Nové články o esperantu v českém tisku a na webu

Přinášíme vám odkazy na nové články, které vyšly v posledních třech měsících. Víte o zprávě, která unikla naší pozornosti? Neváhejte nám napsat na adresu redakce (zavináč) esperanto.cz!


Zdenka Novotná: Esperantský Silvestr – bude na co vzpomínat

Orlický deník 3.1.2013

reportáž o tradiční oblíbené akci, pořádané koncem prosince v České Třebové

článek vyšel i v Městském zpravodaji České Třebové


Václav Stibůrek: L.L.Zamenhof, 125 let esperanta a Benešov

týdeník Jiskra leden 2013

článek u příležitosti třicetiletého výročí založení místního esp. klubu (který mj. předchází pravidelnému zveřejňování jazykového kurzu esperanta!)


Milan Báča: Seriál Literární toulky

Svitavský deník 13.1.2013

díl věnovaný Muzeu esperanta ve Svitavách a zejména spisovatelům –esperantistům, kteří jsou spojeni s Litomyšlí (Karel Píč, Stanislav Bubeníček a Jiří Karen), včetně např. ukázky básně v esperantu

(článek vznikl ve spolupráci s Miroslavem Malovcem a bude součástí připravované knihy „Literární toulky Svitavskem“ )


Zdeněk Myslivec: Jak se včelaří v Normandii aneb S esperantem za včelami

zajímavá reportáž o přátelských kontaktech a vzájemných návštěvách autora článku s esperantistou-včelařem J.-P.Sauvagem z normandského města Caen a o výhodách znalosti esperanta při poznávání života v cizích zemích

Včelařství 2013–1


Ladislav Mareš – Jindřiška Drahotová: České esperanto má ocenění od Japonců

Boleslavský deník 5.3.2013

zpráva u příležitosti vítězství Českého esperantského svazu v mezinárodní soutěži japonské nadace CIGNO věnované informování veřejnosti o esperantu (viz naše aktualita zde)

článek byl přetištěn i v internetovém zpravodajství MBnoviny.cz pod titulem

Čeští esperantisté se radují z mezinárodního úspěchu.


Jana Vacková: Letem světem esperantistů – K nedožitým devadesátinám Zdenky Bergrové (10. 3. 1923 – 22. 5. 2008)

medailon o významné české básnířce a příznivkyni esperanta a o její literární spolupráci s esperantisty Jaroslavem Krolupperem a Margit Turkovou

„Obrys-Kmen“ -Týdeník pro literaturu a kulturu 2013/10


Velkým úspěchem je otištění 2 článků v únorovém čísle časopisu Masarykovy univerzity v Brně STUDENT.MUNI.cz (pravděpodobně i v důsledku toho, že v prosinci 2012 a lednu 2013 se na univerzitě konala putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“):

„Má šanci fenomén umělého jazyka?“

a „Esperanto dělám kvůli komunitě alternativních lidí“ (článek Jany Šavelkové o Marku Blahušovi, který pracuje v Centru jazykového vzdělávání MU).

Oba články dosud nejsou doplněny na internetu, ale můžete si je oba stáhnout v níže nahraných souborech.


Mimo to vyšly na webech pozvánky na výše již zmíněnou putovní výstavu (v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, na Pedagogické fakultě Masarykovy unievrzity a na Vysoké škole finanční a spárvní v Mostě.)

a článek Esperanto a esperantisté v naší knihovně (v souvislosti s vernisáží a besedou s psychiatrem a publicistou dr. Maxem Kašparů, mj. i předsedou esperantského kroužku „Montetaro“ v Pelhřimově)

Web Městské knihovny Dačice 21.12.2012


Článek Zakladatel jazyka esperanto připravil v prosinci pro svůj blog PhDr. Alois Matuška z Rýmařova (doporučujeme i další jeho články o zajímavých osobnostech).


Marek Blahuš připravil článek Alexandr Sommer Batěk (1874–1944) o pozoruhodné osobnosti českého učitele chemie, popularizátora vědy, redaktora, spisovatele, pacifisty a v neposlední řadě i průkopníka esperanta v českých zemích.

Můžete si o něm přečíst článek ve Wikipedii a zajímavé Batěkovy vzpomínky na esperanto v databázi Wikicitáty z jeho autobiografické knihy „Jak jsem padesát let žil a pracoval“.


O další neméně zajímavé a neprávem pozapomenuté osobnosti historie esperantského hnutí a nadaném hudebníkovi Janu Holubovi (1878–1951) se od února 2013 můžet enově dočíst na webu Koprivnice.cz v rubrice Kopřivničtí rodáci (13. v pořadí).


Aleš Procházka: Vzpomínka na slavíka pootavského na webu Svornost.com

zmiňuje mj. příspěvek píseckého klubu „La Ponto“ na akci Prácheňského muzea, která proběhla 10.2.2013 u pří­ležitosti 90. výročí úmrtí básníka Adolfa Heyduka – na závěr slavnostního programu, konaného v Heydukově památníku v Písku, byly paralelně v češtině i v esperantu recitovány ukázky z překladů Heydukovy poezie (článek zveřejňuje i jednu z přeložených bás­ní)

tato informace vyšla i v týdeníku „Písecké postřehy“.


Blahopřejeme autorům zmíněných článků. Zároveň bychom podnítili i vás, naše členy a čtenáře, k obdobným aktivitám! Jak vidno, pokud jsou informace věcné, aktuální a něčím přínosné pro veřejnost, není zpravidla nutno mít v médiích osobní kontakty ! Navíc, jak je vidno, nemusí se jednat o obsáhlé zprávy, zajímavé mohou být např. i krátké životopisné medailonky – zkuste se např. porozhlédnout po osobnostech, které žily ve vašem okolí či vám jsou svou aktivitou něčím blízké! Na našem webu můžete za tímto účelem konzultovat Stručnou databázi českých esperantistů – jména a informace v ní jsou stále doplňovány a zájemci o spolupráci na tomto projektu jsou vítáni!

Doporučujeme rovněž Seznam českých esperantistů v esperantské Wikipedii porovnat se seznamem článků o českých esperantistech na Wikipedii české. Jistě zde lze najít zajímavé osobnosti, které by si zasloužily mít své, byť jen třeba i velmi stručné, heslo i v češtině …

V případě zájmu pište na adresu malovec(zavináč)vol­ny.cz.

padv


Soubory
jpg 2013-studentmunicz-a.jpg (1.16 MB)
jpg 2013-studentmunicz-b.jpg (1.54 MB)
jpg 2013-studentmunicz-c.jpg (1.57 MB)

  • zveřejněno 10. 3. 2013, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 2132 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021