Web Městské knihovny Písek v esperantu

Od listopadu jsou cizojazyčné informace o Městské knihovně Písek na jejím oficiálním webu kromě němčiny a angličtiny k dispozici i v esperantu.

Text se zobrazí na www.knih-pi.cz po kliknutí na slovo „esperanto“ v levém horním rohu.

Tato skutečnost je výsledkem pozitivní spolupráce místního E-klubu s novým ředitelem panem Mgr. Romanem Dubem, který je myšlence esperanta příznivě nakloněn.

Za jeho působení se např. v prosinci loňského roku v přednáškovém sále knihovny konalo Kulturní matiné k výročí narození dr. Zamenhofa – při této příležitosti knihovna mj. získala od místního klubu a od nakladatelství KAVA- PECH knižní dary a CD a DVD v esperantu či o esperantu do svého fondu.

V březnu/dubnu proběhla ve výstavních prostorách knihovny putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ (fotogalerie k vidění zde), zakončená besedou pro veřejnost.(Mj. tato výstava bude k vidění i v dalších městech – na 1. polovinu příštího roku jsou již potvrzeny České Budějovice (únor), Milevsko (duben) a Pelhřimov (květen). O bližších podrobnostech vás budeme v této rubrice včas informovat).

Místní esperantisté rovněž přispěli ke zviditelní MK Písek na české Wikipedii (viz zde) a knihovna naopak opakovaně informovala o esperantu na svém webu.

Nejbližší společnou akcí bude Kulturní matiné pro veřejnost, které v knihovně proběhne v sobotu 11. prosince od 10h. Tentokráte bude věnováno Dni esperantské knihy a adventnímu posezení a besedě s Dr. Maxem Kašparů.

Bližší info a kontakt na pořadatele naleznete zde.

pd


  • zveřejněno 25. 11. 2010, což bylo před 10 lety
  • od té doby článek otevřelo 1413 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020