Pocta Rudolfu Zanáškovi

Zakladatel skautingu a esperantismu v městě Kopřivnici byl letos v létě vyznamenán titulem „významná osobnost města“.

Rudolf Zanáška (1907–1954) založil v Kopřivnici v r. 1927 esperantský klub a o tři roky později zde spoluzakládal i oddíl skautingu. Oběma hnutím se až do svého předčasného tragického skonu věnoval celým srdcem. Založil i Esperantské zátiší v parku, které později muselo ustoupit sídlišti. Až po letech místní skauti z centra VANAIVAN (které má své nyní své webové stránky i v esperantu) při pátrání v rámci projektu Skautský deník našli kámen z pomníku v lese a pod vedením pana Kryštova Hyvnara v lednu 2011 pomník vykopali a následně obnovili a v září 2013 slavnostně znovuodhalili ve svém sídle. O této skutečnosti jsme informovali v dalších článcích na našem webu (viz níže).


Rudolf Zanáška stál i u zrodu Lašského muzea, při němž mj. v r. 1952 založil i Esperantské muzeum. To dnes již sice oficiálně neexistuje, ale nachází se zde z té doby samostatná esperantská sbírka. Z ní byla v září 2013 mj. připravena expozice k historii esperanta v Kopřivnici, která byla doplněním celostátní putovní výstavy Je esperanto mrtvý jazyk?. Od r. 2017 při centru Vanaivan funguje i nový esperantský mládežnický klub. Rudolf Zanáška by byl jistě potěšen, že idea esperantismu jím založená má i dnes v jeho městě své pokračovatele.


K poctě zařazení mezi významné osobnosti došlo v červnu 2018 u příležitosti 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. O události jsme se dozvěděli s časovou prodlevou, nicméně navzdory tomu považujeme za důležité o ní naše čtenáře informovat.


ZDROJE

Kopřivnické noviny, 2018. č. 25, str. 2

Kopřivnické noviny, 2018, č. 34, str. 3

Seznam čestných občanů Kopřivnice se rozšířil web koprivnice.cz

Čestní občané a výzmané osobnosti Kopřivnice web koprivnice.cz


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A INFORMACE NA NAŠEMU WEBU

Kopřivničtí skauti zachraňují esperantský pomník 18.1.2011

O esperantu a skautingu v kabelové televizi 14.2.2012

Putovní výstava Je esperanto mrtvý jazyk? v Kopřivnici 12.9.2013

Beseda o esperantu ve skautském centru 13.9.2013

Videoreportáž ze skautských oslav v Kopřivnici 25.9.2013

Esperanto v českých médiích o pomníku dr. Zamenhofa na webu Kopřivnici – 7.5.2014

Otevření nové klubovny 9.3.2017

-mirmal- a -padv-


Soubory
jpg zanaska-medailon_KN-2018-34-3.jpg (214.36 kB)

  • zveřejněno 26. 11. 2018, což bylo před rokem
  • od té doby článek otevřelo 417 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020