Zemřel Oldřich Kníchal, první redaktor Starta

V neděli 21. března 2021 zemřel ve svých 81 letech, přestože 5. března dostal vakcínu, ale druhé dávky se již nedočkal.


Narodil se 19. října 1939 v Humenném, historii a jazyky studoval v Praze, pracoval jako novinář. Esperanto se naučil v roce 1955, zapojil se do činnosti esperantské mládeže, spolupracoval s Československým esperantským výborem a po založení Českého esperantského svazu se stal prvním redaktorem Starta do roku 1979, kdy se oženil s maďarskou esperantistkou Evou Tófalvy a přestěhoval se do Budapešti. Spolu napsali román Kiuj semas plorante.

Překládal z češtiny do esperanta a z maďarštiny do slovenštiny, psal i původní povídky, esperantsky i slovensky. Legendární jsou jeho informační brožurky Co nevíte o esperantu a Světadíl bez tlumočníků a Komenio kaj internacia lingvo, kterou napsal s Vlastimilem Novobilským.


Odkazy

  • mm-;-pd-

  • zveřejněno 24. 3. 2021, což bylo před měsícem
  • od té doby článek otevřelo 44 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021