Nové video o 65. Mezinárodním kongresu esperantské mládeže v Liberci

Touto aktualitou bychom Vás rádi pozvali ke shlédnutí nového videa „Eta filmo pri signifa eta rememoro“ (Krátký film o významné krátké vzpomínce), které vytvořil varšavský esperantský klub „Varsovia vento“ (Varšavský vítr). A protože jde od 81. Světového kongresu esperanta v roce 1996 v Praze o jednu z největších esperantských akcí, které se konaly v České republice, nabízíme Vám také několik fotografií ze 65. IJK (Mezinárodní kongres esperantské mládeže; v esperantu Internacia Junulara Kongreso, zkráceně tedy IJK) zachycující atmosféru akce, která se konala od 18. do 25. července 2009 v Liberci a hlavní téma kongresu byla „Svoboda“ (protože v esperantu se svoboda řekne „libereco“). Kongres organizovala Česká esperantská mládež zemskými sekcemi Světové esperantské mládežnické organizace z Německa a Polska za účasti 343 osob ze 41 zemí.


Začněme tedy novým videem!


A pokračujeme …

Fotogalerií

Radnice v Liberci – autor Vita Petronyte

Jeden z bloků studentských kolejí Harcov Technické univerzity v Liberci, kde se 65. Mezinárodní kongres esperantské mládeže konal – autor Marek Blahuš

Łukasz Żebrowski s oficiálním tričkem kongresu, na kterém je také oficiální logo akce – autor Marek Blahuš

Program akce byl bohatý a pestrý – autor Andrei Dumitrescu

Kromě tradičních přednášek proběhl také bohatý kulturní program, například koncert Kima a JoMa na hlavním náměstí, ale nejen tam…

Koncert Kima z Dánska a JoMa z Francie na hlavním náměstí – autor Jan Popelka

V úterý 21. července Kim dokonce koncertoval na střeše samotných kolejí!

Před koncertem, který byl na střeše kolejí s výhledem na večerní město a Ještěd – autor Clemens Fries

Během koncertu – autor Pavla Dvořáková

Ve čtvrtek, 23. července proběhl na hlavním náměstí kulturní a jazykový festival, který byl samozřejmě otevřený široké veřejnosti. Na náměstí byly stánky vždy se dvěma zeměmi. Prezentovány byly ukázky jazyka, geografické informace, kultura, typické oblečení, jídlo a pití. A jaká byla atmosféra této akce?

Účastníci z různých zemí čekají v řadě podle abecedy, aby pozdravili veřejnost – autor Darja Obraztsova

Stánky na hlavním náměstí – autor Darja Obraztsova

Stánky na hlavním náměstí – autor Inge Simon

Bohatství a různorodost národů a přeci s jedním společným jazykem – autor Alisa Nikitina

Ve chvíli, kdy celý kulturní a jazykový festival končil, ovšem přišla silná bouřka. Ta samozřejmě celý festival ukončila mnohem rychleji, než bylo plánováno. Navzdory tomu tento déšť udělal radost skupince účastníků, kteří se rozhodli začít na náměstí tancovat.

Ani náhlý déšť nezkazil některým účastníkům náladu. Zatímco většina účastníků se šla schovat, několik účastníků začalo tancovat na hlavním náměstí – autor Salomé Hug

V neděli, 19. července, na akci přijel i Miloslav kardinál Vlk (který nad akcí převzal záštitu a byl také čestným členem České esperantské mládeže), aby v Liberci sloužil nedělní mši svatou pro účastníky a místní obyvatele v esperantu.

Zleva: Felix Zesch, Salomé Hug, Gregor Hinker, Miloslav kardinál Vlk, Marek Blahuš a Petr Adam Dohnálek – autor Bohumil Blahuš

Náš výběr fotografií končíme fotografií účastníků celodenní exkurze do Prahy před pražským hradem.

V Praze na hradě – autoro Marek Blahuš


O kongresu byly vytvořeny i zajímavé reportáže, například velmi pěkné video vytvořil v češtině irský polyglot Benny Lewis…


Německá televize ARD odvysílala dne 22. července v pořadu „Nachtmagazin“ reportáž o akci…


Pokud Vám ani toto nestačilo, doporučujeme Vám navštívit oficiální stránku akce (v esperantu) s bohatou kolekcí odkazů na fotogalerie. Odkazy na další zmínky v médiích pak naleznete zde.

Závěrem dodejme, že letos v roce 2017 proběhne IJK v Togu. Informace o této akci v esperantu včetně přihlášky najdete na této stránce akce

A to je vše přátelé!

Poslední rozlučkový večer – autor Ekaterina Zaikina

-mir-


  • zveřejněno 19. 3. 2017, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 689 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021