pro tio kaj lia helpo kun eldono de satiro de Blanka Fišerová "Ĉerkoturneo" (2015) mi estas al li tre dankema. Nun mi preparas por eldono jam la kvinan libron pri bestoj en esperanto.

před měsícem
Vladimír Türk

#2 Vladimír Türk

Domaĝe. Mi renkontis lin persone nur kelkfoje, tamen bedaŭras.

před měsícem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021