Novinky v esperantské Wikipedii

Esperantská verze Wikipedie právě zaznamenala významný skok co do kvality i kvantity článků díky právě proběhlé soutěži a díky programu WikiTrans.


Úvodem alespoň několik základních informací:

Wikipedie – bezplatná mnohojazyčná internetová encyklopedie, je unikátním projektem, který vznikl v r. 2001 a funguje díky nadšení dobrovolníků z mnoha zemí světa.

Navzdory skeptikům stále roste nejen její objem, ale i kvalita a důvěryhodnost a v nejrozšířenějším vyhledávači Google jsou odkazy na wikipedické články zpravidla hned na prvním místě.

Málokdo ví, že např.

  • esperanto bylo mezi prvními šesti jazykovými mutacemi tohoto projektu
  • hlavní programátor projektu Wikipedie Brian Wibber z USA je esperantista
  • esperantská verze vznikla dříve než česká
  • zakladatelem a prvním správcem české verze je známý český esperantista Miroslav Malovec z Brna (podobnou roli hráli esperantisté např. ve slovenské či svahilské verzi)
  • v esperantu jste mohli ještě do loňska nalézt více článků než v češtině
  • esperanto je se svými současnými téměř 130 tisíci články mezi 263 jazyky na cca 22. místě

Toto číslo se ovšem záhy výrazně zvýší. V průběhu necelých dvou měsíců totiž vzniklo prostřednictvím programu WikiTrans 300 tisíc nových článků v esperantu překladem z anglické verze encyklopedie. WikiTrans je výzkumný projekt dánské lingvotechnologické firmy Grammarsoft ApS (vedené doktorem Eckhardem Bickem, který je mj. dlouholetým esperantistou) a Jihodánské univerzity. Kvalita projektu, ale i unikátní stavebnicová logická struktura esperanta způsobila, že oproti obdobným překladům do jiných jazyků, které jsou výsledně často málo srozumitelné, jsou tyto překlady na překvapivě vysoké úrovni s poměrně malým počtem chyb. Příklad výsledku takového strojového překladu si můžete prohlédnout zde.

Během jednoho roku může počet takto vzniklých článků v esperantu dosáhnout dokonce až 3 milionů, tj. téměř současného objemu verze anglické, která je nyní považována za nejobsáhlejší vů­bec.

S touto skutečností vyvstávají i nový důležitý úkol pro esperantské wikipedisty – nejen psát vlastní nové články, ale věnovat se i jazykovým korekturám těchto nově vzniklých textů.

Prostor pro samostatnou tvorbu zde ovšem bude stále veliký, zejména pokud jde o místopisná a kulturní témata týkající se minoritních národů apod. Již nyní se lze snadno přesvědčit, že např. o řadě významných osobností české kultury či významných kulturních památkách se v angličtině dočteme jen velmi málo či dokonce vůbec.

O tom, že esperantisté dbají nejen o objem, ale i o kvalitu své Wikipedie, svědčí např. soutěž, která právě proběhla v uplynulém měsíci dubnu. Díky ní se viditelně zvýšila kvalita řady z tisícovky článků vyhodnocených všeobecně jako nejdůležitějších a esperanto tak stouplo v kvalitativním hodnocení jednotlivých jazyků o 3 stupínky výše. Výsledky soutěže, jíž se zúčastnili i zástupci České republiky, budou vyhlášeny koncem května.

Zájemci o přispívání do esperantské Wikipedie se mohli v uplynulých dvou letech vyškolit např. na seminářích v Dobřichovicích, Písku či Pardubicích.

S Wikipedii z pohledu uživatele se budou moci seznámit i účastníci oslav 50. výročí E-klubu v České Třebové v neděli 19. září na dopoledním semináři a rovněž na počítačovém školení v rámci konference Českého esperantského svazu v Poděbradech 27.září.

Wikipedie je bezesporu mimořádný projekt, který nyní bezplatně zprostředkovává řadu zajímavých informací, přínosných jak pro všeobecné vzdělávání, tak pro záživné zvyšování jazykových znalostí, a proto jej vřele doporučujeme vaší pozornosti!

Kontakt pro zájemce o spolupráci na rozvíjení esperantské verze Wikipedie: komputado@esperanto.cz

Pavla Dvořáková (pd)


  • zveřejněno 9. 5. 2010, což bylo před 11 lety
  • od té doby článek otevřelo 1606 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Zdeněk Rusín

#1 Zdeněk Rusín

Je to velmi potěšitelná zpráva. A myslím si, že až budu mít více času, (mám hodně překladů do a ze španělstiny)tak se podívám na stránky Wikipedie.

před 11 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021