Metodika jízdného aneb jak levně cestovat s ČD v roce 2015?

Letmým pohledem do kalendáře budoucích akcí zjistíme, že během jara se bude konat několik setkání. Mezi jedním z důvodů, proč jet či nejet ve finále, může být i cena jízdného za dopravu na akci. České dráhy nabízejí klientům poměrně dost způsobů, jak se vyhnout vysokým cenám, je však třeba mít přehled o nabídkách a trochu počítat. V tomto článku bude sice většina textu podobná článku, který vyšel v únoru 2014, ale vzhledem ke změnám je tento článek vydán nyní znovu s aktuálními údaji. Jak bude vysvětleno, České dráhy letos hlavně mírně měnily ceny.

Jak levně cestovat s ČD? Jízdné lze rozdělit do více kategorií.

 1. Obyčejná (dříve základní): nejdražší varianta cesty (navíc došlo ke zdražení o 1 %). Částečně pomůže zakoupení zpáteční jízdenky, která nabízí slevu 5 % (je ale nutno se vrátit do půlnoci druhého dne).

V případě využití integrovaných dopravních systémů (ROPID – Praha a okolí, IDS JMK – okolí Brna, ODIS – okolí Ostravy atp.) je výhodné zakoupení jízdenky daného systémů. Příklad: jedete z Brna rychlíkem do Vyškova. Obyčejná jízdenka stojí 70 Kč. Když si ale řeknete na nádraží o jízdenku IDS JMK z Brna do Vyškova na 6 zón, zaplatíte za tuto cestu jen 49 Kč (v tomto případě se výše jízdného nezměnila). Jízdenku IDS JMK si pak označíte před nástupem do rychlíku v označovači na nástupišti (ty jsou umístěny při schodištích z obou podchodů). Povolena je i kombinace s klasickou jízdenkou od ČD. Takže při cestě rychlíkem z Brna do Ostravy si můžete zakoupit jízdenku z Brna do Vyškova a dále předložit průvodčímu jízdenku ČD (tu je třeba zakoupit také na nádraží a ne ji pak chtít od průvodčího). Problémem je však cesta naopak. Jízdenku IDS JMK v Ostravě nezakoupíte a vzhledem k tříminutové zastávce ve Vyškově nemůžete z vlaku vyběhnout a koupit si jízdenku na pokladně ve Vyškově a ještě si ji označit (respektive pokud ji již budete mít, můžete zkusit vyběhnout, to by mělo jít). Nicméně, pro cestu z Brna lze této slevy využít (tarif IDS JMK ovšem neplatí ve vlacích Ex, IC a EC, takže nelze využít této výhody mezi Brnem a Břeclaví ve všech vlacích).

O tom, jak může být levnější cestování při využití integrovaných dopravních systémů, se zmíním o pár odstavců níže u bodu 5 v rámci této části.

Z obyčejného jízdného se poskytují následující slevy:

1. Sleva pro důchodce – zde je situace nadále téměř beze změn. Podle Výměru ministerstva financí č. 01/2012 skončily od ledna 2012 státem garantované důchodcovské slevy ve vlacích. Situace je následující:

Pro méně časté cesty stačí mít zvláštní modrý průkaz za 50 Kč, který umožňuje cestování se slevou 25 %. Pokud jste starší 70 let, nemusíte si tento průkaz pořizovat, postačí vám se prokázat občanským průkazem.

Pro častější cesty je možno pořídit si In-kartu s aplikací IN senior, která umožňuje lidem nad 70 let bezplatné cestování v osobních a spěšných vlacích a slevu 50 % v rychlících a vlacích vyšší kvality (EuroCity, Expres, InterCity).

Roční cena této aplikace je 1490 Kč, v případě nákupu aplikace na 3 roky stojí 3990 Kč.

Poznámka: Některé rychlíky nabízejí v určitých úsecích odbavení jako ve spěšném vlaku. To je vždy uvedeno v jízdním řádu, případě je na to upozorňováno staničním rozhlasem.

Další variantou je In-karta s aplikací IN 50, která poskytuje slevu 50 % pro důchodce, roční cena aplikace je 550 Kč, na 3 roky potom 1490 Kč.

2. Sleva pro žáky – od 15 do 26 let. Slouží pro dojíždění do školy z místa bydliště do místa školy se slevou 45 %. Více informací zde .

3. Sleva pro děti Děti do 6 let cestují bezplatně (maximálně dvě děti na jednoho cestujícího staršího 10 let, který vždy musí dítě do 6 let doprovázet!). Od 6 let do 15 let se slevou 50 %. Ale od 10 let do 15 let musí dítě mít oficiální průkaz, kde je fotografie a datum narození. ČD mohou vydat vlastní průkaz za 50 Kč. Jediná změna je to, že každé dítě do 6 let musí mít svoji vlastní bezplatnou jízdenku z nástupní do cílové stanice. Jízdenku je možné pořídit u pokladny a nebo bez formalit přímo u průvodčího ve vlaku. Ode dne vyhlášení bude možné získat bezplatnou jízdenku pro dítě také v eShopu ČD nebo při nákupu jízdenky přes mobilní telefon, do té doby je možné i v těchto případech získat bezplatnou jízdenku pro dítě přímo u průvodčího ve vlaku vždy bez manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému. V podstatě trochu komplikace.

4. Zpáteční sleva: 5 % pro každého, lze tedy kombinovat i se slevou pro důchodce.

5. Sleva 25 % s In-kartou, na které je aplikace IN 25. Tato sleva je podmíněna zakoupením aplikace IN 25 a současně vlastnictvím In Karty, pro cestující od 26 let stojí aplikace IN 25 na 3 roky 990 Kč. Pro cestující do 26 let stojí jen 490 Kč (dříve jen 330 Kč) na 3 roky. Existuje i varianta na 1 rok. Domnívám se však, že díky rozumně nastavené ceně nemá smysl kupovat variantu na 1 rok a raději vzít přímo In Kartu s aplikací na 3 roky. Tuto slevu lze kombinovat se zpáteční slevou.

Jak už jsem zmínil, někdy lze ušetřit v případě, že si koupíte jízdenku integrovaného dopravního systému. Taková jízdenka někdy může být levnější než jízdenka se slevou 25 %. Příkladem může být moje cesta z Brna do Nesovic v sobotu 24.1.. V případě, že bych si koupil jízdenku z Brna do Nesovic, zaplatil bych za zpáteční jízdenku 97 Kč. Ovšem díky tomu, že mám zaplacené zóny v Brně, platil jsem v rámci IDS JMK pouze za zóny mimo Brno a cesta mne tak stála tam a zpět jen 78 Kč (protože jsem navíc použil univerzální jízdenku – více o ní zde). Pravda, pokud bych si jízdenku koupil ze stanice Brno-Slatina, tak bych platil už jen 79 Kč. Jenže v takovém případě bych musel cestovat vlakem, který v této stanici zastavuje a ne touto stanicí jen projíždí (toto pravidlo je platné již od konce roku 2011, viz můj článek). A to moc dobře nešlo v tu chvíli.

Někdy tedy platí, že jízdné integrovaného dopravního systému je nižší než jízdné se slevou 25 %. Pokud tedy cestujete pouze v regionu, kde je integrovaný dopravní systém, není zcela nutné si In Kartu se slevou 25 % pořizovat.

Poznámka: majitelé In-karet mají nárok na zajímavé marketingové bonusy, viz níže.

6. Sleva 50 % s In Kartou, na které je aplikace IN 50. Tato sleva je podmíněna zakoupením aplikace IN 50 a současně vlastnictvím In Karty, pro cestující od 26 let stojí tato aplikace (IN 50) 8490 Kč na 3 roky (lze koupit i variantu za 2990 Kč na 1 rok). Pro cestující do 26 let stojí jen 3990 Kč (dříve 3490 Kč) na 3 roky (nově 1490 Kč u varianty na 1 rok). Varianta na 2 roky bohužel nabízena není, což je podle mne k vyšší ceně aplikace podle mne škoda. Tuto slevu lze kombinovat se zpáteční slevou.

7. Sleva 100 % (aplikace se oficiálně jmenuje IN 100): Pro velmi časté cesty, nadále bez možnosti využívat první třídu. 1 rok stojí 19 990 Kč, 3 roky 58 990 Kč. Pokud chcete jezdit i v první třídě, je nutno dokoupit doplatek za 4990 Kč na jeden rok.

8. Skupinová sleva pro dvě osoby – pokud jedou jen dva lidé bez In Karty s jakoukoliv z výše zmíněných aplikací spolu, platí jízdné dle tohoto výpočtu: první cestující platí celé základní jízdné, druhý cestující má slevu 25 %. Dříve to bylo 30 %, což znamená, že pro dva cestující začíná být výhodnější používat spíše samostatně In-kartu. To platí zejména v případě, kdy cestují dva cestující poměrně často. Při občasných cestách na kratší vzdálenost nezbyde nejspíše nic jiného než zdražení překousnout. Tuto slevu lze kombinovat se zpáteční slevou.

9. Skupinová sleva pro tři až třicet osob – první cestující zaplatí jízdné ve výši 100 % základního jízdného, druhá osoba platí jízdné ve výši 75 % obyčejného plného jízdného (25 % sleva ze základního jízdného), každá další osoba pak ve výši 50 % obyčejného jízdného. Tuto slevu lze kombinovat se zpáteční slevou.

Prozatím platí, že skupiny mohou cestovat bez omezení. Ovšem jednoho dne nastane již avizovaná změna – skupiny nad 5 osob budou muset hlásit svoji cestu minimálně 3 dny dopředu, aby získali slevu v původní výši (a místenku zdarma). Samozřejmě, půjde cestovat i potom ve skupině, ale již to nebude tak výhodné. Děkujeme, České dráhy…

Poznámka: pokud je jízdenka vystavena na vzdálenost méně než 50 km (včetně), platí tato jízdenka i po půlnoci, přesněji do 6:00 dalšího dne. Pokud je jízdenka na více než 51 km, platí celý další den. V případě, že jízdenka je na vzdálenost více než 100 km, můžete po ujetí 100 km jízdu přerušit. Což se může hodit v případě, že se chcete zastavit po cestě v nějakém městě :) Zpáteční jízdenka platí vždy i druhý den bez ohledu na vzdálenost.

 1. Víkendové a jim podobné jízdenky

1. Skupinová víkendová jízdenka

Už v prosinci 2012 skončil starý a dle mého názoru poměrně zvučný název SONE+, nově se jízdenka jmenuje Skupinová víkendová jízdenka za 650 Kč může až 5 cestujících (z toho maximálně dva cestující mohou být starší 15 let) cestovat celou sobotu nebo neděli nebo o státním svátku bez omezení jakýmkoliv vlakem v druhé třídě po celé ČR (výjimkou je vlak Pendolino, do tohoto vlaku je třeba zakoupit místenku). Tyto skupinové víkendové jízdenky existují i ve variantách pro jednotlivé kraje. Tyto varianty jsou pochopitelně levnější. Například varianta pro Jihomoravský kraj stojí 275 Kč, pro Zlínský kraj 225 Kč. Tyto regionální varianty umožňují cestovat i do sousedních krajů. V případě kraje Pardubického je možné cestovat až do Hradce Králové, Kolína, Kutné Hory či Zábřehu na Moravě. V případě kraje Vysočina je možno cestovat až do Tišnova nebo do Kutné Hory.

Tip: Plánujete jednodenní cestu do Prahy a chcete větší část dne jezdit po Praze veřejnou dopravou? Pak nezapomeňte, že existuje i varianta Skupinové víkendové jízdenky za 800 Kč, která zahrnuje navíc i městskou hromadnou dopravu v Praze v pásmech P, 0 a B (metro, tramvaje, autobusy, vlaky PID, lanová dráha, přívozy, linka AE). Existuje i varianta Skupinová víkendová jízdenka + MHD Praha region Středočeský pro Středočeský kraj a městskou hromadnou dopravu v Praze v pásmech P, 0 a B (metro, tramvaje, autobusy, vlaky PID, lanová dráha, přívozy), tuto variantu jízdenky ale nelze zakoupit v eShopu ČD.

Byla navíc zavedena varianta Skupinové víkendové jízdenky za 750 Kč, která zahrnuje navíc i městskou hromadnou dopravu v Plzni v pásmu „001 Plzeň“ (tramvaje, trolejbusy a autobusy Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PMDP)). Samozřejmě existuje i varianta Skupinová víkendová jízdenka + MHD Plzeň region Plzeňský pro Plzeňský kraj a městskou hromadnou dopravu v Plzni v pásmu „001 Plzeň“ (tramvaje, trolejbusy a autobusy Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PMDP)), tuto variantu jízdenky nelze rovněž zakoupit v eShopu ČD.

Druhý tip: pokud si chcete udělat jednodenní víkendový výlet z Brna do Kutné Hory, vyplatí se vám kombinace jízdného, tedy z Brna do Tišnova na skupinovou jízdenku a potom z Tišnova již vám bude platit Skupinová víkendová jízdenka pro kraj Vysočina.

Třetí tip: v září se koná pravidelně Národní den železnice – na tento den České dráhy umožňují cestování na Skupinovou víkendovou jízdenku pro 5 osob bez omezení věku.

Poznámka: Nabídka SONE+ za 150Kč pouze na osobní a spěšné vlaky byla již zrušena (a sice od prosince 2011), ale nabídka pro jednotlivé kraje je nakonec poměrně dobrou alternativou.

Se Skupinovou víkendovou jízdenkou je možno cestovat částečně do zahraničí osobními vlaky do prvních pohraničních stanic v Německu, Polsku a Slovensku:

• Německo – do stanic Schirnding, Zittau, Schöna, Klingenthal, Bad Brambach, Bärenstein, Johangeorgenstadt a Furth im Wald.

• Slovensko – do stanic Čadca, Strelenka, Horné Srnie, Vrbovce a Kúty.

• Polsko – Miedzylesie, Glucholazy, Lubawka a Jakuszyce. Na seznamu stanic už nejsou Zebrzydowice a Chalupki, ale to je spíše dáno tím, že se stejně do těchto stanic nedá osobními vlaky dostat.

Poznámka: v případě Glucholaz jde o peážní úsek přes Polsko tratě z Jeseníku do Krnova, za cestu po tomto úseku není nutno v žádném případě platit mezinárodní jízdné.

Druhá poznámka: že vám chybí v seznamu stanic Rakousko? To je v pořádku :-( Bohužel od prosince 2013 už nabídka Skupinová víkendová jízdenka do Rakouska neplatí.

Třetí poznámka: Ačkoliv je plná cena Skupinové víkendové jízdenky 650 Kč, České dráhy mají občas domluvenou spolupráci s nějakým partnerem (například slevový portál Zapakatel, či mobilní operátor O2), kdy jízdenka stojí o 150 Kč méně.

Čtvrtá poznámka: Skupinová víkendová jízdenka pro Jihočeský kraj (a nejspíš také varianta pro celou ČR) nabízí zajímavé možnosti výletu až do Pasova (Německo). Podrobnosti na této stránce. V létě 2013 jsem tuto nabídku vyzkoušel při cestě z Vídně přes Pasov na Šumavu. Parádní nabídka.

2. Celodenní jízdenka

Zapomeňte na název ČD Net, to už není jméno od prosince 2012, od té doby se jízdenka jmenuje Celodenní jízdenka. Ostatní parametry nabídky jsou beze změn, tedy jde o jízdenku pro jednoho cestujícího na jeden den. Oproti Skupinové víkendové jízdence platí každý den. Je možno opět cestovat všemi druhy vlaků (kromě Pendolina, tam s místenkou). Na jeden den pro celou ČR stojí 550 Kč (týdenní varianta byla zrušena, cena za jeden den stále stejná). Další výhodou je také její přenosnost, není nutno s ní cestovat pořád celý den, lze ji dočasně předat někomu jinému :-) Existují i varianty pro jednotlivé kraje. Například pro Jihomoravský kraj stojí 200 Kč. I na tuto jízdenku je možno cestovat částečně za hranice krajů, viz mapy platnosti Skupinových víkendových jízdenek.

U obou jízdenek (Skupinová víkendová jízdenka a Celodenní jízdenka) je možno zakoupit i varianty pro cestu do polského a německého pohraničí, (odkazy vedou na texty o variantách Skupinové víkendové jízdenky pro Polsko či Německo, v případě Celodenní jízdenky polská varianta zde a německá zde) které jsou samozřejmě dražší. Existují rovněž speciální regionální nabídky pro Karlovarský a Liberecký kraj (EgroNet, EURO-NISA-TICKET) s platností v Německu a Polsku (pouze v případě druhé jmenované jízdenky).

Poznámka: Obě zmíněné jízdenky (tj. Skupinová víkendová jízdenka i Celodenní jízdenka) jsou platné pouze jeden den, tj. vždy do půlnoci! Rozhodně ne celý víkend :-(

 1. Akční jízdenky

1. Včasná jízdenka Česko

Návrat k názvu SporoTiket Česko se nekoná České dráhy jen mírně čarovaly s cenami některých relací, nabídka se nadále jmenuje Včasná jízdenka Česko – existují dvě varianty. Dražší varianta je určená zákazníkům bez In Karty, levnější varianta pro zákazníky s In Kartou (a to s aplikací IN 25 či IN 50). Ceny Včasných jízdenek Česko se odvíjejí dále dle data zakoupení:

 1. v I. cenové úrovni je prodej zahájen v předprodeji 2 měsíce před prvním dnem platnosti jízdenky a ukončen je v okamžiku vyprodaní kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hod. sedm dnů před prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případě, ze kontingent nebyl vyčerpán;
 2. v II. cenové úrovni je prodej zahájen po vyčerpaní kontingentu jízdenek v cenové úrovni I., nejpozději vsak v 00:00 hodin šest dní před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je v okamžiku vyprodaní kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin tři dny před prvním dnem platnosti jízdenky a to i v případe, ze kontingent nebyl vyčerpán;
 3. v III. cenové úrovni je zahájen po vyčerpaní kontingentu jízdenek v cenové úrovni II., nejpozději v 00:00 hodin dva dny před prvním dnem platnosti jízdenky, a ukončen je nevyčerpáním kontingentu nebo nejpozději ve 23:59 hodin prvního dne platnosti jízdenky.

Včasné jízdenky Česko lze zakoupit z libovolného krajského města do jakéhokoliv krajského města nebo z / do vybraného významného města do / z krajského města. Nelze zakoupit tedy jízdenku z Blanska (nebo Vyškova) do Českého Těšína! Minimální vzdálenost mezi městy musí být 51 km. Nicméně v relaci Rumburk – Liberec nebo Liberec – Rumburk z důvodu jiného dopravce na trati 089 jízdenku nelze vydat.

Včasné jízdenky Česko je možno zakoupit na eShopu ČD, dále na automatech a na pokladnách.

Důležité: lépe jízdenku koupit zavčas, na frekventovaných trasách se může stát, že jízdenka v I. cenové úrovni bude již vyprodána. Cena je výhodná hlavně u relací, kde je „bitka“ o zákazníky s autobusovými dopravci.

Příklady cen: z Brna do Českých Budějovic lze tak cestovat už za 209 Kč, v případě vlastnictví In Karty s aplikací IN 25 % již za 169 Kč. I tato sleva je jeden z důvodů, proč zvážit pořízení In Karty a aplikace IN 25.

Na stránce http://babitron.ic.cz/…otiket2.html je možno si vybrat výchozí město cesty (respektive cílové, pokud cestujete z „nekrajského města“) a poté kliknout na symbol vláčku, který zastupuje město, kam potřebujete jet a po kliknutí na vláček se zobrazí cenové možnosti bez In Karty a s In Kartou včetně rozdílů cen podle toho, kdy jízdenku koupíte.

Zajímavostí je to, že Včasná jízdenka Česko z Prahy do Brna bez zákaznické slevy stojí 189 Kč, naopak SporoTiket z Prahy do Blanska stojí 219 Kč. Nic Vám tedy nebrání si pro cestu do / z Blanska zakoupit Včasnou jízdenku Česko z / do Brna, jelikož je jen Váš problém, že nevyužijete část trasy na jízdence.

Podobná situace je i v případě cesty z Ostravy do Kolína, kde je též levnější pořídit si jízdenku až do Prahy.

Včasná jízdenka Česko je nadále platná až do půlnoci druhého dne! Můžete si tedy svůj výlet naplánovat tak, že pojedete z výchozího bodu někam minimálně 100 km, kde zůstanete na noc a druhý den pokračujete dále. Jízdenka je totiž platná i celý druhý den.

Zajímavostí je navíc to, že Včasné jízdenky Česko mají vždy definovanou trasu. Ta je ve většině případů brána jako ta, kterou se dostanete z výchozího města do cílové stanice nejrychleji. Někdy je to současně i nejdelší trasa. Pokud ale najdete kratší cestu, nic vám nebrání cestovat touto trasou. Je to například trasa Brno – Liberec. Jízdenka je definovaná tak, že můžete jet přes Kolín, nicméně můžete jet i kratší trasou přes Dvůr Králové nad Labem, nebo dokonce přes Rovensko pod Troskami. A samozřejmě se zastavit někde po cestě (třeba na kus řeči s kamarády – není tedy nutné cestovat z Brna do Plzně naráz – můžete klidně jet ráno do Prahy a teprve večer odjet do Plzně).

Rada: Pokud je již Včasná jízdenka Česko vyprodána a eShop ČD se Vám snaží vnutit Akční jízdenku Česko, zkuste ještě zkontrolovat, zda nebude levnější použít obyčejnou verzi Včasné jízdenky Česko (tedy bez slevy na In Kartu). Jak se totiž uvádí na již zmíněné stránce, v některých případech jsou ceny bohužel sestaveny nelogicky. Druhou variantou je zkusit jít na pokladnu na nádraží, respektive koupit jízdenku přes automat na nádraží. Toto se mi již dvakrát osvědčilo.

Celkově lze konstatovat, že ceny na některých relacích zajímavě klesly, někdy se zvýšily a někdy došlo ke snížení ceny o pouhou jednu korunu, takže tu máme tzv. baťovské ceny :-) Ale je zatím jeden důvod, více dále v textu o programu ČD Body.

Závěrem poznámka: Tuto slevu nelze kombinovat se zpáteční slevou. Zpáteční varianta neexistuje :-)

2. Akční jízdenka

Akční jízdenka – aneb původní ČD Promo. Z mého pohledu poněkud zbytečná nabídka, která zbytečně vytvořila nový druh jízdenek. Stačila by bohatě Včasná jízdenka Česko, ovšem České dráhy v kombinaci zoufalosti v boji s konkurencí a neschopnosti propagovat Včasnou jízdenku Česko vymyslely tento paskvil.

Platí, že pokud nemáte In Kartu, je nutno počítat s vyšší cenou, zpáteční sleva není možná. Nadále platí, že je poskytována i sleva pro majitele In Karet s aplikací IN 50 (nejde však o slevu ve výši 50 % z plné ceny Akční jízdenky). Ostatní podmínky se příliš nemění. Čili stručně: na vybrané relace, kde České dráhy mají významnou konkurenci v podobě autobusové dopravy (respektive v případě trasy Praha – Ostrava hlavně v podobě dvou konkurenčních železničních dopravců) nabízejí levnější jízdenky, opět však platí, že jejich počet je omezený. Oproti Včasným jízdenkám Česko je nabídka Akčních jízdenek o něco dražší, zejména v případě, že víte dopředu, že pojedete vlakem a ne se rozhodnete jet ze dne na den…Výhodou však je, že tuto nabídku vám České dráhy téměř pokaždé prodají (kontingent jízdenek je zřejmě velký), pokud splníte podmínky (tj. kupujete jízdenku ve stanovené stanici).

Pokud jde o relace této nabídky, jsou to:

• Akční jízdenka Praha – Ostravsko / Zlín
• Akční jízdenka Praha – Brno
• Akční jízdenka Praha – Hradec Králové
• Akční jízdenka Praha – Plzeň
• Akční jízdenka Praha – České Budějovice
• Akční jízdenka Brno – Olomouc
• Akční jízdenka Brno – Prostějov
• Akční jízdenka Brno – Uherské Hradiště
• Akční jízdenka Brno – Zlín

Na každou relaci je určena trasa, kudy je třeba cestovat. Například v případě cesty z Prahy do Brna na Akční jízdenku NELZE cestovat přes Havlíčkův Brod, ale výhradně přes Pardubice. Naopak v případě relace Brno – Uherské Hradiště můžete cestovat přes Kyjov, ale i přes Břeclav.

Závěrem poznámka k dělení jízdného: ve většině případů je kombinace Akční jízdenky (respektive Včasné jízdenky) a doplňkové jízdenky levnější, například v případě jízdenky z Prahy do Slavkova u Brna. Na druhou stranu, v případě rozdělení jízdenek nejsou České dráhy vázány povinností vám proplatit taxík do cílové destinace. To proto, že pokud jedete z Prahy do Slavkova u Brna, tak po příjezdu do Brna už vám skončila platnost jedné přepravní smlouvy, druhá ale ještě nezačala.

Ovšem za tu dobu, co jezdím s Českými dráhami a dělím jízdné, se mi zatím toto naštěstí nestalo. Například loni v říjnu jsem cestoval z Brna do Konstantinových Lázní. Už jen rozdělením jízdenek z Brna do Plzně na dvě jsem ušetřil, ovšem rozdělením jízdenek na tři jsem dosáhl ještě vyšší úspory. Cesta mne vyšla na 287 Kč. Pokud bych měl platit za celou trasu naráz, zaplatil bych cca 410 Kč. Tedy, i když České dráhy nabádají k tomu, že dělení jízdného v žádném případě nedoporučují, tak většinou se vyplatí jízdné dělit.

Platnost této jízdenky je stejná jako v případě běžných jízdenek, tedy je-li jízdenka vystavena na vzdálenost méně než 50 km (včetně), platí tato jízdenka i po půlnoci, přesněji do 6:00 dalšího dne. Pokud je jízdenka na více než 51 km, platí celý další den. V případě, že jízdenka je na vzdálenost více než 100 km, můžete po ujetí 100 km jízdu přerušit.

Závěrem poznámka: Tuto slevu nelze kombinovat se zpáteční slevou. Zpáteční varianta neexistuje :-)

 1. In Karta jako elektronická peněženka – prakticky zrušeno…

In Karta funguje současně jako peněženka. Je tedy možno si na ni nahrát dopředu peníze a dále již jízdenky kupovat v automatech. Ovšem oproti minulému roku už nezískáte za nákup jízdenek v automatu, respektive pomocí elektronické peněženky další slevu ve výši 6 %. Pouze pokud cestujete ze stanice, kde čtečka karet na pokladně není, můžete si jízdenku zakoupit u průvodčího právě pomocí elektronické peněženky (pokud však budete spěchat a stanice bude mít v té době otevřenou pokladnu a dokonce mít i čtečku k dispozici, zaplatíte přirážku 40 Kč).

Dnes už neplatí, že In Kartu lze pořídit i samotnou bez aplikace. Takováto In Karta se dala následně využít pro zakupování skupinových jízdenek, prostě jízdenek, kde člověk nechce být vázán na zákaznické jízdné.

Tato In Karta stála 100 Kč na 3 roky, dnes je alternativou In Karta se slevou 25 % na 3 měsíce za 150 Kč (po skončení platnosti aplikace však nadále zůstává platná In Karta a můžete na ni koupit další aplikace, protože samotná In Karta je v současnosti platná 6 let) – je to výhodné pro ty, kteří plánují, že během následujících 3 měsíců pojedou častěji vlakem a potom už ne.

 1. Kilometrická banka

aneb 2000 km za 2200,–Kč. Nadále beze změn. Výhodou je to, že už nemusíte pak chodit na pokladnu, prostě sednete do vlaku a necháte si od průvodčího odečíst kilometry. Minimální odpočet je 100 km, při cestě na více než 400 km se odečte jen 400 km a dále jedete zdarma. Na jednu kilometrickou banku mohou jež až 3 cestující současně. Výhodou je přenosnost. Kilometrická banka platí maximálně 6 měsíců od vydání.

 1. Věrnostní program ČD Body

Jak už jsem naznačil, České dráhy zcela zrušily systém odměny za nákup některých jízdenek elektronickou peněženkou, respektive v automatu ve výši 3, respektive 6 %. Také eShop již nedává slevu 3 % na některé jízdenky (týkalo se to hlavně běžných jízdenek, nikoliv Včasných jízdenek).

Nově dostanete za každou jízdenku body – za každou utracenou desetikorunu jeden bod. Body se však dávají za každou jízdenku samostatně, pokud tedy koupíte dvě jízdenky, jednu v hodnotě 85 Kč a druhou v hodnotě 79 Kč, dostanete navíc 15 bodů, ačkoliv v součtu to je 164 Kč. Mimochodem, právě z tohoto důvodu byly nejspíše zlevněny mnohé Včasné jízdenky na částky končící devítkou. Pokud by jízdenka z Prahy do Brna stála 190 Kč, České dráhy by vám daly 19 bodů. Ale cena je nově 189 Kč, takže jen 18 bodů. Za mezinárodní jízdenky nad 51 km dostanete 10 bodů.

Na druhou stranu, za nákup Včasných jízdenek, respektive Akčních jízdenek a rovněž mezinárodních jízdenek jste doposud další bonus neměli, nyní je. Výhodou navíc je, že pokud si pořídíte přes eShop In Kartu, tak za tento nákup vám České dráhy rovněž dají body.

Ale je fakt, že tento způsob získání slevy nemusí být pro každého zajímavý, navíc je zatím vázán jen na eShop (takže pro ty z vás, kteří byli zvyklí kupovat si jízdenky z elektronické peněženky, je zrušení bonusu vlastně zdražením). A navíc je tu jedna veselost – v době psaní článku jsem uvažoval o koupi jízdenky z Brna do Olomouce na sobotu. Pokud bych si zvolil cenu automaticky, zaplatil bych 79 Kč a získal 7 bodů. Ovšem pokud bych si vybral, že chci využít Akční jízdenku, zaplatím 80 Kč a získám tedy 8 bodů :)

Zachován je však nadále bonus pro cestující, kteří mají přístup do eShopu přes firmu, respektive organizaci (například já mám přístup přes Českou radu dětí a mládeže). Tzv. korporátní eShop slevu ve výši 3 % až 10 % z běžných jízdenek nabízí nadále, záleží jen na tom, jak moc organizace eShop využívá pro nákup jízdenek.

Kdy jakou slevu?

Pokud cestujete opravdu zřídka, současně však své cesty plánujete alespoň s týdenním předstihem, postačí bohatě pro tyto potřeby Včasná jízdenka Česko pro zákazníky bez In Karty zakoupená alespoň týden dopředu.

Pokud cestujete alespoň jednou do měsíce na delší vzdálenost, vyplatí se investovat do In Karty s aplikací IN 25 za 990 Kč na 3 roky pro lidi nad 26 let. Pro mládež do 26 let stojí aplikace IN 25 na 3 roky jen 490 Kč.

Aplikace IN 50 je hodná zvážení především kvůli své vyšší pořizovací ceně, ale i vyšší slevě, kterou poskytuje. Může se hodit hlavně pro cestování jednou za týden na větší vzdálenost (typicky na víkend). Výhodou je, že sleva 50 % je vždy o chlup nižší než cena Včasné jízdenky Česko se zákaznickou slevou zakoupeného týden dopředu. Nevýhodou je pak situace, kdy se sejde dvojice lidí, z nichž jeden má nárok na obyčejné jízdné, druhý vlastní aplikaci IN 50. Majiteli aplikace IN 50 se nevyplatí vzít toho druhého do dvojice, pro toho druhého je cesta na obyčejné jízdné dosti nákladná.

Sleva na tarif u Vodafonu: připomínám, že majitelé In-karet mají nárok na čerpání různých marketingových bonusů u partnerů, nejzajímavější slevou je patrně možnost získat tarif u Vodafonu se slevou 75 %! Více v tomto článku. Díky této nabídce na opravdu levný tarif Vodafonu je In Karta velmi rychle zaplacena zpět, rozhodně se tedy vyplatí do In Karty investovat, pokud Vás společná nabídka Vodafonu a ČD zaujala!

Navíc České dráhy mají i další bonusy pro majitele In Karet, více zde.

Víkendové jízdenky se vyplatí především tehdy, pokud s nimi chcete projezdit celý region, potažmo část republiky po větší část dne a nechcete neustále dokupovat jednotlivé jízdenky.

Někdy se také hodí předem si spočítat cenu jízdného pro skupinu na této stránce. Můžete totiž zjistit, že jedete-li jako rodina na delší vzdálenost (ať už po ČR, nebo jen po kraji), vyjde vás levněji pořízení Skupinové víkendové jízdenky.

Kilometrická banka může být výhodnou volbou pro podniky, pokud posílají zaměstnance čas od času na služební cesty. Problém však nastává při cestě vlakem z Brna do Prahy s kilometrickou bankou, kdy se odečte 255 km. Cesta tedy vyjde na 255 km. Na druhou stranu lze ovšem pořídit Včasnou jízdenku Česko, jehož cena se v případě varianty bez zákaznické slevy pohybuje v rozmezí 190,–Kč až 205,–Kč, jde tedy o podstatně levnější variantu. To je však dáno cenovou válkou s autobusy.

Pokud jde o věrnostní program – jak už jsem naznačil, pro někoho nemusí být moc zajímavý. Na druhou stranu, pokud vám nevadí placení kartou přes internet, můžete body střádat i klidně hodně postupně. Nelze totiž vyloučit, že České dráhy budou časem dávat body za jízdu vybranými vlaky mimo špičku, respektive budou vás motivovat k tomu, abyste jeli vlakem ještě jednou do konce měsíce, protože vám za to připíšou body navíc. A navíc možná budou časem dodatečně zvýhodněni i majitelé In Karet (respektive nebude program vázán jen na nákupy v eShopu). Ale to už záleží na vedení Českých drah, jak se k novému programu postaví – snad ho po roce nezruší :-)

Závěrem: věřím, že tento stručný přehled nejzajímavějších nabídek na nižší jízdné u ČD Vám přinese úsporu na jízdném. Určitým nedostatkem je více variant, jak snížit náklady na cestování, jinými slovy, zejména na delší cesty je třeba zvážit, jaké možnosti přicházejí v úvahu. Nicméně se domnívám, že po několika cestách vlaky ČD získáte zkušenosti s tím, které jízdné se Vám vyplatí nejvíce.

Já osobně mám In Kartu s aplikací IN 25. Většinu cest si plánuji obvykle dopředu, takže podle toho i kupuji dopředu jízdenky. A pokud se stane náhodou, že Včasná jízdenka Česko již není dostupná za nejnižší možnou cenu, příliš mi to nevadí, i druhá a třetí cenová úroveň je poměrně únosná. Ve srovnání se zákaznickým jízdným se obvykle jedná o nižší cenu. Většinu jízdenek si kupuji přes eShop, takže si užívám výhody, že ve vlaku se prokážu pouze In Kartou a nemusím průvodčímu diktovat kód transakce, respektive ukazovat občanský či jiný průkaz. A navíc už jsem od změny jízdního řádu podnikl několik cest, takže už mám na kontě i nějaké body, byť zatím za ně neseženu zajímavou odměnu.

Částečně může pomoci i cenový asistent na http://www.cd.cz/asistent/

Kde hledat informace o spojení?

IDOS – vyhledávač spojení (MHD, autobusy, vlaky, zvládá i zahraniční spoje): http://www.idos.cz

České dráhy: http://www.cd.cz

Chcete si spočítat cenu před jízdou? Využijte „http://jizden­ka.cz“http://j­izdenka.idos.cz/NT­.aspx

Pokud se chcete poradit o nejvhodnějším jízdném nejen po ČR, můžete také využít diskusní fórum na serveru K-report.

Miroslav Hruška


 • zveřejněno 14. 2. 2015, což bylo před 6 lety
 • od té doby článek otevřelo 9177 čtenářů
 • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Poulita

#1 Poulita

Velice děkuji za vyčerpávající informace o cenách a možnostech ČD. Cestuji už dlouho a snažím se všemožně kombinovat, aby mi cesta vyšla co nejlevněji. Přesto jsem o některých výhodách nevěděla, neboť nemám sílu procházet nekonečný balast na stránkách ČD.
Článek je skvělý, přehledný a moc mi pomohl. Pokud by byly nějaké aktualizace, prosím o připsání.
Děkuji :)

před 5 lety
LAST

#2 LAST

Perfektně zpracované! :-))

před 4 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021