Zemřel Jiří Vychodil

9. září 2012 zemřel v Praze ve věku 72 let pan Jiří Vychodil, čestný člen Mezinárodního esperantského svazu. Od narození nevidomý, studoval ve slepecké škole v Praze a následně na konzervatoři J. Ježka. Od r. 1960 do r. 1980 pracoval jako učitel hry na klavír a po odchodu do důchodu jako informační pracovník pojišťovací agentury.

Jiří Vychodil se narodil v r. 1940 a esperanto se naučil v r. 1954, poté absolvoval zkoušky ČES i mezinárodní zkoušky UEA a ILEI. V roce 1976 spoluzaložil sekci nevidomých v rámci Českého esperantského svazu a byl jejím předsedou do roku 1999. Vyučoval esperanto a spolupracoval na slovnících a jazykových pomůckách pro nevidomé. Více než 30 let redigoval revui pro nevidomé „Aŭroro“ (Jitřenka), pomáhal po mnoho let jako administrátor časopisu „Esperanta Ligilo“ Mezinárodní ligy nevidomých esperantistů a převáděl do Braillova písma materiály z různých kongresů.

V r. 1996 vedl Mezinárodní kongres nevidomých esperantistů a byl členem organizačního výboru 81. Světového kongresu v Praze jako osoba zodpovědná za nevidomé a handicapované. Do programu mnoha esperantských setkání přispěl klavírními koncerty a klavírními doprovody zpěváků.

V r. 1999 se stal Jiří Vychodil čestným členem Českého esperantského svazu. V r. 2004 byl vybrán jako čestný člen Mezinárodního esperantského sva­zu.

ČES upřímně lituje ztráty tohoto vzácného a obětavého člověka a bude se snažit uchovat na jeho odkaz živou vzpomínku.

zdroj:: Gazetaraj Komunikoj de UEA, přeložila padv


  • zveřejněno 20. 9. 2012, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 1125 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020