Ceremoniál k uctění památky praotce českých esperantistů F. V. Lorence

Jak jsme vás informali v našem Kalendáři akcí, 8. července t.r. se v obci Vrdy na Čáslavsku konal slavnostní ceremoniál na počest místního rodáka Františka Vladimíra Lorence (1872–1957), všestranného génia a polyglota ovládajícího více než stovku jazyků, dodnes uznávaného až v daleké Brazílii, kde prožil většinu svého života. Vzhledem k tomu, že je i zakladatelem esperantského hnutí v českých zemích, programu se zúčastnilo téměř 40 esperantistů, z nichž větší část projevila zájem i o společnou prohlídku historického města Čáslavi, kde Lorenc studoval. Z akce, jež proběhla v úzké součinnosti s ČES, vám přinášíme bližší informace, několik videozáznamů i odkazy na články v médiích.

Kdo byl František Vladimír Lorenc?

Na Štědrý den roku 1872 se ve Zbyslavi v rodině chudého mlynářského dělníka narodil František Lorenc, který již od dětství prokazoval mimořádný talent ke studiu cizích jazyků. Ty se učil především při své každodenní 6km dlouhé cestě do Čáslavi, kde navštěvoval měštanskou školu a později i 4 třídy gymnázia. Již při gymnazijní zkoušce v Kolíně prý prokázal mimo jiné znalosti všech slovanských jazyků, řečtiny a latiny, ale překládal v té době i z čínštiny, hebrejštiny a aramejštiny. Jako 18letý nemajetný student vydal v r. 1890 vlastním nákladem v tiskárně tehdejšího pardubického starosty Hoblíka první učebnici mezinárodního jazyka esperanto pro Čechy. Pro svou činnost mezi sociálně demokratickou mládeží byl pronásledován rakouskouherskou policií a v r. 1893 tajně emigroval do Brazílie, kde prožil v nelehkých podmínkách zbytek svého života (zemřel v r. 1957). Tam působil jako ředitel školy, spisovatel duchovní literatury, překladatel – polyglot (ovládající údajně aktivně 80 a pasivně 24 jazyků), léčitel, filantrop a spiritistické médium. Je dosud racionálně neobjasněnou záhadou, jak mohl tak daleko od civilizace mít přístup k tolika informacím a zanechat po sobě tak rozsáhlé dílo (kolem 80 titulů). V Brazílii je dosud znám a ctěn, a to nejen mezi esperantisty – jsou po něm pojmenovány ulice, ale např. i nakladatelství, výzkumný institut v Porto Allegre či kulturní dům a knihovna ve městě Dom Feliciano, kde žil.

Ke zmíněné poslední iniciativě se připojila i obec Vrdy, k níž Lorencova rodná Zbyslav nyní administrativně náleží. 8. července se na zaplněném prostranství před Obecní knihovnou konal slavnostní ceremoniál k uctění slavného rodáka a při této příležitosti odhalení jeho pamětní desky od Zdeňka Myslivce a přejmenování knihovny na Knihovnu Františka Vladimíra Lorence ve Vrdech. Akce probíhala v úzké spolupráci s Českým esperantským svazem. Proto se na ni sjely z celé republiky i téměř čtyři desítky uživatelů tohoto mezinárodního jazyka a ctitelů Lorencova díla, kteří si v rámci doprovodného programu se zájmem prohlédli i památky města Čáslav a obec Zbyslav. Společné foto účastníků si lze stáhnout ZDE, kompletní fotoalbum z celé akce se připravuje.

Čestným hostem ceremoniálu byla rovněž honorární konzulka ČR v Brazílii ing. Pavla Havrlíková (na foto vpravo vedle knihovnice Mgr. Petry Kobelové, hlavní organizátorky akce), která ve svém zajímavém projevu (který si můžete poslechnout zde) zmínila mj. , že Lorenc je v Brazílii dosud třetí nejznámější osobností českého původu (po bývalém prezidentu Kubitschekovi a Janu Antonínu Baťovi).

Mezi pozdravnými gratulacemi do Vrd byly i dopisy ze zmíněných institucí z Brazílie, nesoucích Lorencovo jméno.


Součástí programu byla rovněž zasvěcená stručná prezentace Lorencova života a díla od dr. Petra Chrdleho, proložená poutavými biografickými úryvky v podání Salome Poživilové. Tuto část programu si můžete poslechnout PO KLIKNUTÍ ZDE


Zájemci si mohou přečíst více informací v publikaci od prof. Vlastimila Novobilského (emeritního profesora Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem)

František Vladimír Lorenc – svědectví o životě a díle neobyčejného člověka

kterou v r. 2017 vydalo nakladatelství KAVA-PECH v češtině a následně i v překladu do esperanta od Margit Turkové.

Po odhalení pamětní desky bylo v knihovně podáváno výtečné občerstvení a proběhla premiéra promítání brazilského dokumentárního filmu o Lorencových paranormálních schopnostech ve vydařeném českém dabingu (Vladimíra Türka a Vladimíry Procházkové). Film bude doufejme moci být po získání souhlasu v blízké době rovněž z přístupněn na internetu. Na závěr programu mohli účastníci zajet obecním autobusem do Lorencovy rodné vsi Zbyslavi (cca 3 km od Vrdů) a dozvědět se něco o její historii v krásném místním kostele.

S Lorencovým dílem se budou moci návštěvníci obce a knihovny stručně seznámit na stálém výstavním panelu, který připravila kurátorka výstav v Muzeu esperanta ve Svitavách PhDr. Pavla Dvořáková. Navázaná spolupráce obce Vrdy s českými a brazilskými esperantisty bude i nadále pokračovat za účelem šíření většího povědomí o u nás neprávem zapomenutém zbyslavském géniovi, jehož odkaz zůstává i dnes stále aktuální.

oficiální zástupci organizací Lenka Angelová (AEH), Pavel Polnický (KELI) a Leonarda Chaloupková (ČES) s Lorencovým životopisem od J. Rýznarové a Lorencovou antologií překladů poezie ze 40 jazyků „Diverskolora bukedeto“


Odezva v médiích (články a fotografie)

Marta Švagrová – Náš Čech v Brazílii Lidové noviny 7.7.2018

Pan Vladimír Havlíček je autorem následujících tří článků:

Ve Vrdech odhalili pamětní desku F. V. Lorencovi Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavska 8.7.2018

Herec Jan Vlasák se zúčastnil odhalení pamětní desky F. V. Lorence Události online a Svoboda.info

Knihovna ve Vrdech nese jméno zbyslavského rodáka Františka Lorence + Fotogalerie Kutnohorský deník 9.7.2018

Krátká videa

Zahájení

Odhalení pamětní desky

Pozdravy a gratulace jménem ČES a AEH

Vystoupení starosty Vrdů Antonína Šindeláře a honorární konzulky ČR v Brazílii ing. Pavly Havrlíkové

Videoprezentace historie a současnosti Dom Feliciano – města v jižní Brazílii, kde F. V. Lorenc žil (v portugalštině, ale se zajímavou místní tradiční hudbou)

Ukázka typické jihobrazilské tradiční hudby gauchů v podání skupiny Chiquito & Bordoneio


Autoři použitých fotografií: Libuše Dvořáková, Josef Hron, Jaroslav Pokorný, Pavla Dvořáková

Text Pavla Dvořáková, spoluorganizátorka akce


Soubory
jpg ceremonial-lorenc-plakat.jpg (3.82 MB)
JPG caslav-spolecne foto.JPG (399.14 kB)
jpg svagrova_nas-cech-v-brazilii_lidovky.jpg (283.96 kB)
JPG pamětní deska F. V . Lorence.JPG (770.26 kB)
pdf Caslav - pamatky.pdf (1.09 MB)

  • zveřejněno 13. 7. 2018, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 1492 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Tre bela. - Moc hezké.

před 6 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024