Je esperanto mrtvý jazyk?

Od 15. března do 13. dubna probíhá v Městské knihovně Písek (Alšovo nám. 85) výstava „JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK?“.

Ve virtuální podobě se nachází zde.

Výstavu připravil ve spolupráci s knihovnou místní esperantský klub „La Ponto“, s finančním podporou města Písku z grantového programu „Písecká čítanka“.

Na celkem 23 panelech formátu A1 (60×80cm) a ve 3 knižních vitrínách výstava podává slovem i obrazem komplexní přehled o tomto mezinárodním jazyce. V úvodu seznamuje s problematikou mnohojazyčnosti ve světě a s pokusy o vytvoření neutrálního dorozumívacího jazyka, dále s okolnostmi vzniku esperanta , se současným E-hnutím u nás i ve světě a s jeho cíli a hodnotami i s všestrannými možnostmi využití esperanta (cestování, kultura, literatura krásná i odborná apod.).

Máte zde možnost proniknout i do základů esperantské gramatiky a slovní zásoby a dozvědět se o možnostech studia tohoto jazyka. Poznáte některé slavné esperantisty či příznivce esperanta a odhalíte unikátní možnosti esperantistů při navazování přátelských kontaktů po celém světě.

Nahlédnete do toho, jak esperanto napomáhá k boření bariér mezi lidmi, k lepšímu poznávání cizích kultur, ke snazšímu studiu dalších jazyků i jak se podílí na mezinárodních dobročinných projektech.

Výstava je přístupná zdarma v chodbě 1. poschodí knihovny každý všední den kromě čtvrtka od 9 do 18 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod.

O zapůjčení výstavy projevilo zájem již několik knihoven z Jihočeského s Plzeňského kraje, proto po technické úpravě bude výstava putovat i do dalších míst naší republiky.

PaDv


  • zveřejněno 6. 4. 2010, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1859 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020