Hledáme exponáty pro novou muzejní výstavu!

Muzeum esperanta ve Svitavách připravuje u příležitosti Muzejní noci (v sobotu 4. června 2011) vernisáž zcela nové celoroční tematické výstavy, jejíž název bude tentokrát „Duchovní tradice světa a esperanto“. Jejím cílem je představit náboženské či obecně řečeno duchovní a humanisticky orientované filozofické směry, v nichž jsou činní i esperantisté nebo které mají nějaký vztah k esperantu (či k idei společného mezinárodního jazyka).

Rádi bychom veřejnosti prezentovali esperantské hnutí jako otevřené pluralitní společenství, postavené na nekonzumních životních principech, na názorovém respektu a toleranci, hledání společných hodnot a vzájemném obohacování se, vycházeje zejména z platformy homaranismu doktora Zamenhofa.

V expozici budou přehlednou encyklopedickou formou představeny mj. katolicismus, protestanstismus (vč. kvakerů), ekumenické aktivity, unitářství, unitářský universalismus, kosmologie Martinuse, brazilský spiritualismus, Legie dobré vůle, víra baháí, japonské hnutí Oomoto, vonbulismus (korejský buddhismus), filozofie bytí Josefa Zezulky a další. O některých těchto směrech není v ČR skoro nic známo a literatury v češtině je o nich poskrovnu či není vůbec žádná.

Pro prezentaci na panelech již máme z větší části soustředěny potřebné materiály, ale každopádně uvítáme především exponáty k danému tématu, umístitelné do prostorů ve vitrínách.

Možná že právě vy máte – z vašich cest, akcí či od vašich přátel – doma nějaké knihy, časopisy, letáky, pohlednice, samolepky, CD, fotografie či suvenýry vztahující se k výše zmíněným (či nejmenovaným) náboženským či obecně duchovním, filozofickým či filantropickým směrům, které by mohly naši expozici doplnit a obohatit! Máme zájem i o zvukové nahrávky (mluvené slovo či písně) či krátké amatérské videozáběry k tomuto tématu Velmi oceníme fotografie z esperantských akcí duchovního charakteru, které i nezasvěcenému divákovi mohou zprostředkovat atmosféru takových setkání (např. v rámci Světových kongresů apod.).

V takovém případě bychom velmi uvítali vaši pomoc buď darováním nebo zapůjčením těchto materiálů.

V případě zapůjčení prosím nejdříve kontaktujte muzeagrupo@esperanto.cz a zašlete nám popis + fotodokumentaci vaší nabídky, abychom mohli posoudit, zda ji budeme moci využít, a následně příp. uzavřít vzájemnou dohodu.

Muzeum disponuje jen omezenými finančními prostředky na svůj provoz, proto uvítáme, pokud i poštovní náklady budou moci být součástí vašeho daru (i když jsme v případě potřeby otevřeni hledání i jiných řešení).

Jména dárců i zapůjčovatelů budou s veřejným poděkováním uvedena v rámci vernisáže a vystavena v muzejním prostoru.

Kromě nástěnných panelů a zasklených vitrín budou exponáty moci být ke shlédnutí i v elektronické podobě na dotykovém infopanelu a v muzejním počítači (to se týká zejména fotokolekcí a zvukových a filmových ukázek).

Vaše příp. dary zašlete prosím pokud možno do konce dubna na adresu:

Muzeum esperanta,Náměstí Míru 1, 568 02 Svitavy

Předem upřímně děkujeme za vaši ochotu a pomoc při přípravě naší výstavy!

Budeme se těšit na setkání s vámi v rámci vernisáže v sobotu 4.června – podrobný program bude vystaven v rubrice Akce do 30.4.

Je pro vás připravován i zajímavý doprovodný program (promítání filmů, koncert a společné zpívání manter a posvátných zpěvů různých tradic, pravděpdobně i mandalová dílna apod.).

S přátelským pozdravem

Petr Chrdle a Pavla Dvořáková, organizátoři výstavy

muzeagrupo@esperanto.cz


  • zveřejněno 11. 4. 2011, což bylo před 9 lety
  • od té doby článek otevřelo 1260 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020