Zemřela Věra Podhradská

čestná členka ČES a bývalá předsedkyně ČES (1999–2005) dne 5. února 2019.


Věra Podhradská se narodila 13.8.1939 a celý život pracovala v brněnském podniku Kras na personálním oddělení. S esperantem se seznámila již ve 12 letech v r. 1951. Za mlada hrála klubové divadlo, od r. 1969 pracovala pravidelně na Letním esperantském táboře v Lančově. V témže roce se stala zakládající členkou Českého esperantského svazu, v němž plnila četné funkce, včetně předsedkyně (v letech 1999–2005). Od roku 1981 byla bez přerušení členkou Světového esperantského svazu (UEA) a z toho většinu působila jako delegát UEA pro Brno. Byla i předsedkyní Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně (SILE), které za jejího předsednictví vydalo Cinkovu frazeologii připravenou Janem Wernerem. Na snímku knihu představuje. Do posledních dní působila aktivně i ve vedení Klubu esperantistů v Brně. Zemřela nečekaně po krátké nemoci.

Měla ráda lidi, byla přátelská, pracovitá, obětavá, skromná a organizačně zdatná, zejména při pořádání konferencí a dalších akcí. Její odchod je pro české esperantské hnutí citelnou ztrátou.


POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ se bude konat 12. února 2019 ve 14h v obřadní síni brněnského krematoria, Jihlavská ul. 1 (viz parte a adresa pro kondolence v příloze).

Pro zaslání kondolence lze použít adresu

Jan Podhradský, Poříčí 1, 602 00 Brno (podhradsky.jan @ seznam.cz).


V rámci vzpomínky si můžete mj. přečíst její články a vzpomínky v esperantu, které jsou záznamem jejích přednášek v brněnském esperantském klubu:

Aktualizovaný biografický článek o Věře Podradské na esperantské Wikipedii

(Aktualigita biografia artikolo pri Věra Podhradská en Esperanta Vikipedio)

Věra Podhradská na videozáznamu z LET Lančov 2012


vlevo stojící 13letá Věra Podhradská jako členka divadelní skupiny VERDA MASKO v Brně (1952)

  • mirmal- a -padv-

Soubory
jpg podhradska-parte.jpg (2.45 MB)
jpg podhradska-afisxo.jpg (48.51 kB)

  • zveřejněno 5. 2. 2019, což bylo před rokem
  • od té doby článek otevřelo 605 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Marie Kosmáková

#1 Marie Kosmáková

S povděkem jsem si přečetla uveřejněné články. Třebaže jsem se esperantu dostatečně nenaučila, přesto pro jeho snadost nebylo těžké pochopit o čem se píše. Velmi si vážím práce paní Věry Podhradské. Zvlášť vzpomínám na její přátelské a chápavé jednání, také na široký záběr činností, kterým se věnovala víc než obětavě. Jsem ráda, že jsem paní Věru Podhradskou znala a mohla s ní mluvit. Měly jsme také několik společných vzpomínek na Lančov. Zpětně jí chci poděkovat za všechno, co pro Esperanto vykonala. Děkuji též autorům, kteří se ujali této stránky a zařadili na ni výběr článků paní Věry Podhradské.
Marie Kosmáková

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020