Rok Boženy Němcové

21. ledna 2012 uplynulo 150 let od předčasného úmrtí ve vícero ohledech výjimečné postavy české kultury Boženy Němcové. Na její počest je na letošní rok připravována řada upomínkových kulturních akcí. A co k Roku Boženy Němcové připravili nebo chystají esperantisté?

Na úvod malý exkurz do minulosti: Babička Boženy Němcové byla dosud přeložena do více než 30 jazyků (viz přehled). Chronologicky 12. jazykem v pořadí se stalo v r. 1909 esperanto – překlad od Karla Procházky a Vladimíra Tobka začal vycházet na pokračování v Časopise českých esperantistů – až do vypuknutí 1. světové války (poslední kapitola musela pak počkat až do r. 1918). V současné době je kniha k bezplatnému stažení v elektronické podobě v edici INKO nakladatelství eLIBRO Franka Luina z Norska (s čb ilustracemi od Adolfa Kašpara). Mimochodem překlady Babičky do čínštiny (1956) a japonštiny (1957) byly realizovány právě díky existenci esperantského překladu. A jen tak pro zajímavost – představitelka role Babičky z nejznámějšího filmového zpracování knihy z r. 1971 Jarmila Kurandová byla mj. i esperantistka a spolu s Karlem Högerem, Vladimírem Lerausem a dalšími herci byla členkou skupiny TRAKT, která ve 30.letech realizovala slavná esperantská rozhlasová vysílání z Brna (Verda stacio).

Na literárním webu Miroslava Malovce lze rovněž nalézt esperantské překlady některých známých pohádek Boženy Němcové (Princ Bajaja, Potrestaná pýcha, Chytrá horákyně, Sůl nad zlato, Čert a Káča aj.), které bezpochyby potěší nejen malé čtenáře. Připomínáme, že na webu Městské knihovny v Praze lze nalézt české originály. Abychom vám zjednodušili práci s vyhledáváním a stahováním textů, v příloze si můžete přímo stáhnout 3 vybrané pohádky v esperantu i češtině, takže se můžete efektivně pocvičit ve svých jazykových znalostech při tzv. zrcadlové četbě.


vzácná fotografie – Božena Němcová se svými dětmi Jaroslavem, Karlem, Hynkem (+1853) a Theodorou

Nově byl publikován životopisný článek Boženě Němcová – virino kun tragedia sorto kaj idilia vizio, který mj. shrnuje stručně některá zajímavá fakta o nelehkých osudech spisovatelky i záhadách kolem jejího původu.

Pro informaci zahraničních esperantistů, kteří plánují do ČR cestu, byly právě založeny wikipedické články Česká Skalice a Ratibořice, neboť právě zde Němcová trávila své dětství a chodila do školy a nacházejí se zde i expozice věnované jejímu životu a dílu (vyzýváme tímto wikipedisty, aby se příp. zapojili do doplnění dalších informací o tomto regionu). Formou fotodokumentace jsou o těchto končinách informováni v esperantu i zahraniční uživatelé našeho muzejního webu na Ipernity.

Barunčina škola v České Skalici, součást Muzea Boženy Němcové

Zvukové nahrávky:

  1. Nedávno byl na našem webu zpřístupněn odkaz na nahraná čísla zvukového časopisu Aŭroro, vydávaného Sekcí nevidomých ČES. V č. 3 z r. 2010 si můžete poslechnout v esperantu mj. i dvě ukázky z Babičky – část 1, a část 2
  2. jako čerstvá novinka byl k výročí autorky namluven úryvek z literárního pásma Z dopisů Boženy Němcové, které původně vybrala, přeložila a v l. 1978–1979 prezentovala známá česká esperantská herečka Eva Seemannová. Zvuková ukázka je plánována k prezentaci v rámci programu některých akcí ČES (mj. i semináře ve Skokovech).

Zajímavou esej E. Seemannové o skutečném životě Magdalény Čudové, babičky Boženy Němcové, si můžete stáhnout v příloze v esperantské části našeho webu.

E-klub Písek uspořádal 25.3.2012 kulturní odpoledne, v jehož rámci Stanislava Hošková z Dobříše, žákyně Evy Seemannové, přednesla od 16h v Památníku Adolfa Heyduka monodrama o Boženě Němcové z pera básníka a spisovatele (a esperantisty) Čestmíra Vidmana. Je zároveň připravován překlad tohoto textu do esperanta.

Prezentace díla Boženy Němcová je chystána i v Muzeu esperanta ve Svitavách v rámci letošní Muzejní noci 2. června.

Vyzýváme i vás, naše čtenáře i zástupce klubů, abyste příp. v rámci možností a zájmu přispěli byť i drobností k oslavám Roku Boženy Němcové, k připomenutí jejího odkazu mezi esperantisty v zahraničí i existenci esperantských překladů jejích děl mezi českou veřejností. Překlady jejích děl jistě mohou být vhodným materiálem i pro jazykovou výuku pro pokročilé či přípravu kulturních programů vašich akcí …

Těšíme se a děkujeme předem za zprávy o vašich aktivitách.

Pavla Dvořáková (padv)

Zájemcům o bližší informace o životě a díle Boženy Němcové doporučujeme v češtiny např. tyto zdroje:


Soubory
doc Nemcova - 3 pohadky v esperantu a cestine.doc (213 kB)

  • zveřejněno 11. 2. 2012, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 1685 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020