Básnířka Věra Ludíková a esperanto v České knize rekordů

Renomovaná básnířka Věra Ludíková, autorka více než 20 básnických a esejistických publikací a aktivní příznivkyně myšlenky esperanta a idealismu jeho stoupenců, se díky své poslední básni „Je jaro“ dostala i do České knihy rekordů. Co je jejím NEJ---?

Báseň „Je jaro“ vydalo letos nakladatelství Grantis v Ústí nad Orlicí, které je autorčiným rodištěm. Nenápadná drobná knížka je unikátní tím, že obsahuje tuto báseň s duchovním poselstvím nejen v českém originálu, ale i v překladech do 55 jazyků, a to včetně esperanta. Mezi cílovými jazyky jsou i ty všeobecně velmi málo známé – např. amharský (z Etiopie), maithilšský (ze severovýchodní Indie), paiwan a truku (jazyky původních obyvatel Tajvanu) či ewe (z Ghany a Toga). Esperanto zde přeci jen nakonec má i jisté záměrné výsadní postavení, neboť kromě češtiny je jediným jazykem, v němž se objevuje název knihy na titulní straně obálky.

Dlužno upřesnit, že tentokrát se jedná vlastně o druhé, rozšířené vydání – knížečka vyšla poprvé v r. 2002, tehdy s překlady do „pouhých“ 36 jazyků … Snaha o rozšíření přinesla své ovoce i v tom, že kniha získala certifikát od Agentury Dobrý den Pelhřimov a nárok na zastoupení v České knize rekordů, jakožto česká kniha obsahující překlady textu do nejvíce cizích jazyků.

V této souvislosti stojí za připomenutí, že díky esperantu, resp. díky mezinárodním kontaktům jeho prostřednictvím, se do zmíněné knihy rekordů dostalo v r. 2016 i naklada­telství KAVA-PECH Petra Chrdleho jakožto české nakladatelství, které exportovalo vlastní vydané knihy do nejvíce států světa (viz Certifikát).

TEXT BÁSNĚ V ČEŠTINĚ A ESPERANTU SI MŮŽETE PŘEČÍST PO KLIKNUTÍ ZDE

Spolupráce s esperantisty, zejména s Miroslavem Malovcem a Margit Turkovou, trvá již vícero let. Texty v esperantu se tak objevily již v autorčiných dřívějších publikacích „Uslyšet svou duši“ či v několika dílech antologie krátkých moudrých poselství různých osobností „Pošli to dál“.

Autorské čtení ze zmíněné knihy se konalo 15. dubna 2019 v Náprstkově muzeu v Praze. Recitaci v esperantu s příznivým ohlasem publika představila autorčina přítelkyně Margit Turková, která o události napsala i článek pro 2. letošní číslo časopisu ČES Starto (které vyjde koncem června). Je potěšující, že se akce konala právě v tomto úžasném prostoru, který je mimochodem jednou z kolébek esperanta v Praze – jazykové kurzy se zde totiž pořádaly v rámci progresívního tzv. Amerického klubu dam již počátkem 20. století.

Členové ČES měli možnost se sejít osobně s paní Věrou Ludíkovou např. na literárním odpoledni v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí v rámci sjezdu ČES v r. 2015


Tento článek vychází s jistým opožděním až na samém sklonku jara, ale zároveň načasovaně právě na

16. června, den narozenin paní Věry Ludíkové.

Jménem redakce Esperanto.cz i dalších českých esperantistů paní Ludíkové srdečně blahopřeji a děkuji za její přízeň a s přáním všeho dobrého v soukromém i tvůrčím životě se těším na další plodnou součinnost!

Pavla Dvořáková


VYBRANÉ ODKAZY

Rozhovor s V. Ludíkovou u příležitosti 75. narozenin 2018 (na webu M. Malovce)

Rozhovor Aleny Klímové-Brejchové s Věrou Ludíkovou 2017 (na webu bozena.majestat.cz)

Přehled článků Věry Ludíkové v Pozitivních novinách

Rút z tvorby V. Ludíkové (na webu v-art.cz)

VIDEOZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK V. LUDÍKOVÉ NA ČESKÉ KONFERENCI


Soubory
pdf Ludikova_Je jaro.pdf (917.18 kB)
pdf Ludikova-Cerfitikat.pdf (155.06 kB)

  • zveřejněno 16. 6. 2019, což bylo před rokem
  • od té doby článek otevřelo 390 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Oldřich Arnošt Fischer

#1 Oldřich Arnošt Fischer

Mi bondeziras. - Blahopřeji.

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020