Muzeum esperanta je po stavebních úpravách opět otevřeno veřejnosti

3 dny před Silvestrem 2017 započaly v Muzeu esperanta ve Svitavách přípravy na rekonstrukční práce, zaměřené zejména na odstranění příčin vlhkostiv budově. První veřejná akce po těchto úpravách zde proběhla 22. února 2018. Nyní je muzeum opět k dispozici návštěvníkům. Neváhejte a přijeďte se k nám v rámci své cesty na Českomoravské pomezí podívat!

Stavební práce probíhaly za vydatné brigádnické pomoci členů Klubu přátel esperanta ze Svitav a kroužku Amikeco z České Třebové. Bližší informace jsou obsahem tohoto článku.


Muzeum sídlí v prostorách Ottendorferova domu, postaveného v r. 1892 místním mecenášem Valentinem Ottendorferem na místě jeho rodného domku. Do 2. světové války zde sídlila jedna z největších německých veřejných knihoven a čítáren na Moravě. Od konce války sloužila budova městu jako kulturní dům a v r. 2008, kdy byl dostavěn nový KD FABRIKA, byla část ne dostatečně využívaných přízemních prostor poskytnuta pro provoz Muzea esperanta. Neziskový projekt vznikl v součinnosti mezi městem Svitavy, Městským muzeem a galerií Svitavy, Českým esperantským svazem, z.s. (dále ČES) a místním Klubem přátel esperanta. Od r. 2011 má v muzeu své oficiální sídlo (ale nikoliv kanceláře) i ČES.


Muzeum připravuje kromě aktualizací všeobecné výstavy i tematické výstavy. Ta současná se nazývá ČLOVĚK PROTI BABYLONU. Celkový výstavní prostor zahrnuje 28 dílčích ploch (panelů, vitrín i prostor pro obrazy na stěnách), šanony s doplňujícími informacemi a dotykový infopanel s audiovizuálními dokumenty.

Ukázky z této i z minulých výstav a virtuální kolekce můžete zhlédnout v naší FOTOGALERII. Výstavy jsou zaměřeny nejen na mapování zajímavostí z historie esperantského hnutí a na jeho kulturu, ale i na konkrétní výhody znalosti jazyka v současnosti. Zprostředkují informace o možnostech využití esperanta při cestování a navazování osobních kontaktů v zahraničí, při bližším poznávání cizích kultur, pěstování koníčků a realizaci mezinárodních dobročinných projektů či o jeho vlivu na zvyšování kompetencí při studiu dalších jazyků. Zájemci mohou na základě předchozí dohody (na adrese knihovna @ esperanto.cz) v muzeu prezenčně studovat knihy a další materiály z bohaté KNIHOVNY, čítající přes 17 000 knihovních jednotek.

Kromě klubových schůzek a jazykových kurzů zde probíhají různé další AKCE určené jak pro esperantisty, tak pro širokou veřejnost. Těmi nejbližšími budou pravidelné cestovatelské večery místní Asociace Brontosaurus, tentokrát na téma IZRAEL (23. března) a ANTARKTIDA (12. dubna). Akce v prostorách muzea realizuje rovněž sousední čajovna Krásná chvíle.

Muzeum spolupracuje rovněž se svými partnertskými organizacemi v zahraničí, zejména v Rakousku, Německu, Francii a Číně. Jeho činnost je propojena i s dalšími samostatnými projekty ČES, např. „Paměť hnutí“ či „Digitalizace“.


KDY A JAK NÁS NAVŠTÍVIT?

Expozici můžete navštívit kdykoliv v otevírací době Městského muzea a galerie či sousední čajovny Krásná chvíle (v níž můžete rovněž po prohlídce příjemně posedět).

Vstupné činí symbolických 10,– Kč.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku (od 4 osob) kontaktujte nás prosím předem na adrese

muzeum @ esperanto.cz.

Výlet můžete spojit např. s návštěvou Městského muzea a galerie a dalších zajímavostí Svitav a blízkého okolí. Jejich přehled naleznete na webu Městského informačního centra. Z kulturních akcí vás upozorňujeme např. na oblastní kolo PORTY (28.4. odpoledne a večer) či na Hřebečský slunovrat (16. června).


Muzeum esperanta bude letošním roce slavit své DESÁTÉ NAROZENINY. K tomuto výročí chystáme nejen oslavy, které proběhnou o víkendu 14.-16. září 2018, ale i dílčí doprovodné aktivity v průběhu roku. Prvním takovým letošním počinem je nástěnný muzejní kalendář, který vydal svitavský KPE.


Aktuality o naší činnosti můžete průběžně sledovat na našich webech. Těmi jsou

Muzeum.esperan­to.cz

a

Muzejní stránky na Facebooku

Zejména pro zahraniční zájemce muzeum provozuje

Virtuální sbírky na sociální síti Ipernity,

nabízející více než 2 000 multimediálních souborů v 56 albech. Stránky přivítaly přes 138 000 návštěv z 90 zemí světa. V tom tkví unikátnost muzea, které právě díky neutrálnímu jazyku může snáze navazovat a udržovat kontakty v zahraničí.


Činnost muzea pod vedením ing. Libuše Dvořákové dobrovolnicky zajišťuje Muzejní a výstavní skupina ČES, jejímiž členy jsou esperantisté ze Svitav i dalších měst z celé ČR, v součinnosti se zmíněným místním klubem. Celý projekt, vzhledem k rozsahu zajišťovaných činností, pracuje s opravdu minimálním rozpočtem.

Chcete-li FINANČNĚ PODPOŘIT jakoukoliv částkou náklady spojené s aktivitami muzea i potřebnou modernizací vybavení, můžete ji zaslat na účet ČES, z.s. u Fiobanky č. ú. 2800186228/2010. Do zprávy pro příjemce napište prosím „Muzeum“. Na adrese ces @ esperanto.cz si můžete vyžádat doklad pro daňové účely, příp. můžete upřesnit vaše preference, co byste chtěli z vašich prostředků podpořit (knihovnu, doplňování sbírkového fondu, modernizaci zařízení, program oslav 10letí muzea, vzdělávání členů muzejní skupiny, mezinárodní spolupráci apod.). Za poskytnutou podporu předem děkujeme!


Neméně uvítáme ZÁJEMCE O DOBROVOLNICKOU SPOLUPRÁCI na některých činnostech muzea (zejména příprava výstav, redakční a informační práce a spolupráce s médii, digitalizace, knihovnicko-bibliografická a výzkumná práce, příprava programů akcí apod.). Muzejní a výstavní skupina ČES se rovněž zabývá příp. realizací dalších výstav mimo Svitavy. V případě zájmu prosím pište na adresu muzeum @ esperanto.cz.

Těšíme se srdečně na vaši osobní či alespoň virtuální návštěvu!


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Muzeum esperanta je po rekonstrukci opět otevřeno Muzeum.esperanto.cz

Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 20. 3. 2018, což bylo před 5 lety
  • od té doby článek otevřelo 669 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022