Jazykové koutky, o kterých možná nevíte

Jistě mi dáte za pravdu, že i pokročilým a plynně hovořícím esperantistům občas neuškodí trochu se pocvičit v různých gramatických i lexikálních záludnostech, založených na rozdílech mezi češtinou a esperantem..

Nabízíme vám nyní jeden zajímavý zdroj takového poučení, který většina z vás patrně nezná. A je navíc zdarma k bezplatnému stažení.

Jedná se o jazykové koutky, vedené panem Josefem Cinkem a Ing. Karlem Janoušem, které v letech 1993–1998 pravidelně vycházely v časopise Dio benu, tiskovém orgánu katolické sekce Českého esperantského sva­zu.

Lze je doporučit nejen k individuálnímu studiu, ale i při přípravě programu v jazykových kurzech pro pokročilé, v klubech a na esperantských akcích.

Jazykové koutky Josefa Cinka:

Vyjádření synonymem a opisem 1994/2

Srovnání a metafory 1994/3

Přísloví 1994/4

Esperantismy 1995/1

Frazeologie 1995/3

Neologismy 1996/2

Česká slova s více významy 1996/1

Falešní přátelé (Esperantská slova s klamným vzhledem) 1996/4

Číslo jednotné, množné a pomnožné 1997/1

Citoslovce 1997/2

Překladová cvičení na slova s předponami a příponami I 1997/3

Překladová cvičení na slova s předponami a příponami II 1998/1

Jazykové koutky Ing. Karla Janouše

Pomnožná podstatná jména, tvorba záporné věty, předložka je aj. 1993/3

Zvratná slovesa /Budoucí čas/ Výslovnost u a ŭ/ Číslovka jeden – neurčité zájmeno unu 1993/4

Slovesný vid 1994/1

Složené časy 1994/2

Podmiňovací způsob 1994/3

Doplněk /Rozdíl mezi předložkami „ĉe“ a „apud“ 1994/4

Podstatné jméno s několik a přívlastky / Tranzitivita sloves 1995/1

Čtení desetinných zlomků / Tiu, tio, tion 1995/3

Homonyma 1995/4


Odkaz na užitečné internetové příručky k esperantské gramatice a stylistice naleznete mj. zde.

pd


  • zveřejněno 9. 10. 2010, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 2738 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Míra V.

#1 Míra V.

opravdu velice dobré články

před 10 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020