Tipy na využívání zajímavých esperantských stránek: díl druhý - web Samopiniuloj

V druhém díle naší mini-série článků o několika zajímavých esperantských stránkách a jejich využívání se podíváme na stránku Samopiniuloj.

Webová stránka Samopiniuloj je oproti stránce Edukado.net, kterou jsme si představili v prvním díle poněkud jednodušší, rozhodně však stojí za to ji používat, neboť může přispět k rozvoji vaší slovní zásoby.

Na úvodní stránce je vysvětlen stručně princip této hry, který je jednoduchý: každý den je vybráno jedno slovo a vaší úkolem je najít až 8 slov, které s tímto slovem souvisí, ale nemají stejný kořen. Například, pokud je jako slovo dne vybráno slovo „luno“ čili „měsíc“, lze navrhnout tato slova: „Suno“ (Slunce), „Eklipso“ (zatmění), „Armstrong“, „Astro“, „Satelito“ (Satelit).

Nelze však napsat slovo „lunarko“ (srpek měsíce), protože toto slovo obsahuje stejný kořen. Ale přesto můžete vepsat slova se stejným kořenem, jestliže ten kořen není ve slově dne.

Například lze napsat slova „paroli“ (hovořit), „parolo“ (projev) a „parola“ (ústní). Pro systém hodnotící tuto hru jde o tři různá slova, stejně tak slova „parolo“ a „paroloj“ (projevy) nejsou považována za stejná slova.

Pokud se slovo vyloženě okamžitě nehodí, systém hry to rozpozná a toto slovo vám smaže a je třeba vymyslet jiné.

Dále je dobré pamatovat na to, že pokud napíšete například „Luno“ (čili „Měsíc“) a někdo napíše „luno“ (tedy „měsíc“), systém nedokáže tato slova vyhodnotit jako stejná a nedostanete za ně body.

Soutěž končí každý den v 23:00 světového londýnského času, tedy pro nás v České republice vždy o půlnoci.

Poté systém vyhodnotí došlá slova a každý hráč dostane body podle toho, s kolika hráči se shodl na slovech. Jestliže tedy dne 28. října 2013 bylo slovo dne „Duŝo“ (sprcha) a já jsem jakožto autor tohoto článku navrhl například slovo „akvo“ (voda), dostal jsem za toto slovo 13 bodů, protože spolu se mnou si toto slovo spojilo se slovem „Duŝo“ celkem 13 soupeřů. Ti samozřejmě také obdrží 13 bodů za toto slovo.

Mé výsledky dne 28. října – vlevo přehled mých slov a jejich bodové ohodnocení, vpravo pak tabulka hráčů a jejich body.

Pro účast na této hře je nutno pouze vyplnit jednoduchý registrační formulář na této adrese. Je nutno si zvolit přezdívku, dále zadat fungující e-mail, na který vám budou chodit výsledky, heslo a zemi, odkud jste.

Každý den se objeví vždy jedno slovíčko doprovázené obrázkem. Slova můžete psát i bez programu Ek! či Tajpi pro operační systém Windows, stačí napsat např. sx, či cx a systém tento kód automaticky přepíše na ŝ respektive ĉ.

A to je z druhého dílu našeho mini-seriálu článků s tipy na využívání zajímavých stránek vše. V třetím díle našeho seriálu se podíváme na kontrolní program pro esperantské texty. -mir-


  • zveřejněno 12. 12. 2013, což bylo před 7 lety
  • od té doby článek otevřelo 956 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020