Noví čestní členové ČES

Na 13. sjezdu Českého esperantského svazu, který proběhl 7.-9.října v Šumperku (a o němž pro vás připravujeme aktuality na příští týden) byly mj. schváleny návrhy na 5 nových čestných členů. Kdo je mezi nimi?

Abecedně:

JINDŘIŠKA DRAHOTOVÁ z Mladé Boleslavi

vedoucí E-klubu Mladá Boleslav a E-kurzu pro děti, překladatelka z esperanta do češtiny (vydané publikace: „Evropou a Asií na kole a s esperantem“, „Osm let na cestách po naší planetě“, „Nebezpečný jazyk“, „Člověk proti Babylonu“, v elektronické podobě Rosetti – „No věřte mi, paní“, Baghy – „Srdce se zelenou hvězdou“, Schwarz – „Moderní robinzoni“, Kapista – „Mise“ aj.), překladatelka webových stránek, organizátorka jazykových seminářů ve Skokovech (viz osobní webová stránka ZDE, E-web města MB ZDE, web E-klubu ZDE)


Ing. VIKTOR DVOŘÁK z Moravských Budějovic

autor a organizátor výstav o esperantu („Pocta Komenskému …“, „Otokar Březina v esperantu“), zařídil základní kámen Národní knihovny jako dar českých esperantistů, připravuje vydání Kořínkových a Pumprových překladů z Březiny, cestovatel, propagátor a učitel esperanta v MB


MIROSLAV MALOVEC z Brna

člen výboru ČES a předseda EK Brno, redaktor Starta (od 1990), spoluautor středního česko-esp. a esp.-českého slovníku (s K. Kraftem), překladatel do esperanta (Kožík – román o Komenském „Lumo en tenebroj“ – se Z. Rusínem, Haškovy povídky „Ne nur soldato Švejk" – s J. Paterou) a do češtiny (Vogelmann –„Nový realismus“, Blanke – „“Interlingvis­tika – cesty k odborné literatuře"), realizátor projektu digitalizace esperantské literatury, zakladatel české Wikipedie a aktivní přispěvatel do esperantské Wikipedie; dříve lektor korespondenčních kurzů, učitel na Lančově a člen zkušební komise ČES (archív Starta ZDE, web EK Brno ZDE, stránky „Česká literatura v esperantu“ ZDE, web pedagogické komise ČES ZDE)


Ing. MARGIT TURKOVÁ z Obořiště

činná zejména v oblasti kultury a spolupráce s E-básníky; býv. členka výboru ČES, býv. redaktorka časopisu Paco (české edice), přispěvatelka do esp. časopisů, býv. předsedkyně EK V Příbrami; přednášející, překladatelka a korektorka, učitelka na jazykových seminářích ve Skokovech, nyní spolupracuje s Čestmírem Vidmanem, Jaroslavem Krolupperem a Věrou Ludíkovou


Ing. ČESTMÍR VIDMAN z Prahy

básník a aktivní esperantista, autor řady sbírek („Miska rýže“, „Vteřiny slunečních hodin“ a mnoho dalších – viz článek ve Wikipedii), monologů českých královen (poslední dvojjazyčná díla vydaná ve spolupráci s J. Krolupperem a M. Turkovou – „S poutnickou holí – Kun pilgrimbastono“, „Sedmnáct slabik – Dek sep silaboj“, „Laskavá fantazie – Karesa fantazio“, člen vícero uměleckých svazů a sdružení


Poděkování a slavnostního předání diplomů se osobně na sjezdu v Šumperku zúčastnili tři z nich.

M. Malovec, M. Turková a V.Dvořák při předání diplomů

Ještě jednou všem jmenovaným děkujeme za jejich dosavadní obětavou práci pro myšlenku esperanta a přejeme jim ještě mnoho let v plné síle a tvůrčím rozletu!

padv


  • zveřejněno 15. 10. 2011, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 6026 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

urso

#1 urso

Přidávám se k blahopřání.

Granda Urso

před 9 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021