Jazyková rubrika č. 3 - "Slova podobná s odlišnými významy"

Touto aktualitou pokračujeme v „jazykové rubrice“, kterou jsme začali na jaře loňského roku (konkrétně tento článek). Podobně jako v druhém díle poradny bychom Vás rádi zajímavou formou upozornili na slova v esperantu, která sice vypadají podobně, ale mají různé významy. Všechna dnes prezentovaná slova budou slovesa, příště si představíme některá podstatná jména. Ke každé dvojici (případně trojici či čtveřici) slov bude jedna český překlad těchto slov, ale také doprovodný obrázek.


Hned první tři slovesa jsou zajímavá v tom, že nejprve se přidá k písmenu „k“ písmeno „t“, čimž vznikne sloveso „kondukti“ čili „vést“, v tomto případě například teplo, proud. Slovo „konduki“ pak v češtině znamené také „vést“, ovšem trochu jinak. Například: „konduki aŭton – řídit auto“ a „konduki batalojn – vést bitvy“. A sloveseo „konduti“ se pak týká jednání lidi, respektive chování, proto například „konduti kiel infano – chovat se jako dítě“.

Konduki x Kondukti x Konduti


V případě slova „paŭzi“ asi není třeba překlad – prostě dát si pauzu. Naopak slovo „paŭsi“ znamená, jak obrázek naznačuje, něco obkreslit, překreslit, či okopírovat.

Paŭsi x Paŭzi


Další dvě slova jsou poměrně snadno zapamatovatelná :) „Diveni“ znamená „hádat“ a „inventi“ potom „vynálezat“.

Diveni x Inventi


Jak oba dva obrázky napovídají, týkají se hluku. Avšak zatímco „knali“ znamená „třeskat, práskat“, tak „knari“ „hrkat, rachotit“. Proto také „řehtačku“ překládejme jako „knarilo“.

Knali x Knari


Teď něco oddechovějšího. V případě slova „sakri“ překladu není potřeba, obrázek je více než výmluvený. A podobné sloveso „sarki“ znamená „plít zem od plevele“.

Sakri x Sarki


U sloves týkajících se zemědělství ještě chvíli zůstaneme. Mluvíme-li o tom, že jdeme něco zkompostovat, respektive pohnojit kompostem, použijeme sloveso „kompoŝti“. A naopak sloveso „komposti“ se týká „sázení textu“, proto „kompostisto – sazeč“.

Komposti x Kompoŝti


Pledi a plendi – dvě slovesa hodně podobná, ze kterých možná znáte více sloveso „plendi“, které znamená „stěžovat si, naříkat“. Naopak slovo „pledi“ znamená „obhajovat, zastávat se“. Ostatně, dobře je to vidět i z dvojice obrázků níže.

Pledi x Plendi


Ventoli a ventumi – obě slovesa se týkají větru, nicméně je třeba rozlišit rozdíl. Zatímco „ventoli“ se týká větrání (jak obrázek napovídá, jde o osvěžování vzduchu v určité zavřené místnosti, proto „ventoli tunelon“), naopak „ventumi“ znamená „ovívat“ (jak ukazuje i obrázek).

Ventoli x Ventumi


Poslední dvojice sloves je taktéž poměrně veselá :-) Pokud jste byli někdy na esperantské akci, pravděpodobně jste navštívili „drinkejo“, pokud jste si chtěli dát pivo, víno či jiný alkohol. Čili, „drinki“ = „chlastat“ (nebo jen slavnostně pít), naopak známá písnička „Pijte vodu“ Jarka Nohavici byla do esperanta přeložena Jerzym Handzlikem jako Trinku akvon.

Drinki x Trinki


A to je z třetího dílu této rubriky vše. V dalších dílech budou představena již jen podstatná jména, kterých vybral autor těchto obrázků Przemysław Wierzbowski z Polska nejvíce. -mir-


  • zveřejněno 2. 8. 2014, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 1179 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020