Wikirevue MOZAIKO č. 11

I o letních prázdninách na vás pamatujeme a v předvečer narozenin esperanta vám nabízíme další zajímavé čtení z wikipedického kaleidoskopu …

Landoj de la mondo / Země světa

Burundo / Burundi

Naše první cesta tentokrát vede přímo do nitra Afriky k jezeru Tanganika …


Lingva kaj etna varieco / Jazyková a etnická rozmanitost

Asmatoj / Asmatové

O minulosti a budoucnosti kdysi obávaných lovců lebek


Paĝoj el la historio / Stránky z historie

Arkeologio / Archeologie

Víte, jakým způsobem archeologové určují stáří nalezených předmětů?


Kulturo kaj arto / Kultura a umění

Incubus

Pravděpodobně první profesionální celovečerní film, namluvený originálně plně v esperantu


Elstaruloj kaj famaj kaj forgesitaj / Osobnosti slavné i zapomenuté

Hélène Boucher

Odvážná francouzská průkopnice letectví, které se jí stalo osudným


Sociaj kaj spiritaj instruoj / Společenské a duchovní nauky

Kosmopolitismo / Kosmopolitismus

Je tato ideologie v současné době progresívní a konstruktivní, či utopistická, nebo spíš překonaná snad i v něčem nebezpečná? Kde jsou její hranice?


Panoramo de scienco kaj tekniko / Panoráma vědy a techniky

LSD

Čím se tato legendární psychotroptní látka liší od jiných drog?


Aboco de la komputila mondo / Abeceda počítačového světa 

Fondaĵo Vikimedio /Nadace Wikimedia

Seznamte se krátce s organizací, která zastřešuje mj. i projekt Wikipedie


Libera tempo kaj vivstilo / Volný čas a životní styl

Amatora radio /Radioamatérství

Patří s nástupem Internetu tato záliba již definitivně minulosti?


Esperanto-movado/ Esperantské hnutí

Bona espero

Jakou roli hraje esperanto a esperantisté v tomto dlouhodobém charitativním projektu pro děti?


Bonvenon en Ĉeĥio / Vítejte v Česku 

  • Elstaruloj kaj iliaj verkoj / Osobnosti a jejich díla

Petr Vok z Rožmberka

Jaký ve skutečnosti byl a co pozoruhodného vykonal?

  • film ČT „Petr Vok prostopášníkem?“ v kompletním esperantském dabingu můžeme zhlédnout zde
  • Invitilo al ekskurso / Pozvánka na výlet

Ĉefepiskopa kastelo Kroměříž / Arcibiskupský zámek v Kroměříži

Navštivme společně tento klenot východní Moravy


Sonregistraĵoj de vikipediaj artikoloj / Zvukové nahrávky wikipedických člán­ků

Petra

Vítejte v unikátním skalním městě v Jordánsku, které je součástí Světového kulturního dědictví UNESCO


Rekomenditaj retpaĝaroj / Doporučené webové stránky

Verda filmejo

Několik desítek celovečerních filmů k bezplatnému stažení, opatřených esperantskými titulky


Esperanto en Youtube / Esperanto na Youtube

Omaĝe al Zamenhof / Na počest Zamenhofa

U příležitosti výročí vydání 1. učebnice esperanta (26.7.1887) vám představujeme 10minutový dokumentární film, který vytvořila esperantská televize Lausanne (Švýcarsko)


Navštivte na našem webu / Vizitu en nia retpaĝaro

Hudba v esperantu


MOZAIKO – wikimagazín č. 11 (založený na článcích z esperantské Wikipedie) – vyšel 26. července 2011.

Rediguje PhDr. Pavla Dvořáková.

Vaše reakce a náměty na obsah příštích čísel jsou vítány!

Kontakt: komputado(zavi­náč)esperanto­.cz

ARCHÍV:

č. 1 září 2010

č. 2 říjen 2010

č. 3 listopad 2010

č. 4 prosinec 2010

č. 5 leden 2011

č. 6 únor 2011

č. 7 březen 2011

č. 8 duben 2011

č. 9 květen 2011

č. 10 červen 2011


  • zveřejněno 25. 7. 2011, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1499 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021