11. sjezd Českého esperantského svazu

Ve dnech 21.-23. 10. 2005 se ve Vyškově v hotelu Dukla sešla asi stovka členů svazu, aby zhodnotili práci za uplynulé období a zvolili nový svazový výbor.

Pátek byl jako obvykle dnem příjezdu, přesto zájemci mohli navštívit městskou Knihovnu Karla Dvořáčka s odborným výkladem ředitele, který vyložil historii budovy a její rekonstrukce, ukázal její sbírky, popsal dva nejslavnější místní spisovatele Karla Dvořáčka a Aloise Musila a nevynechal ani malou výstavku esperanta v chodbě druhého poschodí. Knihovna se pyšní také studnou ze 14. století, jejíž zasklený osvětlený otvor se nachází hned vedle pultu informátora. 

Po večeři byly promítnuty obrázky z Vilniusu a Zakopaného s esperantským komentářem Marka Blahuše a ukázky z video-kurzu esperanta Pasporto al la tuta mondo

Hlavní kongresové jednání proběhlo v sobotu. Po malém koncertu místního dětského pěveckého sboru zahájil jednání Jiří Tomeček minutou ticha za zemřelé členy svazu a pak předal slovo předsedkyni Věře Podhradské, která v téměř hodinové zprávě popsala práci svazu v posledních třech letech. Následovaly zprávy tajemníka Pavla Polnického o členské základně a zpráva předsedy dozorčí rady Josefa Hrona. 

Vyvrcholením dopoledního programu bylo jmenování nových čestných členů svazu: Josef Hron, Ludvík Chytil, Zdenka Novotná, Jindřich Ondráček, Bohuslava Pelclová a Miloslav Šváček

Předseda volební komise Kvido Janík představil kandidáty do nového svazového výboru, byly rozdány hlasovací lístky, avšak volby samotné proběhly až po 16 hod. V oddechovém časem mezi obědem a volbami si účastníci ve dvou skupinách pod vedením Vratislava Hirše a Josefa Vojáčka prohlédli město, především městské muzeum s folklorními sbírkami. 

Do nového výboru byli zvolení: Vratislav Hirš, Petr Chrdle, Jana Melichárková, Věra Podhradská, Pavel Polnický, Jiří Tomeček a Miroslav Vaněk. Na své první schůzce za předsedkyni svazu zvolili Janu Melichárkovou. 

Večerní program byl již tradičně věnován taneční zábavě s tombolou, kterou s humorem uváděl Kvido Janík. 

Během nedělního dopoledne se diskutovalo o esperantské práci a byla odhlasována sjezdová rezoluce. 


  • zveřejněno 3. 11. 2005, což bylo před 15 lety
  • od té doby článek otevřelo 1294 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Luis Alvarez-Thon

#1 Luis Alvarez-Thon

Mi planas iri al Europo en Julio kaj mi ŝatus kontakti lokajn esperantistojn tie. Mi ne volas gastigadon sed helpon por trovi malmultekostan hotelon kaj viziti la tieajn vidindaĵojn.
Saluton!

před 10 lety
Cornelia KAISER

#2 Cornelia KAISER

Estimata Teamo: Mi ŝatus demandi, kiom estas la membriĝo en via klubo / organizo.
Tutkorajn Salutojn,
Cornelia Kaiser

před 6 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021