Zemřela pěvkyně Helena Halířová-Supová

Dne 27. července 2022 zemřela profesorka Helena Supová-Halířová (1927–2022), operní pěvkyně a hudební pedagožka, která se svým manželem Václavem Halířem (1926–1999) a svými studenty mnohokrát koncertovala nejen v brněnském klubu, ale i na celostátních akcích (konstituční kongres, kulturní festival, Světový kongres 1996).

Koncerty manželů Halířových pro esperantisty

19.4.1958 41. výročí úmrtí L.L.Zamenhofa
11.4.1959 42. výročí úmrtí L.L.Zamenhofa
14.3.1964 Koncert na počest B. Smetany
14.12.1965 106. výročí narození L. L. Zamenhofa
13.12.1966 Večer operních melodií
18.4.1967 50. výročí úmrtí Zamenhofa
9.12.1967 80. let esperanta a 108. let narození Zamenhofa
26.10.1968 50. výročí vzniku republiky
29.03.1969 Za­kládající sjezd esperantistů
19.12.1970 200. výročí Beethovena
12.06.1971 70. let esperanta v Brně
28.03.1972 Jarní koncert
14.11.1972 85. let esperanta
21.04.1973 La 2-a ĈEA-kongreso en Ostrava-Poruba
26.11. 1974 Koncert na počest prof. Vilibalda Scheibera
5.9.1976 Hudební matiné k 75. výročí klubu
19.4. 1977  90. let esperanta
31.1. 1978 Pocta Leoši Janáčkovi
24.10. 1978   60. výročí vzniku republiky
27.11. 1979 Pocta Zamenhofovi
15.4. 1980 Oslava osvobození Československa
3.6. 1980 Cesta do střední Asie (přednáška H. Halířové-Supové)
13.9.1980 4. esperantský kulturní festival v Opavě
11.11. 1980 Pocta Beethovenovi
13.06.1981 80. výročí klubu v Brně
17.11. 1981 Pocta Zamenhofovi
6.4. 1982 Koncert míru
30.11.1982   95. let esperanta
19.4. 1983 Rok české hudby
15.11. 1983 Písní k míru
20.3. 1984 Rok české hudby
16.10. 1984  40. let Slovenského národního povstání
16.4. 1985 Šeříky – oslava výročí osvobození
12.11. 1985 Rok světové hudby
4.3. 1986 Mezinárodní rok míru
14.10. 1986  85. let esperanta v Brně
26.5. 1987   100 let esperanta
3.10.1987 Setkání B-B-B (Brno-Bratislava-Budapešt)
26.4. 1988 100 leté výročí
18.10. 1988 70 let Československa
21.11.1989 130 let narození L. L. Zamenhofa
27.2. 1990 140 let narození T.G.Masaryka
7.6.1991 Koncert v Ernově salonu na Staré Radnici v Brně
22.07.1992 Seminář o Komenském v Praze
13.10.1992 Me­zinárodní den hudby
22.07.1996 Světový kongres esperanta v Praze
26.5.2001 Slav­nostní shromáždění ke 100. výročí esperanta v Brně
***Sto let esperanta v Brně

18. 6.2003 Vilibald Scheiber a hudební tradice Klubu esperantistů v Brně
4.12. 2004 Ke 100. V. Scheibera a J. Vondrouška


  • zveřejněno 15. 8. 2022, což bylo před měsícem
  • od té doby článek otevřelo 1037 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Josef Vojáček

#1 Josef Vojáček

Obdivuhodný seznam koncertů. Na manžele Halířovy a jejich koncerty si rád vzpomínám.

před měsícem
marieklimentova@post.cz

#2 marieklimentova@post.cz

Obdivuhodný výčet prezentací. Velká zásluha při propagaci esperanta. Vzpomínejme !

před měsícem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022