Březina na výstavě v senátu a v knize rekordů a kniha o esperantu v Brně

Další dva úspěchy byly zaznamenány v červnu 2019. V předsálí Senátu parlamentu České republiky byla otevřena výstava Otokar Březina – překlady básní aneb dorozumíme se v EU? a v Brně vyšla kniha zachycující místní esperantské hnutí

Otokar Březina v senátu

Výstava o Otokaru Březinovi (1868–1929) je v předsálí senátu od 11. do 24. června 2019, vernisáž proběhla 11. června v 17 h. Od 16 h jí předcházela komentovaná prohlídka Valdštejnského paláce s průvodkyní. V bývalé konírně se nyní senát nachází. Samotnou inauguraci otevřel senátor RNDr. Miloš Vystrčil, hudební vložky mezi jednotlivými výstupy zajistil houslista Petr Hudeček, ukázky z Březinovy poezie a dopisu Jakuba Demla recitovala Magdaléna Krejčová. O aktuálnosti Otokara Březiny promluvil Jiří Höfer z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Objevili se i starostové z Počátek, kde se Březina narodil, a z Jaroměřic nad Rokytnou, kde žil, tvořil a zemřel, a pronesli krátké projevy. Nakonec dostal slovo autor výstavy Viktor Dvořák, který vysvětlil, jak byly objeveny březinovské překlady do esperanta nejlepších našich překladatelů Dr. Tomáše Pumpra a Jiřího Kořínka, jak byla vydána kniha s těmito překlady, kde ovšem byly uvedeny i originály a překlady do dvou dalších jazyků, u každé básně jiných. Přes deset let trvalo, než byly objeveny překlady Otokara Březiny do 16 jazyků. A zcela nakonec přišlo překvapení, pan Miroslav Marek z pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit přinesl certifikát, že Viktor Dvořák získává rekord za nalezení nejvíce překladů básně českého autora.

Na snímku autor výstavy Ing. Viktor Dvořák, CSc.

Esperanto v obrazové publikaci

V Brně 18. června 2019 proběhl v Moravském zemském muzeu na Zelném trhu křest nové knihy z nakladatelství Josef Filip, kterou vydal a představil syn zakladatele firmy, ing. Vladimír Filip. Kniha se skládá ze čtyř částí:

Císař František Josef I. v Brně 1892 – IV. rakouské střelby * Brněnské lázně * Český fašismus v Brně * Esperanto v Brně

O každém tématu ing. Filip podal zasvěcené poučení, např. že v 19. století jen málokdo měl doma koupelnu, proto bylo v Brně hodně veřejných lázní, mnohem více než dnes. Fašismus se objevoval i mezi Čechy, ale byli tak názorově rozpolcení a rozhádání, že se téměř na ničem nedokázali shodnout. Esperanto má v Brně tradici od roku 1901, slavná byla éra Verda Stacio (Zelená stanice, esperantské vysílání brněnského rozhlasu) a pak letních esperantských táborů. Sám ing. Filip jako třináctiletý jezdil na Lančov a poznal i Theodora Kiliana, který byl jednak autorem nejúspěšnější české učebnice esperanta, jednak hlasatelem i překladatelem Verda Stacio.

V knize je téměř na 50 stran A4 s fotografiemi z brněnského esperanta a s doprovodným textem. Na knize spolupracoval Miroslav Malovec, který knihu následujícího dne předvedl v klubovně. Kniha stála na křestu 380 Kč, v knihkupectvích bude za 449 Kč. Ing. Filip slíbil, že pro říjnový sjezd ČES udělá lepší cenu. Samostatně by každé z těchto čtyř témat bylo zřejmě neprodejné. Zájemci si knihu budou kupovat hlavně kvůli císaři, který přijel do Brna na IV. rakouské střelby v roce 1892 (je to stejný rok, kdy ve Svitavách byla postavena Ottendorferova knihovna, v níž se nyní nachází Muzeum esperanta).

Na snímku Miroslav Malovec předvádí knihu v klubovně. (Fotografie z křestu bohužel nemáme).

  • mirmal-

Soubory
jpg plakat - Brezina - vystava 2019.jpg (5.11 MB)

  • zveřejněno 21. 6. 2019, což bylo před 9 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 268 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

leonarda

#1 leonarda

Krásně napsané, výstižné informace o obou akcích, významné zviditelnění esperanta. Děkuji autorovi článků! LChal

před 9 měsíci
Oldřich Arnošt Fischer

#2 Oldřich Arnošt Fischer

Mi bondeziras al sinjoroj Viktor Dvořák kaj Miroslav Malovec, ke ili bonege prezentis nian lingvon al ne tre bone informita publiko. - Blahopřeji pánům Viktorovi Dvořákovi a Miroslavu Malovcovi k výbornému představení našeho jazyka nepříliš dobře informované veřejnosti.

před 9 měsíci

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020