12. verze elektronického velkého esperantského slovníku je zdarma k dispozici

V minulých dnech jsme obdrželi zprávu Josefa Hrona, že provedl doplnění a kontrolu Velkého slovníku esperantsko-českého (Granda vortaro Esperanto ĉeĥa, GVEĈ) jako již jeho 12. verzi, s odkazem na možnost jeho stažení. Jedná se nejen o slovník esperantsko-český, který je uveden včetně vysvětlivek a gramatických poznámek, ale také o slovník česko-esperantský. V současnosti se jedná zřejmě o největší elektronický překladový slovník esperanta do národního jazyka, neboť obsahuje více jak 417 tisíc slov a ustálených spojení. Můžete si jej nyní zdarma stáhnout i přímo na našem webu.


Aktuální verze slovníku je k bezplatnému stažení v příloze

na konci stránek Studium a výuka esperanta a Jazykové kurzy a rovněž v příloze tohoto článku.

Soubor slovníku lze otevřít v Office programu Excel, případně lze slovník otevřít také v programu Libre Office – sešit, který je zdarma ke stažení např. prostřednictvím služby Slunečnice.cz.

Slovník lze volně využívat bez jakéhokoli omezení včetně dalšího zveřejňování v jiné úpravě nebo využívání jeho slovní zásoby k automatickým překladům.

Základní doporučení k použití slovníku

Vyhledávání ve slovníku se provádí funkcí „Najít“ v roletce „Úpravy“, resp. anglicky „Find“, v roletce „Edit“, rychleji však klávesovou zkratkou Ctrl+F. Při vyhledávání českého významu esperantského slova je výhodné do vyhledávače před a podle potřeby i za hledané slovo, zadat tečku (např. „.vorto.“). Vyhledávači je tak oznámeno, že chceme pracovat v esperantsko-českém slovníku a že máme zájem jen o zadané slovo mezi tečkami, případně o slovní spojení, nikoli o případné výskyty zadaného slova ve složeninách nebo ve vysvětlivkách, kde by jinak vyhledávač mohl bloudit a takové kombinace nabízet. Podobně, když je hledán esperantský význam českého slova vloží se před a podle potřeby i za slovo rozdělovací čárky, (např. „,slovo,“) a vyhledávání se provádí jen v česko-esperantské části slovníku. Esperantská slova jsou uvedena a zadávají se do vyhledávače se spřežkami s „x“, tedy cx, jx, gx, hx, sx, ux místo znaků ĉ, ĵ, ĝ, ĥ, ŝ, ŭ , protože ne každý má již na svém počítači uspokojivě vyřešeno psaní esperantských znaků v Excelu.

Protože obecná slovní zásoba i odborná terminologie se v esperantu stále vyvíjí dle aktuálních potřeb, slovník u řady pojmů zahrnuje i vícero možných překladových variant převzatých z různých důvěryhodných slovníků a dalších textových zdrojů. Která z nich se časem více prosadí, bude zejména otázkou praxe. Geniální struktura esperanta zpravidla velmi usnadňuje porozumění významu nových složenin.

Online verze (byť ne plně aktualizovaná) je stále k dispozici na stránkách SLOVNIK.CZ.Je třeba vyslovit velký obdiv a uznání ing. Josefu Hronovi (čestnému členovi ČES) za tuto jeho dlouhodobou soustavnou a mimořádně náročnou práci.

Věříme, že slovník nadále zůstane užitečným a často užívaným prostředkem nejen pro aktivní esperantisty, ale i pro další zájemce o jazyky obecně. Jeho úctyhodný objem je nesporným důkazem živosti a plnohodnosti esperanta jakožto moderního vyjadřovacího prostředku.

Své případné dotazy, připomínky či zpětnou vazbu, která umožní další zdokonalování slovníku můžete adresovat na mail autora. Vítáni jsou rovněž zájemci o spolupráci na tomto projektu.

S velkým poděkováním za redakci webu

  • padv-

Soubory
xlsx hron_velky-slovnik_E-C_C-E_202_e.cz.xlsx (30.49 MB)

  • zveřejněno 27. 4. 2022, což bylo před 29 dny
  • od té doby článek otevřelo 86 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022