Metodika jízdného aneb jak levně cestovat s ČD v roce 2012?

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v květnu 2011, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Oproti loňské verzi je navíc článek bohatší o více odkazů v textu.

Jak levně cestovat s ČD? Jízdné lze rozdělit do více kategorií.

  1. Obyčejná sleva (beze změn): nejdražší varianta cesty. Částečně pomůže zakoupení zpáteční jízdenky, která nabízí slevu 5 % (je ale nutno se vrátit do půlnoci druhého dne).

V případě využití integrovaných dopravních systémů (ROPID – Praha a okolí, IDS JMK – okolí Brna, ODIS – okolí Ostravy atp.) je výhodné zakoupení jízdenky daného systémů. Příklad: jedete z Brna rychlíkem do Vyškova. Obyčejná jízdenka stojí 64,–Kč. Když si ale řeknete na nádraží o jízdenku IDS JMK z Brna do Vyškova na 6 zón, zaplatíte za tuto cestu jen 49,–Kč. Jízdenku IDS JMK si pak označíte před nástupem do rychlíku v označovači na nástupišti (ty jsou umístěny při schodištích z obou podchodů). Povolena je i kombinace s klasickou jízdenkou od ČD. Takže při cestě rychlíkem z Brna do Ostravy si můžete zakoupit jízdenku z Brna do Vyškova a dále předložit průvodčímu jízdenku ČD (tu je třeba zakoupit také na nádraží a ne ji pak chtít od průvodčího). Problémem je však cesta naopak. Jízdenku IDS JMK v Ostravě nezakoupíte a vzhledem k tříminutové zastávce ve Vyškově nemůžete z vlaku vyběhnout a koupit si jízdenku na pokladně ve Vyškově a ještě si ji označit. Nicméně, pro cestu z Brna lze této slevy využít (tarif IDS JMK ovšem neplatí ve vlacích Ex, IC a EC, takže nelze využít této výhody mezi Brnem a Břeclaví).

Z obyčejného jízdného se poskytují následující slevy:

1. Sleva pro důchodce – zde došlo k několika změnám. Podle Výměru ministerstva financí č. 01/2012 skončily od ledna 2012 státem garantované důchodcovské slevy ve vlacích. Situace je následující:

Pro méně časté cesty stačí mít zvláštní modrý průkaz za 50 Kč, který umožňuje cestování se slevou 25 %. Pokud jste starší 70 let, nemusíte si tento průkaz pořizovat, postačí vám se prokázat občanským průkazem.

Pro častější cesty je možno pořídit si In-kartu s aplikací IN senior, která umožňuje lidem nad 70 let bezplatné cestování v osobních a spěšných vlacích a slevu 50 % v rychlících a vlacích vyšší kvality (EuroCity, Expres, InterCity). Roční cena této aplikace je 1330 Kč, v případě nákupu aplikace na 3 roky stojí 3490 Kč.

Poznámka: Některé rychlíky nabízejí v určitých úsecích odbavení jako ve spěšném vlaku. To je vždy uvedeno v jízdním řádu, případě je na to upozorňováno staničním rozhlasem.

Další variantou je In-karta s aplikací IN50, která poskytuje slevu 50 % pro důchodce, roční cena aplikace je 490 Kč, na 3 roky potom 1330 Kč.

2. Sleva pro žáky – od 15 do 26 let. Slouží pro dojíždění do školy z místa bydliště do místa školy se slevou 45 %. Více informací zde.

3. Sleva pro děti. Děti do 6 let cestují bezplatně (maximálně dvě děti na jednoho cestujícího staršího 10 let, který vždy musí dítě do 6 let doprovázet!). Od 6 let do 15 let se slevou 50 %. Ale od 10 let do 15 let musí dítě mít oficiální průkaz, kde je fotografie a datum narození. ČD může vydat vlastní průkaz za 50,–Kč.

4. Zpáteční sleva: 5 % pro každého, lze tedy kombinovat i se slevou pro důchodce.

5. Sleva 25 % s In-kartou, na které je aplikace IN 25. Tato sleva je podmíněna zakoupením aplikace IN 25 a současně vlastnictvím In-karty, pro cestující od 26 let stojí aplikace IN 25 na 3 roky 990,–Kč. Pro cestující do 26 let stojí jen 330,–Kč na 3 roky.

6. Sleva 50 % s In-kartou, na které je aplikace IN 50. Tato sleva je podmíněna zakoupením aplikace IN 50 a současně vlastnictvím In-karty, pro cestující od 26 let stojí tato aplikace (IN 50) 8490,–Kč na 3 roky (lze koupit i variantu za 2990,–Kč na 1 rok). Pro cestující do 26 let stojí jen 3490,–Kč na 3 roky (1330,–Kč u varianty na 1 rok).

7. Sleva 100 %. Pro velmi časté cesty, včetně možnosti využívat první třídu. 1 rok stojí 22 990 Kč, 3 roky 66 990 Kč.

8. Skupinová sleva pro dvě osoby – zde došlo ke změně. Pokud jedou jen dva lidé bez In-karty s jakoukoliv z výše zmíněných aplikací spolu, platí nově jízdné se slevou 20 % oproti tomu, kdyby jeli sami. Příklad: obyčejná jízdenka z bodu A do bodu B stojí 100,–Kč. Pokud pojede člověk sám a má In-kartu se slevovou aplikací In 25, zaplatí jen 75,–Kč. Pokud kartu nemá a pojede s někým ve skupině, bude je dohromady jízdenka stát jen 160,–Kč (2×80Kč, na osobu 80 Kč).

9. Skupinová sleva pro tři až třicet osob – i zde je změna: první cestující zaplatí jízdné ve výši 100 % obyčejného jízdného, druhá osoba platí jízdné ve výši 60 % obyčejného plného jízdného, každá další osoba pak ve výši 50 % obyčejného jízdného. Příklad: pojedou tři lidé z bodu A do bodu B. Obyčejné jízdné na jednoho člověka stojí 100,–Kč. Ve výsledku zaplatí tuto sumu: 100 + 80 + 50 Kč . Tedy 230,–Kč a tedy 76,–Kč na osobu. Zejména na delší vzdálenosti se vyplatí i majiteli In-karty s aplikací IN 25 cestovat ve skupině 3 nebo 4 osob. Výhodná je kombinace skupinové slevy se zpáteční slevou.

  1. Víkendové a jim podobné jízdenky

1. SONE+: za 600 Kč může až 5 cestujících (z toho maximálně dva cestující mohou být starší 15 let) cestovat celou sobotu nebo neděli nebo o státním svátku bez omezení jakýmkoliv vlakem v druhé třídě po celé ČR (výjimkou je vlak Pendolino, do tohoto vlaku je třeba zakoupit místenku). SONE+ existuje i ve variantě pro jednotlivé kraje. Tyto varianty jsou pochopitelně levnější. Například varianta SONE+ pro Jihomoravský kraj stojí 250,–Kč, pro Zlínský kraj 200,–Kč. Tyto regionální varianty umožňují cestovat i do sousedních krajů. V případě kraje Pardubického je možné cestovat až do Hradce Králové, Kolína, Kutné Hory či Zábřehu na Moravě.

Tip: Plánujete jednodenní cestu do Prahy a chcete větší část dne jezdit po Praze veřejnou dopravou? Pak nezapomeňte, že existuje i varianta SONE+ jízdenky za 700 Kč, která zahrnuje navíc i městskou hromadnou dopravu v Praze v pásmech P, 0 a B (metro, tramvaje, autobusy, vlaky PID, lanová dráha, přívozy, linka AE).

• Německo – do stanic Schirnding, Zittau, Schöna, Klingenthal, Bad Brambach, Bärenstein, Johangeorgenstadt a Furth im Wald

• Polsko – Zebrzydowice, Chalupki, Miedzylesie, Glucholazy, Lubawka a Jakuszyce

Poznámka: v případě Glucholaz jde o peážní úsek přes Polsko tratě z Jeseníku do Krnova, za cestu po tomto úseku není nutno v žádném případě platit mezinárodní jízdné.

• Slovensko – do stanic Čadca, Strelenka, Horné Srnie, Vrbovce a Kúty

• Rakousko – do stanic Retz, Gmünd, Hohenau a Summerau

2. ČD Net – jízdenka pro jednoho cestujícího na jeden den. Oproti SONE+ platí každý den. Je možno opět cestovat všemi druhy vlaků (kromě Pendolina, tam s místenkou). Na jeden den pro celou ČR stojí 550,–Kč. Další výhodou je také její přenosnost, není nutno s ní cestovat pořád celý den, lze ji dočasně předat někomu jinému :-) Existují i varianty pro jednotlivé kraje. Například pro Jihomoravský kraj stojí 200,–Kč. I na tuto jízdenku je možno cestovat částečně za hranice krajů, viz SONE+.

U obou jízdenek (ČD Net i SONE+) je možno zakoupit i varianty pro cestu do polského a německého pohraničí, informujte se na pokladně. Existují rovněž speciální regionální nabídky pro Karlovarský a Liberecký kraj (EgroNet, Libnet+), informujte se na pokladně.

3. Akční jízdenka SporoTiket Česko – existují dvě varianty SporoTiketů Česko. Dražší varianta je určená zákazníkům bez In-karty, levnější varianta pro zákazníky s In-kartou (a to s aplikací IN 25 či IN 50). Ceny SporoTiketů se odvíjejí dále dle data zakoupení:

  1. v I. cenové úrovni je prodej zahájen v předprodeji 2 měsíce před prvním dnem platnosti jízdenky a ukončen je v okamžiku vyprodaní kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hod. sedm dnů před prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případě, ze kontingent nebyl vyčerpán;
  2. v II. cenové úrovni je prodej zahájen po vyčerpaní kontingentu jízdenek v cenové úrovni I., nejpozději vsak v 00:00 hodin šest dní před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je v okamžiku vyprodaní kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin tři dny před prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případe, ze kontingent nebyl vyčerpán;
  3. v III. cenové úrovni je zahájen po vyčerpaní kontingentu jízdenek v cenové úrovni II., nejpozději v 00:00 hodin dva dny před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je nevyčerpáním kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin prvního dne platnosti jízdenky.

Jízdenky SporoTiket lze zakoupit z libovolného krajského města do jakéhokoliv krajského města nebo z / do vybraného významného města do / z krajského města. Nelze zakoupit tedy jízdenku z Blanska (nebo Vyškova) do Českého Těšína! Minimální vzdálenost mezi městy musí být 51 km.

Jízdenky SporoTiket Česko je možno zakoupit na eShopu ČD, dále na automatech a na pokladnách.

Důležité: lépe jízdenku koupit zavčas, na frekventovaných trasách se může stát, že jízdenka v I. cenové úrovni bude již vyprodána. Cena je výhodná hlavně u relací, kde je „bitka“ o zákazníky s autobusovými dopravci.

Příklady cen: z Brna do Českých Budějovic lze tak cestovat už za 200,–Kč, v případě vlastnictví In-karty s aplikací IN 25 již za 160,–Kč. I tato sleva je jeden z důvodů, proč zvážit pořízení In-karty a aplikace IN 25.

Na stránce http://babitron.ic.cz/sporotiket.html je možno si vybrat výchozí město cesty (respektive cílové, pokud cestujete z „nekrajského města“) a poté kliknout na symbol vláčku, který zastupuje město, kam potřebujete jet a po kliknutí na vláček se zobrazí cenové možnosti bez In-karty a s In-kartou včetně rozdílů cen podle toho, kdy jízdenku koupíte.

Zajímavostí je to, že SporoTiket z Prahy do Brna bez zákaznické slevy stojí 170,–Kč, naopak SporoTiket z Prahy do Blanska stojí 210,–Kč. Nic Vám tedy nebrání si pro cestu do / z Blanska zakoupit SporoTiket z / do Brna, jelikož je jen Váš problém, že nevyužijete část trasy na jízdence.

  1. In-karta jako elektronická peněženka: In-karta funguje současně jako peněženka. Je tedy možno si na ni nahrát dopředu peníze a dále již jízdenky kupovat v automatech. V případě nákupu jízdenky v automatu získáte slevu 6 % při zakoupení jakékoliv jízdenky (kromě jízdenek SporoTiket Česko a mezinárodních jízdenek). Pokud automat není ve stanici, lze využít čtečku In-karty na stanici (dnes již prakticky na každé stanici) a při placení tzv. bezhotovostně získat slevu 3 %. Pokud cestujete z neobsazené stanice či ze stanice, kde čtečka karet na pokladně není, můžete si jízdenku zakoupit u průvodčího se slevou 3 % (pokud však budete spěchat a stanice bude mít v té době otevřenou pokladnu a dokonce mít i čtečku k dispozici, zaplatíte přirážku 40,–Kč).

Pokud tedy cestujete v rámci skupiny, můžete ke skupinové slevě ještě získat slevu 3, respektive 6 %! Podmínkou však je, aby jeden z Vás měl In-kartu s dostatečným obnosem peněz.

Dnes už neplatí, že In-kartu lze pořídit i samotnou bez aplikace. Takováto In-karta se dala následně využít pro zakupování skupinových jízdenek, prostě jízdenek, kde člověk nechce být vázán na zákaznické jízdné.

Tato In-karta stála 100 Kč na 3 roky, dnes je alternativou In-karta se slevou 25 % na 3 měsíce za 150 Kč (po skončení platnosti aplikace však nadále zůstává platná In-karta, takže je možno ji využít pro nákup jízdenek se slevou 6 %) – je to výhodné pro ty, kteří plánují, že během následujících 3 měsíců pojedou častěji vlakem a potom už ne.

  1. Kilometrická banka aneb 2000 km za 2100,–Kč. Výhodou je to, že už nemusíte pak chodit na pokladnu, prostě sednete do vlaku a necháte si od průvodčího odečíst kilometry. Minimální odpočet je 100 km, při cestě na více než 400 km se odečte jen 400 km a dále jedete zdarma. Na jednu kilometrickou banku mohou jež až 3 cestující současně. Výhodou je přenosnost. Kilometrická banka platí maximálně 6 měsíců od vydání.

Kdy jakou slevu?

Pokud cestujete opravdu zřídka, současně však své cesty plánujete alespoň s týdenním předstihem, postačí bohatě pro tyto potřeby SporoTiket pro zákazníky bez In-karty zakoupený alespoň týden dopředu.

Pokud cestujete alespoň jednou do měsíce na delší vzdálenost, vyplatí se investovat do In-karty s aplikací IN 25 za 990 Kč pro lidi nad 26 let.

Aplikace IN 50 je hodná zvážení především kvůli své vyšší pořizovací ceně, ale i vyšší slevě, kterou poskytuje. Výhodou je, že sleva 50 % je vždy o chlup nižší než cena SporoTiketu se zákaznickou slevou zakoupeného týden dopředu. Navíc se ke slevě 50 % připočítává sleva 3 % nebo 6 %, podle toho, zda jízdenku koupíte na pokladně z peněženky na In-kartě nebo v automatu. Nevýhodou je pak situace, kdy se sejde dvojice lidí, z nichž jeden má nárok na obyčejné jízdné, druhý vlastní aplikaci IN 50. Majiteli aplikace IN 50 se nevyplatí vzít toho druhého do dvojice, pro toho druhého je cesta na obyčejné jízdné dosti nákladná.

Víkendové jízdenky se vyplatí především tehdy, pokud s nimi chcete projezdit celý region, potažmo část republiky po větší část dne a nechcete neustále dokupovat jednotlivé jízdenky.

Kilometrická banka může být výhodnou volbou pro podniky, pokud posílají zaměstnance čas od času na služební cesty. Problém však nastává při cestě vlakem z Brna do Prahy s kilometrickou bankou, kdy se odečte 255 km. Cesta tedy vyjde na 255 km. Na druhou stranu lze ovšem pořídit SporoTiket, jehož cena se v případě varianty bez zákaznické slevy pohybuje v rozmezí 170,–Kč až 190,–Kč, jde tedy o podstatně levnější variantu. To je však dáno cenovou válkou s autobusy.

Jak tedy vidíme, České dráhy nabízejí více možností, jak snížit náklady na cestovné. A to jsem ještě nezmínil možnost pořízení si traťových jízdenek pro pravidelné cesty na vzdálenost až 120 km s možností výběru týdenní, měsíční či čtvrtletní. Jejich výhodou je jejich přenosnost. Můžete získat i slevu 25 % z ceny, tato varianta je však podmíněna vlastnictvím In-karty s některou z těchto aplikací (IN 25, IN 50 a IN senior). Na vaši In-kartu se pak nahraje další aplikace – traťová jízdenka. Tato však už je nepřenosná.

Závěrem: věřím, že tento stručný přehled nejzajímavější nabídek na nižší jízdné u ČD Vám přinese úsporu na jízdném. Určitým nedostatkem je více variant, jak snížit náklady na cestování, jinými slovy, zejména na delší cesty je třeba zvážit, jaké možnosti přicházejí v úvahu. Nicméně se domnívám, že po několika cestách vlaky ČD získáte zkušenosti s tím, které jízdné se Vám vyplatí nejvíce.

Částečně může pomoci i cenový asistent na http://www.cd.cz/asistent/

Kde hledat informace o spojení?

IDOS – vyhledávač spojení (MHD, autobusy, vlaky, zvládá i zahraniční spoje). :http://www.idos.cz

České dráhy: :http://www.cd.cz

Chcete si spočítat cenu před jízdou? Využijte http://jizdenka.cz

Miroslav Hruška


  • zveřejněno 27. 3. 2012, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1911 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021