La komune planita kongreso en Frankfurto/Oder kaj Slubice pro la konataj cirkonstancoj povis fizike okazi nek 2020, nek 21.-28.5.2021. Tial estis preparita almenaŭ virtuala prelega programo kun valoraj kontribuaĵoj, kiujn ĉiu interesitoj povas nun spekti senpage kmaj sen tempa limigo en sia hejmo. Espereble ĉiu trovos la temon laŭ sia gusto.

legu pli... | 16. 08. 2021

Ne for de la moravia metropolo Brno troviĝas internacie unika regiono plena de arbaroj, akvoj kaj deklivoj. Tiu ĉi regiono administrata de Lerneja arbara entrepreno Křtiny – arbaro de Masaryk estas parte parto de Moravia karsto, sed kompare kun Punkvaj grotoj estas malpli konata. Kaj tio ja estas domaĝo.

legu pli... | 21. 06. 2021

La 21-an de marto 2021 mortis en Budapeŝto slovaka esperantisto, ĵurnalisto, tradukisto kaj verkisto Oldřich Kníchal, kvankam la 5-an de marto li ricevis vakcinon, sed la duan parton li jam ne ricevis.

legu pli... | 24. 03. 2021

La 11-an de februaro 2021 en Ústí nad Labem forpasis emerita prof. d-ro Vlastimil Novobilský, elstara ĉeĥa kemiisto, pedagogo kaj esperantisto, multjara membro de UEA, AIS kaj ISAE kaj honora membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio.

legu pli... | 12. 02. 2021

Ĉar pro kovim-limigoj nuntempe ne eblas realigi fizikajn rekontiĝojn, oni povas almenaŭ parte anstataŭi ilin per virtualaj kunvenoj. Tiu ĉi fenomeno en Esperantujo komencas realiĝi pli kaj pli jam ekde somero 2020. En Ĉeĥio la ĉefa pioniro tiusfera estas Esperantista Klubo en Brno. Ĝia vicprezidanto Milan Kolka en sekva video montros al vi, kiel pretigi hejme prelegojn por interreta prezentado.

legu pli... | 20. 01. 2021

Omaĝe al la Zamenhof-Tago 2020 mi ofertas al la esperantistaro la duan (ankoraŭ kompletigotan) suplementon al la Nova retligilaro pri d-ro Zamenhof (2010) kaj ĝia Unua suplemento (14.12.2014). Ĝi entenas elekton de gravaj multmediaj fontoj plejparte el 2015–2020, uzeblajn ne nur por fakuloj, sed ankaŭ por ĝenerala publiko.

legu pli... | 15. 12. 2020

Kristnaskaj kantoj apartenas al nia kultura historio kaj al radikoj de multaj el ni. Ne tiom grave, ĉu oni kredas la enhavon laŭvorte, aŭ perceptas ĝin alegorie kaj simbole. Ĉiukaze ili kunkreas la korplenigan etoson de la periodo ĉirkaŭ la vintra solstico. En la jena listo, kolektita dum kelkaj jaroj, vi povas elektadi laŭ via plaĉo laŭalfabete inter Esperantistaj interpretoj el la tuta mondo, ekde Brazilo tra Eŭropo ĝis Japanio … Agrablan ĝuon!

legu pli... | 13. 12. 2020

Merkrede la 25an de novembro forlasis nin samideano Vladislav Hasala, longjara esperantisto, instruisto de la lingvo, fondinto de EK en urbo Strážnice, fakdelegito de UEA kaj longjara prezidanto Esperanto – sekcio Ĉeĥa asocio de filatelistoj.

legu pli... | 26. 11. 2020

Ĉar ĈEA-Konferenco en Pardubice devis esti nuligita pro COVID-kialo, ni proponis al interesitoj kvalitan verdan maskon kun E-simbolo kaj teksto. Prezo de unu peco estis 100,– CZK.

Ĉiuj maskoj de ĈEA estas jam forvenditaj. Aktuale proponas maskojn kun surskribo E-mental´ kaj kun esperanta simbolo klubo E-mental'. Vi povas mendi je adreso pismis@seznam.cz.

legu pli... | 7. 10. 2020

Pro la koronviruso internaciaj kongresoj kaj aliaj tradiciaj aranĝoj plejparte estis aŭ nuligitaj, aŭ devis esti realigitaj nur distance. Tamen pere de interreto ili sekve disponigis sian programon, kiun povas daŭre senpage ĝui por sia kleriĝo kaj amuziĝo ankaŭ la nepartoprenintoj. Bonvolu elekti laŭ via gusto el inter Universala (ĉi-foje Virtuala) Kongreso kaj MondaFest', SAT-Kongreso, Somera Esperanto-Studado, Usona Landa Kongreso, Aŭstralia Landa Kongreso kaj ILEI-Konferenco kaj klaki al iliaj videokanaloj!

legu pli... | 9. 09. 2020

En la dua parto de nia retligilaro ni alportas informojn pri radioelsendoj, kantoj kaj videoj kaj pri la temo, aperintaj inter 7.3. kaj 23.4. Por subteno de imunokapablo ne mankos ankaŭ amuzaĵoj. La temo estas vasta kaj rapide evoluanta kaj bezonas prilaboron de diversaj ĝiaj aspektoj – ankaŭ sociaj, politikaj, ekonomiaj. Ni bonvenigos viajn kontribuojn kaj aldonojn!

legu pli... | 24. 04. 2020

En la sekva listo vi povas trovi elekton de ligiloj al rete libere disponeblaj tekstaj informoj, aperintaj tutmonde ekde 7.3. ĝis 15.4. La 23-an de aprilo sekvos la 2-a parto entenanta plejparte aŭdvidajn dokumentojn (radioelsendojn, kantojn, videojn). La temo estas vasta kaj rapide evoluanta kaj bezonas prilaboron de diversaj ĝiaj aspektoj – ankaŭ sociaj, politikaj, ekonomiaj. Ni bonvenigos viajn kontribuojn kaj aldonojn!

legu pli... | 16. 04. 2020

Vojaĝi virtuale tra 16 landoj de la tuta mondo pere de Esperanto ebligas al vi rezultoj de la internacia filma konkurso de UEA kaj de CRI, publikigita en 2019. Inter la konkursaĵoj aperis ankaŭ du filmetoj pri Ĉeĥio kaj du pri Slovakio. Ni kore invitas vin al spektado de ĉiuj konkursaĵoj laŭ via elekto!

legu pli... | 10. 02. 2020

La nepo de L. L. Zamenhof, s-ro Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, aktiva subtenanto de Esperanto, forpasis en Parizo la 9-an de oktobro 2019 en la aĝo de 94 jaroj.

legu pli... | 10. 10. 2019

La 22-an de septembro 2019, sojle de aŭtuno, okazis en Pardubice solena Esperanto-Tago omaĝe al 110-jariĝo de la loka klubo, portanta jam ekde 1922 la nomon de sia fondinto, d-ro Stanislav Schulhof (1864–1919). De lia morto pasis la 18-an de aŭgusto ĝuste 100 jaroj. En la historio de la Esperanta literaturo lia nomo famas. Sed kiom ni reale scias pri lia vivo kaj precipe kiom ni konas lian verkaron? Jen la okazo iomete larĝigi niajn horizontojn …

legu pli... | 8. 10. 2019

Dum ĉi tiu jaro KAVA-PECH jam eldonis kaj planas eldoni plurajn librojn en Esperanto, aŭ rilatantaj al Esperanto. Samtempe vi ekscios, kiel statas la eldono de la nova versio de Plena Ilustrita Vortaro.

legu pli... | 30. 07. 2019

En la retejo http://esperantobrno.cz/…tlibroj.html vi trovos multe da libroj en Esperanto, kiuj estas je dispono de legantoj tra la tutmonda interreto. Se vi volas mem kontribui per siaj verkoj au tradukoj, ni rekomendas viziti la retejon http://verkoj.com/

legu pli... | 12. 04. 2019

Ĝuste hodiaŭ antaŭ 50 jaroj komencis konstitucia kongreso de ĈEA, kiu okazis en la tagoj 29–31 de marto 1969 en la kulturdomo Besedni dům (kie nun havas sian sidejon filharmonio).


legu pli... | 29. 03. 2019

La 7-an de marto, okaze de la naskiĝtago de filozofo kaj la unua ĉeĥoslovaka prezidento Tomáš Garrigue Masaryk aperis en bitoteko.it rimarkinda artikolo kun bibliografio, verkita de Antonio De Salvo. Ni utiligas la okazon por alirebligi al vi konkretajn menciitajn Esperantlingvajn dosierojn pri la temo. En tiu ĉi tuto la materialo aperas publike unuafoje.

legu pli... | 7. 03. 2019

Ni peras al vi ligilojn al unu nova rimarkinda libro, amuzaj rakontoj, fervojaj interesaĵoj, mallongaj filmetoj kaj aktualaj radioelsendoj, kreitaj de ĉeĥaj esperantistoj.

legu pli... | 19. 01. 2019

Ĉiutage dum kelkaj minutoj aŭskulti kaj samtempe legi tekston pri interesa temo – jen agrabla netemporaba aktiveco por vigligo de via cerbo kaj progresigo de via lingvokono, per kiu vi povas ĝojigi ne nur vin mem, sed ankaŭ doktoron Zamenhof okaze de lia naskiĝtago:-)! Kie trovi la radion kaj kio novas en ĝi?

legu pli... | 13. 12. 2018

Jen la listo de 21 artikoloj de ĉeĥaj esperantistoj, aperigitaj en 2018, kun ligiloj al plenaj tekstoj.

legu pli... | 9. 10. 2018

Komence estis ideo organizi kurson de Esperanto en Prago. Sed kie kaj kiel? Kiujn materialojn uzi? Kiel reklami la kurson? Kaj kiel gvidi ĝin? Tiujn demandojn havis estraro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo en jaro 2016. Sed en sama jaro aperis alvoko de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, ke la organizo serĉas landajn sekciojn, kiuj pretas kunordigi Erasmus+ projekton, kaj ke unu el la temoj, kiujn ili proponas, estas lingvoinstruado. Post kelkaj babiladoj inter la estraranoj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj TEJO oni trovis interkonsenton kaj komunan emon subvencipeti.

legu pli... | 7. 09. 2018

Kvankam ne multas laborofertoj per esperanto, tamen eblas trovi laboron per esperanto. Per tiu ĉi aktualaĵo ni ŝatus informi vin pri du eblecoj de volontulado per esperanto. Unu estas de Pollando, dua el Francio.

legu pli... | 30. 07. 2018

La 26-an de julio oni celebras Esperanto-Tagon rememore al la apero de la unua Esperanto-lernolibro en 1887. ĈEA ĉi-jare kontribuis al subteno de la tago per aranĝo okazinta pro organizaj kialoj du semajnojn antaŭe, sed rilate al aŭtoro de la unua Esperanto-lernolibro por ĉeĥoj. Nurajn tri jarojn post Zamenhof proprakoste eldonis ĝin tiam nur 18jara malriĉa studento F. Lorenc kaj post sia elmigro al Brazilo li faris la samon en la portugala lingvo en sia nova patrujo.

legu pli... | 26. 07. 2018

Duolingo estas senpaga retejo por lernado de lingvoj, kiu funkcias ankaŭ kiel programo por iPhone kaj poŝtelefonoj kun Androjdo kaj Windows. La 28-an de majo 2015 publikiĝis beta-versio. Hodiaŭ uzas tiun ĉi kurson pli ol 1,3 milionojn da studentoj kaj ilia nombro daŭre kreskas.

legu pli... | 10. 06. 2018

Vi ŝajne scias, ke klubo E-mentalo Prago ligas Esperanton kaj klerigadon kun amuziĝo, recesio, vojaĝado kaj (ne nur gastronomia) kreemo. Sed ĉu vi sciis, ke la membroj de tiu ĉi organizo de jaro 2014 subtenas menshandikapulojn?

legu pli... | 25. 05. 2018

Antaŭ dudek jaroj, la 5-an de majo 1998 je 19:15, en la praga parko en Letná estis fondita unika klubo E-mental'. Kio kaŝiĝas sub ĝia nomo kaj kion ĉion ĝi entreprenas?

legu pli... | 5. 05. 2018

La 1-an de februaro 1928 naskiĝis Petr Ginz, ĉeĥa (laŭ la patro juddevena) multflanke elstare talentita knabo kaj denaska esperantisto, kies desegnaĵo „La Tero vidata de sur la Luno“, fluginta kosmen, fariĝis la internacia simbolo de holokaŭsto. Kiel 16jara li mortis en la koncentrejo en Aŭŝvico. Okaze de lia neĝisvivita 90jara jubileo ni rememoru lian neordinaran vivon kaj admirindan personecon kaj malkovru liajn verkojn pere de Esperanto. Ne mankos ligiloj al videoj kaj al liaj muzikigitaj poemoj.

legu pli... | 26. 02. 2018

Unu el la plej prestiĝaj kaj plej vizitindaj kulturaj Esperanto-aranĝoj fariĝis sendube ARKONES – Artaj Konfrontoj, okazantaj ĉiuseptembre en la pola urbo Poznano. Por subteni la internaciajn kontaktojn de la ĈEA-membraro, alirebligi al niaj legantoj valoran enhavon de la aranĝo kaj instigi al persona partopreno, ni partumas kun vi plurajn interesajn videojn el ĝia programo el 2016 kaj 2017. En 2018 la aranĝo okazos inter la 21-a kaj la 23-a de septembro. Pliajn informojn vidu en la ARKONES-RETEJO.

legu pli... | 21. 02. 2018

Ni ŝatus informin vin per tiu ĉi teksto pri tri aktualaĵoj, kiujn vi ne devus mistrafi ;-) Kio nuntempe okazas en esperantujo? Legu pli!

legu pli... | 14. 02. 2018

De la 26-a de decembro 2017 ĝis la 2-a de januaro 2018 okazis en Ŝĉecino, do en havena urbo en norda Pollando, la 9-a Junulara E-Semajno. Partoprenis ĝin 242 partoprenantoj el 30 landoj. Aranĝon apogis Olgierd Geblewicz, marŝalo de la Okcidentpomerania Vojevodio kaj Teresa Kalina, prezidantino de la Okcidentpomerania Sejmeto. De tiu ĉi aranĝo ni ofertas al vi kelkajn interesaĵojn, ĉar la aranĝon partoprenis ankaŭ junaj ĉeĥaj esperantistoj, inter ili ankaŭ ĉefredaktoro de tiu ĉi retejo Miroslav Hruška.

legu pli... | 6. 02. 2018

La 31an de decembro 2017, la Prezidanto de TEJO, Enric Baltasar, anoncis sian demision kiu efektiviĝis ekde la 2a de januaro 2018 (pri tio ni informis vin jam en antaŭa aktualaĵo). Krome tiam estis anoncita (sed ne ankoraŭ konfirmita aŭ malkonfirmita) baldaŭa demisio de la estrarano Doniben Jiménez Jaramillo.

Sekve al la prezidanta demisio, la Estraro de TEJO proponis transdonon de fakoj tiel ke la nuna Ĝenerala Sekretario Tran Hoan (Ĝojo) iĝu prezidanto (transprenante de Enric la fakon pri landa agado) kaj la postenon de Ĝen-Sek transprenu la estrarano Charlotte Scherping-Larsson. Sekve ni ŝatus informi vin pri la alvoko por kandidatiĝi kiel estrarano de TEJO.

legu pli... | 31. 01. 2018

Ni ŝatus informin vin per tiu ĉi teksto pri kvin aktualaĵoj, kiujn vi ne devus mistrafi ;-)

legu pli... | 18. 01. 2018

En tempo ne nur antaŭ Kristnasko ni volas aĉeti donacojn por niaj geamikoj, familianoj, proksimuloj ktp … Sed eble ne al ĉiu persono nepre devas plaĉi tiu vivo en konsuma stilo, konsuma societo. Kaj tiuj personoj prefere ŝatus fari ion bonan por malriĉaj homoj. Ni ŝatus en tiu ĉi aktualaĵo informi vin pri du eblaj projektoj.

legu pli... | 16. 12. 2017

Antaŭ kelkaj tagoj pasis tri jaroj de la fondiĝo de interreta projekto de esperanta radio Kern.punkto. Kion ofertas tiu ĉi radio al siaj aŭskultantoj kaj en kio estas alia? Tion vi ekscios en sekva teksto.

legu pli... | 15. 12. 2017

Moravia folkmuzika grupo NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ (en Esperanto SENPROBLEME), kiu orientiĝas ĉefe pri spiritualoj kaj pri popolkantoj el britaj insuloj (al ĉeĥaj aŭskultantoj grandparte konataj el la repertuaro de la konata ensemblo „Spirituál kvintet“), sukcese koncertis la 11-an de novembro 2017 en Teŝino. La urbo, situanta ĉe la ĉeĥia-pollanda ŝtatlimo, estis gastiganto de la junulara aranĝo ĈARO, organizata kunlabore inter PEJ kaj ĈEJ.

legu pli... | 29. 11. 2017

Entute jam sep volumoj de vere legindaj LEGOLIBRETOJ, redaktataj kaj eldonataj de Jindřiška Drahotová, disponeblas por elŝuto kaj libera uzo!

legu pli... | 25. 11. 2017

Ne nur por tiuj, kiuj ne povis partopreni la ĉi-jaran UK-on, la redaktejo de esperanto.cz pretigis kaj ofertas kompilaĵon de la disponeblaj rekomendataj videoregistraĵoj el la bunta programo de la kongreso.

legu pli... | 20. 11. 2017

Merkrede, la 13-an de septembro okazis jam la trian fojon en tiu ĉi jaro sankta meso en la praga preĝejo Sankta Pankraco celebrita de Max Kašparů. Pri la novaĵo ni jam informis vin, hodiaŭ ni ofertas al vi fotojn de tiu ĉi meso.

legu pli... | 17. 09. 2017

Projekto de Anton Oberndorfer el Aŭstrio, kiu ankaŭ prelegis kaj gvidis seminarion dum la 16-a ĈEA-Kongreso en Pelhřimov, elsendas por vi ĉiutage novan kelkminutan programon pri variaj interesaj temoj. La registraĵoj estas ĉiam akompanataj per teksto por pli facila kompreno. Ĉi-foje ni atentigas vin pri la novaĵoj de la lasta monato kaj pri kontribuaĵoj de la nova kunlaborantino dela radio, ĈEA-membrino Jaroslava Malá.

legu pli... | 28. 06. 2017

Vi ŝajne scias, ke klubo E-mentalo Prago ligas Esperanton kaj klerigadon kun amuziĝo, recesio, vojaĝado kaj (ne nur gastronomia) kreemo. Sed ĉu vi sciis, ke la membroj de tiu ĉi organizo de jaro 2014 subtenas menshandikapulojn?

legu pli... | 24. 06. 2017

Per frazo „Trovu kaj kontaktu esperantistojn apud vi – ĉiam, ĉie“ eblas priskribi novan poŝtelefonan aplikaĵon, kiun kreis konata usona esperantisto Chuck Smith. Do, Amikumu estas apo, kiu helpos vin trovi kaj kontakti proksimajn esperantistojn kaj parolantojn de aliaj lingvoj. Nuntempe la apo subtenas nur la esperantistaron. Pli da lingvoj tamen venos baldaŭ! Kaj kiel ĉio funkcias? Legu plu…

legu pli... | 31. 05. 2017

Omaĝe al la forpaso de baritonisto, honora membro de ĈEA Miroslav Smyčka ni prezentas al la tutmonda esperantistaro liston de la ĝis nun alirebligitaj muzikaj kaj literaturaj registraĵoj de la artisto.

legu pli... | 2. 05. 2017

Kun malĝojo ni informas, ke la 25-an de aprilo 2017 en sia 90a jaraĝo forpasis en Prago emerita opersolisto kaj bonega esperantisto Miroslav Smyčka. Temas pri senduba grava perdo por la tutmonda Esperanta kulturo.

legu pli... | 2. 05. 2017

Kiel ni jam informis vin en antaŭa novaĵo, ankaŭ ĉi-jare estas Ĉeĥa respubliko reprezentita dum la dua internacia festivalo de mallongaj filmoj en Esperanto. Kreintoj de la filmo jam nun havas eĉ subtenon de la urbo Nový Jičín de urba estraro…

legu pli... | 8. 04. 2017

Kadre de la festado de la Zamenhof-Jaro, la unua numero de la redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova estas libere elŝutebla dum la tuta monato aprilo.

legu pli... | 6. 04. 2017

La 20-an de marto 2017 estis post pli ol unu-jara paŭzo dissendita denove informilo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, ĈEA-Retkomunikoj. Kompare kun la antaŭe uzita modelo de dissendado ni ja revenas kun pluraj novaĵoj. Kiuj konkrete? Legu plu…

legu pli... | 22. 03. 2017

Per tiu ĉi aktualaĵo ni ŝatus inviti por spekti novan videon „Eta filmo pri signifa eta rememoro“ kreita de „Varsovia Vento“, junulara Esperanto-klubo en Varsovio. Kaj ĉar post la 81-a Universala Kongreso en Prago temas pri unu el plej grandaj esperantaj eventoj, kiuj okazis en Ĉeĥio, ni ofertas al vi ankaŭ kelkajn fotojn de la 65-a IJK (kaj ĝia etoso), kiu okazis inter la 18-a kaj la 25-a de julio 2009 en la urbo Liberec' kaj ĝia ĉeftemo estis Liberec' kaj la kongreson organizis kune Ĉeĥa, Germana kaj Pola Esperanto-Junularoj. Temis pri la unua IJK okazinta sur la teritorio de Ĉeĥ(oslovak)io. Partoprenis 343 esperantistoj el 41 landoj.

legu pli... | 18. 03. 2017

Ni invitas vin aŭskulti novajn interesajn muzikajn kaj parolajn programojn de la renaskiĝinta Verda Stacio, elsendanta nun el Ostrava kaj redaktata de Paŭlo Kaščák. Ĉi-foje ni ŝatus inviti vin por spekti videoraportoj pri KAEST, sed ni ankaŭ revenos al la UKo en Nitra pasintsomere.

legu pli... | 10. 03. 2017

Nun videblas la filmetoj por la dua konkurso “Teo kaj Amo” ĉe retejo de la konkurso, kaj komenciĝis voĉdonado por la 10 plej ŝatataj filmetoj, bonvolu viziti la paĝojn kaj doni viajn voĉojn.

Danke al apogado kaj subtenado de Esperantujo, la kolektado de konkursaĵoj por la dua konkurso “Teo kaj Amo” ricevis tre bonan rezulton: 77 filmetojn el 27 landoj kaj 4 kontinentoj – Argentino, Brazilo, Ĉeĥio, Ĉinio, Ĉilio, Francio, Germanio, Italio, Indonezio, Kazaĥio, Kolombio, Kubo, Litovio, Nepalo, Pollando, Rusio, Turkio, Svedio, Svislando, Sud-Koreio, Slovakio, Ukrainio, Usono, Uzbekio, Venezuelo, Vjetnamio kaj Kongo (D.R.). Dume pri la konkurso raportis amaskomunikiloj en Malajzio, Litovio, Ĉeĥio kaj Ĉinio. Ankaŭ pli ol dudek landaj, regionaj, urbaj kaj aliaj E-organizaĵoj multe helpis kaj subtenis la konkurson.

Nun 8 membroj de la ĵurio laboras por la rezulto de premiotoj, aprile oni anoncos la rezulton kaj oktobre la premiotoj senpage partoprenos en la filmfestivalo “Teo kaj Amo” en Ĉinio.

legu pli... | 4. 03. 2017

Multaj homoj jam pensas, ke Pasporta Servo estas morta. Sed ne estas tiel!

legu pli... | 24. 02. 2017

Lige al la 100-a mortodatreveno de Zamenhof, la viena Esperanto-Muzeo celis ĉi-jare prezenti ĉiujn verkojn de Ludoviko Zamenhof, aperintaj ĝis 1930, kiuj troviĝas en ilia kolekto.

legu pli... | 6. 02. 2017

Ĉeĥa Esperanto-Junularo preparas en la kunlaboro kun Petr Chrdle, fama kaj sukcesa Ĉeĥa esperantisto, verkisto, tradukisto kaj ankaŭ honora membro de UEA lingvan seminarion de Esperanto por aktivuloj.

legu pli... | 4. 02. 2017

Praga klubo E-mental’ preparis por tiu ĉi jaro interesan serion de aranĝoj.

legu pli... | 24. 01. 2017

Ke la sanktaj mesoj estas celebrataj en Prago anglalingve aŭ germanlingve, verŝajne ne necesas pridubi. Same oni faras sanktajn mesojn ankaŭ en la hispana, franca, itala, pola, slovaka kaj vjetnama. Kompreneble, latino ne mankas. Sed mankis ĝis nun Esperanto. La manko estos solvita jam en la venonta jaro, kiam la 18-an de januaro 2017 celebros esperantlingvan sanktan meson en la preĝejeto de sankta Pankratio la fama psikiatro kaj publicisto Max Kašparů, kiu estas samtempe entuziasma propagandisto de Esperanto kaj gvidanto de rondeto„Montetaro“ en Pelhřimov. Pro ĉi tiu motivo la redakcio de jena retejo petis Max Kašparů, ĉu li povus doni kelkajn informojn pri la novaĵo.

legu pli... | 22. 12. 2016

Ni disponigas al vi elekton de niaj referencaj artikoloj kun ordigitaj abundaj retligiloj al multmediaj dosieroj pri la koncernaj temoj. Ni esperas, ke vi trovos inter ili dokumentojn por vi novajn, interesajn kaj utilajn por via propra kleriĝado aŭ por aktiveco en viaj kursoj aŭ kluboj. Ne mankas ankaŭ kelkaj novaĵoj.

legu pli... | 20. 12. 2016

Interreto, komputiloj kaj poŝtelefonoj hodiaŭ ludas gravan kaj preskaŭ neeviteblan rolon en ĉies vivoj, inkluzive de infanoj kaj junuloj. Kvankam en plej multaj kazoj, tio estas bona kaj utila, uzado de la interreto havas ankaŭ riskojn. Unu el tiuj estas reta ĉikanado: turmentado de infanoj fare de (ekzemple) samklasanoj, kiu ne ĉesas, kiam la lernejo finiĝas, sed sekvas ilin ankaŭ ĝis ilia ĉambro. Granda proporcio de junuloj (minimume 1 el 5, laŭ kelkaj fontoj eĉ ĝis duono de ĉiuj ret-uzantaj junuloj) jam spertis tiuspecan ĉikanadon. Ĉar la gepatroj kaj instruistoj kutime kreskis en mondo sen interreto, aŭ almenaŭ sen Facebook kaj saĝtelefonoj, ili ne ĉiam scias, kiel reagi al tiaj fenomenoj.

legu pli... | 6. 12. 2016

UEA lanĉas konkurson por kreado de paĝaro pri Zamenhof okaze de la Zamenhof-Jaro, kiu okazos en 2017.

Se vi fakas pri retejo-kreado, prezentu vian proponon por krei retejon pri Zamenhof.

legu pli... | 1. 12. 2016

Kadre de la Lingva rubriko ni decidis i.a. komenci reaperigi jam forgesitajn interesajn artikolojn el la malnovaj numeroj de la ĈEA-gazeto Starto. Jen 15-parta bonege prilaborita serio de la sperta Esperanto-instruisto Josef Cink el la numeroj aperintaj en la jaroj 2000–2003.

legu pli... | 22. 11. 2016

Inter la 13-a kaj la 16-a de oktobro 2016 okazis en Pelhřimov la 16-a Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, sub aŭspicioj de la hetmano de la regiono Vysočina d-ro Jiří Běhounek kaj de la urbestro de Pelhřimov inĝ. František Kučera kaj kun subteno de la regiono, de la urboj Pelhřimov kaj Pacov kaj de la firmao CIRET. En la aranĝo kunvenis pli ol 60 partoprenantoj el la tuta lando kaj gastoj el Slovakio kaj Aŭstrio. El ĝia programo ni alportas al vi ne nur la ĉefan agadbilancon kaj fotoalbumon, sed ankaŭ plurajn videojn kaj kantregistraĵojn. Kompleta raporto aperos en decembro en la gazeto Starto 2016/4. 

legu pli... | 17. 11. 2016

Duolingo estas senpaga retejo por lernado de lingvoj, kiu funkcias ankaŭ kiel programo por iPhone kaj poŝtelefonoj kun Androjdo kaj Windows. La 28-an de majo 2015 publikiĝis beta-versio. Hodiaŭ uzas tiun ĉi kurson pli ol 590 mil da studentoj kaj ilia nombro daŭre kreskas.

legu pli... | 4. 11. 2016

Per tiu ĉi novaĵo ni ŝatus vin informi pri ebleco subteni projekton „Deutsch.info“, kiun kreis vigla organizo E@I (Esperanto ĉe Interreto aŭ Edukado ĉe Interreto).

legu pli... | 31. 10. 2016

Fotaĵoj, videoj, radiopodkastoj, kongresa kuriero kaj aliaj materialoj pri la 101-a Universala Kongreso estas kolektataj kaj disponigitaj interrete.


legu pli... | 16. 08. 2016

Ĉu vi iam volis viziti Pragon, sed vi timis, ke vi ne povos elekti de manĝokartoj, ĉar ili ne estas tradukitaj en Esperanton? Tio jam ne estas problemo!

legu pli... | 14. 08. 2016

Per tiu ĉi novaĵo ni ŝatus vin informi pri novaj projektoj de vigla organizo E@I (Esperanto ĉe Interreto aŭ Edukado ĉe Interreto).

legu pli... | 3. 08. 2016

Federico Gobbo, profesoro pri interlingvistiko, planlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitatoj de Amsterdamo kaj Torino, ne kredas ke la atendata eliro de Britio el Eŭropa Unio kondukos al gravaj ŝanĝoj en la lingva reĝimo de EU. Li tamen esperas, ke pli da homoj serioze ekinteresiĝos pri Esperanto pro ĝi.

legu pli... | 18. 07. 2016


Reage al la nova Eŭropa kunteksto Manuel Ortega proponas projekton realigeblan ĉi tie kaj nun: komenci nutri Eŭropan konversacion kiu alportu pozitivajn ŝanĝojn ne nur en la lingva tereno sed en kiel eble plej multaj terenoj. Tiu ĉi projekto nomiĝas „Eŭropano“. Tiu ĉi projekto celas krei retan ĵurnalon pri ĉefaj okazintaĵoj en Eŭropa Unio.

legu pli... | 13. 07. 2016

Jam plurfoje ni informis pri atentinda projekto de Esperanta Retradio, kiun iniciatis kaj kun siaj kunlaborantoj realigas Anton Oberndorfer el Aŭstrio. Ĉiutage nova kelkminuta bonkvalita sonregistraĵo pri interesa temo, kune kun la teksto, por povi bone sekvi kaj kompreni – jen ideala maniero larĝigi siajn horizontojn kaj samtempe perfektiĝi en Esperanto!

legu pli... | 15. 06. 2016

La 28-an de marto ni rememoras naskiĝtagdatrevenon de „instruisto de la nacioj“ kaj prapatro de la ideo de la internacia lingvo Johano Amoso Komenio (1592 –1670), genia pedagogo, humanisma filozofo kaj la lasta episkopo de Frata Unuiĝo, kies multaj pensoj kaj mesaĝo aktualas kaj instigas ankaŭ en la nunaj tagoj. Ni honoru la datrevenon per konatiĝo kun lia nefacila kaj dolorplena vivo kaj fragmentoj el lia verkaro.

legu pli... | 29. 03. 2016

Al ĉiuj niaj membroj, favorantoj kaj vizitantoj …

legu pli... | 24. 03. 2016

En la paĝo de Esperanto-Muzeo Svitavy ĉe la socia retejo Ipernity aperis dum marto 2016 tri registraĵoj el la bunta kaj adminirinda aktiveco de la nevidantoj membroj de ĈEA. Ni invitas vin al ilia aŭskultado!

legu pli... | 19. 03. 2016

Esperantaj Kongresoj estas bonaj okazoj por renkonti amikojn kaj ekhavi novajn. Por doni atenton al la kongresaj amikecoj, Universala Esperanto-Asocio, UEA nun okazigas konkurson pri amatoraj filmoj, kiuj traktas tiun fenomenon de amikeco. Aŭtoroj de la plej popularaj filmetoj gajnos senpagan kongres-aliĝon por sia amiko.

legu pli... | 29. 02. 2016

La ĉeĥa urbo Ústí nad Orlicí, situanta en Regiono Pardubice, estis inter la 6– kaj la 8-a de novembro 2015 okazloko kaj financa subtenanto de la Anstataŭa 15-a Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Ni ofertas al vi nun mallongan filman viziton de la urbo kaj de ĝiaj vidindaĵoj.

legu pli... | 5. 02. 2016

Ni alportas al vi ligilojn al novaj artikoloj, fotogalerioj, videoj, sonregistraĵoj kaj tekstaj dosieroj aperintaj ekde septembro ĝis decembro 2015 en la oficiala muzea retejo kaj en la kolektoj de la muzeo ĉe Ipernity. Tiuj atingis fine de novembro 100 000 virtualajn vizitojn.

legu pli... | 15. 12. 2015

Estraro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio sendis fine de aŭgusto 2015 subvencipeton kadre de la alvoko de la Biblioteka Apogo Bachrich. La peto estis pritraktita pozitive kaj ĈEA por sia biblioteko, situanta en Esperanto-Muzeo en Svitavy, en oktobro 2015 ricevis donace entute 10 petitajn valorajn librojn en sumo 133 Eŭroj.

legu pli... | 30. 10. 2015

Ni ŝatus informin vin per tiu ĉi teksto pri du aktualaĵoj, kiujn vi ne devus mistrafi ;-)

legu pli... | 18. 10. 2015

Kun plezuro ni peras al vi ligilojn al interesaj videoj el la programo de la jubilea 100-a Universala Kongreso, okazinta en Lille. La videoj troviĝas sur la kanalo de Germana Esperanto-Asocio ĉe Youtube.

legu pli... | 12. 08. 2015

Jen kvin plej novaj sonregistraĵoj el la cifereciga ĈEA-projekto dediĉita al la ĉeĥa verkisto Karel Čapek (1890–1938) – nome pluaj „Rakontoj el la dua poŝo“. La voĉo apartenas al Vladimír Türk, la ĉefa realiganto de la projekto. Publikigite okaze de lia naskiĝtago kun multaj bondeziroj nome de ĈEA kaj danko por lia senlaca precizema meritplena laboro!

legu pli... | 16. 05. 2015

Per tiu ĉi aktualaĵo ni ŝatus informi vin, ke komence de marto 2015 estis lanĉita nova projekto de organizo E@I. Netradicie ja ne temas pri tre serioza projekto, kiel en kazo de projektoj por lerni por lerni la slovakangermanan lingvojn. Ankaŭ ĝi ne celas prezenti vegetarajn aŭ veganajn receptojn, kiel ni jam informis en aktualaĵo de pasintjara marto.

legu pli... | 25. 04. 2015

Nome de ĈEA-estraro kaj de la redakcio de tiu ĉi retejo ni elkore bondeziras al niaj vizitantoj kaj legantoj belajn Paskofestojn kaj la tutan sekvantan printempan periodon.

legu pli... | 4. 04. 2015

Tio ne estas ŝerco! Kredu ne kredu, sed en Ĉeĥio vere estas hundo, kiu scipovas kalkuli! En urbo Česká Třebová vivas sinjorino Zdenka Novotná, kiu parolas al ŝia hundino, pudelino Kati nur en esperanto. Ŝi eĉ scipovas kalkuli (adicii, subtrahi, multipliki kaj onigi), kiel oni povas vidi de tiu ĉi video – parto el pli longa video, kiu estis filmita dum kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en oktobro 2014 en urbo Prostějov.

legu pli... | 1. 04. 2015

Svisa entrepreno Allsprachendienst Esperanto GmbH, gvidata de konata esperantisto Dietrich Weidmann, submetis al MICROSOFT proponon por enkonduko de Esperanto-subteno por la programoj Windows kaj Office, kaj petas nun, ke multaj uzantoj subtenu la proponon, tiel ke Microsoft konsideru la aferon serioze. Sufiĉas malpli ol unu minuto de via rara tempo!

legu pli... | 14. 03. 2015

En decembro 2010 ni aperigis en tiu ĉi rubriko referencan artikolon Nova retligilaro pri d-ro Zamenhof, kiu vekis sufiĉe grandan internacian reeĥon kaj ĝis nun vizitis ĝin pli ol 9 600 personoj. Omaĝe al la naskiĝtago de d-ro Zamenhof ni prezentas al vi nove kompilitan liston, kiu inkluzivas elekton el la trovitaj novaĵoj aperigitaj en Interreto plejparte en la jaroj 2011–2014. Se vi scias pri plia kvalita kaj utila dosiero, ne hezitu informi nin pri la koncerna ligilo pere la de komentaria formularo. Disvastigo de tiu ĉi artikolo tra Esperantujo estas dezirinda kaj bonvena!

legu pli... | 15. 12. 2014

Ni ofertas al vi fotogalerion el la inaŭguro kaj elekton de la ekspoziciaĵoj de la nova tema ekspozicio „Esperanto kaj kolektado“, okazinta en Esperanto-Muzeo Svitavy la 27-an de septembro 2014, kaj samtempe ilustran virtualan kolekton „Famaj esperantistoj kaj favorantoj de Esperanto sur kolektmaterialoj“ (poŝtmarkoj, bankbiletoj, moneroj, medaloj).

legu pli... | 20. 11. 2014

Kiel vi ŝajne scias de la novaĵo, kiu aperis en majo en nia retejo, Esperantista klubo en Brno kaj Societo por la internacia lingvo Esperanto en Brno komune publikigas multajn prelegojn, kiuj okazis en la klubejoj. Hodiaŭ ni ŝatus informi vin pri alia interesa kaj utila prelego.

legu pli... | 15. 10. 2014

En la epoko de interreto naskiĝas novaj eblecoj por ricevado de informoj, por komunikado, sed ankaŭ por lernado. Oni povas per interreto lerni per virtualaj e-kursojn multajn diversajn temojn, inter alie lingvojn. Inter esperanta komunumo estas konata projekto lernu!, sed dume naskiĝas aliaj paĝoj por lerni naciajn lingvojn (E@I kreis kursojn por lerni la slovakangermanan lingvojn). Duolingo estas unu el tiuj paĝoj. Kion ĝi ofertas kaj kiel ĝi funkcias? Kaj kia estas rilato Duolingo kaj Esperanto?

legu pli... | 2. 10. 2014

Individuaj membroj de UEA kaj interesiĝantoj pri individua membreco atentu, ke pagante tuj vi povas ŝpari, ĉar ekde la 1-a de oktobro jam validos pli altaj membrokotizoj (en krampoj). Vi do povas pagi ankaŭ por la jaro 2015 laŭkategorie por MG 176.- Kč (ekde la 1-a de oktobro 190,–), MJ 440,– Kč (480), MA 1100 Kč (1200).

legu pli... | 18. 09. 2014

Eksterordinara publikaĵo „Ĉeĥa vizio de Eŭropo? aŭ Manlibro por nia prieŭropa debato“, kiun en aprilo 2014 ĉeĥlingve eldonis prestiĝa eldonejo Academia (de Ĉeĥa Akademio de Sciencoj) entenas ankaŭ eseon de konata psikiatro, publikigisto kaj fervora esperantisto doktoro Max Kašparů , nomitan „Eŭropo – krizoj de lampoj kaj naŭo de estonta tempo“. La sendube legindan pensigan pripenson (enhavantan ankaŭ temon de internacia lingva komunikado) vi povas nun legi ankaŭ en Esperanta traduko.

legu pli... | 14. 09. 2014

Ĉeĥlingva muzikgrupo NOPROBLEM el la moravia urbo Kostelec na Hané kantas nun ankaŭ en Esperanto. Post lastjara premiera koncerto ili larĝigis sian repertuaron kaj eldonis kompaktdiskon, kiu inkluzivas ankaŭ 6 kantojn en esperantlingva versio.

legu pli... | 11. 08. 2014

La 14-an de februaro 2014 okazis en la sidejo de Unuiĝo de interpretistoj kaj tradukistoj en Prago solena bapto de ĉeĥlingva eldono de la libro Maskerado ĉirkaŭ la morto de Tivadar Sörös (en Esperantujo konata kiel Teodoro Ŝvarc) en la eldonejo KAVA-PECH. La programo komenciĝis per interesa anglalingva prelego de profesoro Humprey Tonkin, kiun nun ankaŭ la nepartoprenintoj povas ĝui pere de video ne nur en la originalo, sed ankaŭ legante esperantlingvan tradukon de Brian Moon.

legu pli... | 15. 07. 2014

Rapide alproksimiĝas la kongreso de ĈEA kaj ne forgesu, ke enkadre de ĝi okazos balotoj kaj dependas de ni ĉiuj, membroj de ĈEA, kia skipo da funkciuloj gvidos la asocion dum la venontaj 3 jaroj.

legu pli... | 16. 06. 2014

Honora membro de ĈEA kaj honora prezidanto de Esperantista klubo en Brno Zdeněk Hršel forpasis la 3-an de junio 2014.

legu pli... | 5. 06. 2014

Ke en Brno, la dua plej granda urbo de Ĉeĥio, estas Esperantista klubo en Brno kaj Societo por la internacia lingvo Esperanto en Brno, tio ŝajne estas bone konata. Sed ĉu vi sciis, ke ambaŭ kluboj komune publikigas multajn prelegojn, kiuj okazis en la klubejoj? Hodiaŭ ni ŝatus prezenti al vi kelkajn el ili.

legu pli... | 31. 05. 2014

Konata ĉeĥa esperantisto kaj amatora aktoro Jan Řepa (konata sub la kromnomo Fidel) el sudbohemia urbeto Netolice, la 14-an de majo 2014 solenis sian 70-an naskiĝtagon. Nia redakcio kaj ĈEA elkore gratulas kaj omaĝe al li alportas al vi plurajn beletrajn sonregistraĵojn kaj mallongajn filmojn, al kiu li „pruntedonis“ sian voĉon.

legu pli... | 20. 05. 2014

Jen invito al interesaj aktualaĵoj en la du menciitaj gravaj retejoj.


legu pli... | 8. 05. 2014

Per tiu ĉi novaĵo ni volus al vi, vizitantoj de tiu ĉi retejo, prezenti novan interretan projekton de internacia organizo E@I – Bonan Apetiton.


legu pli... | 23. 03. 2014

Vojaĝante tra Ĉeĥio kaj vizitante Pilsenon, la metropolon de Okcidenta Bohemio, mondfaman precipe pro sia biero, ni rekomendas ne maltrafi i.a. tre interesan historian Bierfarejan muzeon. Tie ekde nun inter oficiale disponeblaj fremdlingvaj ĉiĉeronaj tekstoj troviĝas ankaŭ tiu en Esperanto.

legu pli... | 16. 03. 2014

Jen invito al interesaj aktualaĵoj en la du menciitaj gravaj retejoj.

legu pli... | 28. 02. 2014

Ni invitas vin viziti programojn de la interreta projekto el Aŭstralio. Enestas seriozaj prelegoj, sed ankaŭ muziko kaj amuzaĵoj. Pluraj filmoj rilatas ankaŭ al la ĉeĥa kulturo.

legu pli... | 28. 02. 2014

Esperanta reta radio- kaj televidstacio VERDA STACIO el Ostrava venas kun la nova jaro kun projekto de FILMĴURNALOJ, informantaj pri la okazintaj interesaj Esperanto-aranĝoj. Jen la unuaj du el ili:

legu pli... | 23. 01. 2014

Ni dankas al ĉiuj niaj legantoj por la vizitoj, deziras ĉion bonan kaj antaŭĝojas ankaŭ ĉi-jare je virtualaj renkontiĝoj! Ni ĝojos, se vi diskonigos nian retejon inter viaj geamikoj kaj precipe se vi sendos al ni viajn kontribuaĵojn aŭ aktualaĵojn taŭgajn por prilaboro. Elkore la REDAKCIO

legu pli... | 20. 01. 2014

Kiel Novjare, tiel tutjare. Kaj ĉar oni prefere ridetu ĉiun tagon, ni decidis por Vi, legantoj de nia retejo, prepari elekton de kelkaj ŝercoj.

legu pli... | 1. 01. 2014

La revuon Esperanto de UEA ekde la januara numero kompilas nova redaktoro, Fabrício Valle. Tiu numero de la Revuo estas jam finredaktita, nun ĝi estas presata kaj atingos la abonantojn en papera formo en januaro.

legu pli... | 27. 12. 2013

Nia redaktejo bondeziras al vi, karaj vizitantoj de esperanto.cz, kaj alportas al vi etan donaceton en formo de kristnaskaj muziko kaj filmeoj aperigitaj en la paĝo de Esperanto-Muzeo en Svitavy en la retejo Ipernity.

legu pli... | 23. 12. 2013

Talenta moravia muzikgrupo NOPROBLEM el Kostelec na Hané, specialiĝanta precipe pri ĉeĥlingva interpretado de nigrulaj spiritualoj kaj folkkantoj el britaj insuloj, sukcese koncertis – parte esperantlingve – dum la 2-a Internacia Esperanto-Lernejo, okazinta en la kastelo Bartošovice (Ĉeĥio) inter la 16-a kaj 20-a de oktobro 2013. Ni alportas al vi videojn el la koncerto kaj el la interesa aranĝo mem.

legu pli... | 19. 11. 2013

En nia rubriko „Interesaj filmoj“ ni ŝatus hodiaŭ vin inviti sekvi mallongan 3D animacian filmon nomitan Espero? (Hope?), kiu estiĝis kiel abiturienta filmo en Britio kaj akiris plurajn aprezojn en internaciaj konkursoj kaj festivaloj.


legu pli... | 5. 11. 2013

Ni prezentas al vi ses novajn sonregistraĵojn, nome el la „Rakontoj de la dua poŝo“ de la fama ĉeĥa verkisto Karel Čapek. La komprenon de la aŭskultata teksto povas helpi almetitaj tekstoj de la traduko kaj por ĉeĥlingvanoj ankaŭ tiuj de la originalo. Samtempe ni diskonigas ankaŭ kompletan videoregistraĵon de la sciencfikcia dramo „R.U.R.“!

legu pli... | 16. 10. 2013

Ekde la 1-a de oktobro ĝis la 25-a de novembro 2013 Esperanto-Muzeo en Svitavy estos fermita pro rekonstruo de la hejtado en la tuta domo. Ni dankas pro via komprenemo kaj antaŭĝojas vian viziton ekde la 26-a de novembro.

legu pli... | 3. 10. 2013

Kiel vi supozeble scias, sekvontjara Universala Kongreso okazos 26.7.-2.8.2014 en Bonaero (Argentino) kaj Internacia Junulara Kongreso okazos en Fortalezo (norda parto de Brazilo). Ni invitas vin spekti 3 filmetojn, interesajn espereble sendepende ĉu vi mem planas vojaĝi al Sudameriko aŭ ne!

legu pli... | 17. 09. 2013

Ferioj plentorentas kaj ĈEA ofertas al vi novan filmeton pri vizitinda regiono Suda Bohemio – nome pri la urbo Strakonice. Ni aldonas ligilojn ankaŭ al jam antaŭe faritaj filmetoj pri aliaj vidindaĵoj de la regiono.

legu pli... | 7. 08. 2013

Ni ofertas al vi almenaŭ malgrandan gustumon el la riĉa kultura programo de la Muzea nokto, okazinta en Svitavy la 2-an de junio 2013.


legu pli... | 7. 08. 2013

Vendrede la 26-an de julio 2013 en la aĝo de 84 jaroj forpasis tutmonde rekonata vitroartisto kaj medalisto kaj dumviva membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio Jiří Harcuba.

legu pli... | 29. 07. 2013

Ĉu vi volas evoluigi viajn kapablojn pri instruado de Esperanto? La Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando) kunlabore kun ILEi kaj Edukado.net denove kune organizas unujaran instruistan trejnadon, kiu disponigas la bazajn konojn necesajn por instruado de esperanto kaj trejnos la partoprenantojn pri metodiko. Eblas aliĝi ĝis la 10-a de aŭgusto! Ni disponigas pli detalajn informojn pri la kurso.

legu pli... | 26. 07. 2013

Urba estraro de Bjalistoko decidiĝis malfermi konkurson por nomo, kiu estos uzata por la sistemo de publikaj bicikloj. Inter la proponoj estas ankaŭ nomo en esperanto: Biciklo!

legu pli... | 24. 07. 2013

Prof. d-ro Mark Fettes el Kanado estis elektita kiel la nova prezidanto de Universala Esperanto-Asocio en la unua kunsido de la Komitato en Rejkjaviko sabaton, la 20-an de julio. Fettes transprenas la prezidan stafeton de Probal Dasgupta, kiu gvidis la Asocio dum du oficperiodoj ekde 2007.

legu pli... | 21. 07. 2013

La ĉeĥa komunumo Lipnice nad Sázavou, situanta en Bohemia-moravia montetaro, fariĝis okazloko de nekutima grava kultura evento …

legu pli... | 20. 06. 2013

En imagita estonteco, priskribata de la ekspozicio ”Domo de eŭropa historio en ekzilo” en Bruselo, Eŭropa Unio estos disfalinta ĉirkaŭ la jaro 2018, sekve de financa krizo kaj de kreskantaj naciismaj sentoj. Ni proponas al vi intervjuon de „Libera Folio“ kun la aŭtoro de la ekspozicio, Thomas BELLINCK, por ekscii kiaj ideoj kondukis al la ekspozicio kaj kial ĝi uzas Esperanton.

legu pli... | 13. 06. 2013

Ni alportas al vi – por via instruo kaj amuzo – ligilojn al pluraj interesaj filmetoj aperintaj en la lasta monato en la servilo Youtube. Krom prelegoj ne mankos vojaĝfilmetoj kaj muziko kaj io por kolektemuloj …

legu pli... | 27. 05. 2013

Per tiu ĉi novaĵo ni ŝatus prezenti al vi novan ludon en retejo Edukado.net, per kiu vi povas facile ĉiun tagon testi vian konojn pri esperanto. Kaj en kazo, ke vi estos sukcesaj, vi povas eĉ gajni unu el interesaj premioj.

legu pli... | 12. 05. 2013

En aprilo 2013 inter membroj de Akademio de Esperanto estis elektita ankaŭ Marek Blahuš el Ĉeĥio (aĝa neplenajn 27 jarojn!), renoviginto de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (2005) elstara membro de la teamo E@I, kiu kreis interretan kurson Lernu, DVDon Esperanto elektronike kaj aliajn interretajn projektojn. I.a. li grave partopenis in ciferecigo de Plena Ilustrita Vortaro kaj li estas aktiva kunlaboranto en interretaj projektoj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Ni gratulas!

legu pli... | 29. 04. 2013

Ni proponas al vi por spektado plurajn videojn el virtuala kinejo, kiun en Interreto disponigas Universala Esperanto-Asocio.

legu pli... | 15. 04. 2013

Kun nia paska bondeziro al vi ĉiuj, karaj legantoj, ni aldonas ligilojn al kelkaj filmetoj kaj poemoj, kiuj krom ekzercado de via lingvoscio eble povos iomete varmigi vian koron kaj animon. Ni uzu la festojn ankaŭ por pormomente ekhalti, silentiĝi kaj ekaŭskulti nian koron kaj malfermi ĝin al mallaŭta beleco kaj kaŝita saĝo!

legu pli... | 29. 03. 2013

Per tiu ĉi aktualaĵo ni ŝatus al vi prezenti novan esperantan rondeto en vilaĝo Šumice apud urbo Uherský Brod. Eble vi ankoraŭ memoras aktualaĵon en la ĉeĥa lingvo de oktobro 2012, per kiu ni informis pri du novaj esperantaj kluboj – en Moravské Budějovice kaj ĝuste en Uherský Brod. Dume la unua klubo hodiaŭ sukcese funkcias, rilate al la dua menciita klubo okazis nemalgrandaj ŝanĝoj. Klubo en Uherský Brod nuligis sian agadon, sed ĝia aktiva gvidantino, sinjorino Helena Tlachová, ne rezignis kaj kun entuziasmo informis per loka radio loĝantojn de vilaĝo Šumice pri ŝia decido aranĝi regulajn kunvenojn.

legu pli... | 21. 03. 2013

Per tiu ĉi artikolo ni ŝatus vin, legantojn kaj vizitantojn de nia retejo, informi pri mallonga filmo „Pasporta servo“ de Oleg Zabolotnyi de Ukrainio, sed ne nur pri ĝi.

Tiu ĉi filmo konkrere gajnis en konkurso organizita de Germana Esperanto-Asocio okaze de 125 jaroj de naskiĝo de esperanto.

legu pli... | 11. 03. 2013

La 1-an de marto ni estis oficiale informitaj, ke Ĉeĥa Esperanto-Asocio ĵus venkis en internacia konkurso proklamata ĉiujare de la japana Fondaĵo CIGNO.

legu pli... | 3. 03. 2013

Nova franclingva peticio „destinita al la eŭropaj politikaj respondeculoj“ aperis sur la multlingva retejo AVAAZ. Se vi persone konsentas kun ĝi, bv. dediĉi unu minuton de via tempo kaj subteni tiun ĉi la iniciaton per via nomo!

legu pli... | 14. 02. 2013

MONATO estas unu el la plej prestiĝaj Esperanto-magazinoj, aperanta ankaŭ en papera versio. Pro teknikaj problemoj en la presejo la februara numero de la magazino atingos la legantojn iom malfrue. Por rekompenci la abonantojn, la eldonejo ebligas senpagan kaj liberan elŝuton de la februara numero.

Ankaŭ neabonantoj povas kapti la okazon por konatiĝi kun MONATO per senpaga elŝuteblo dum dek tagoj!

legu pli... | 25. 01. 2013

La prelego „125 jaroj: Esperanto tiam kaj nun“, kiun prof. Humphrey Tonkin faris en la 37-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA la 24-an de novembro, estas nun spektebla en la Reta Kinejo de UEA. La novembra Malferma Tago estis la lasta oficiala progamero de UEA en ĝia agado ĉirkaŭ la 125-a datreveno de la apero de la Unua Libro de Esperanto. Koincide, kiel Tonkin atentigis komence de sia prelego, ankaŭ la domo de la Centra Oficejo havis sian 125-an datrevenon ĉi-jare.

legu pli... | 8. 01. 2013

Al la Esperanto-organizaĵoj en Facebook aldoniĝis ankaŭ Veterana Esperantista Klubo, VEK. De multaj jaroj ĝia aktiveco limiĝis al neregulaj kunsidoj en Universalaj Kongresoj, sed nun Facebook donas la eblon de konstanta komunikiĝo inter tiuj veteranoj, kiuj ĉeestas tiun socian retejon.

legu pli... | 7. 01. 2013

La internacia sendependa magazino “La Ondo de Esperanto” iniciatis en 1998 ĉiujaran proklamon de la Esperantisto de la Jaro. Al la projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj.

legu pli... | 17. 12. 2012

Ni prezentas al vi kelkajn plurmediajn novaĵojn, kreitajn kaj publikigitajn de esperantistoj el diversaj landoj, lokigitajn ne nur en la du menciitaj retejoj, sed ankaŭ aliloke.


legu pli... | 14. 12. 2012

Per tiu ĉi novaĵo ni ŝatus al vi prezenti novan rubrikon kun nomo „Interesaj filmoj“. En tiu ĉi rubriko ni prezentos al vi interesajn filmojn, kiuj troveblas en interreto kaj estas dubligitaj rekte en esperanto aŭ almenaŭ havas subtekstojn en esperanto.

legu pli... | 6. 12. 2012

La 9-an de novembro 1902 en la salono de la restoracio „U Štajgrů“ en Vodičkova strato en Prago estis fondita Esperanto-klubo , post tiu en Brno (1901) la dua plej malnova en Ĉeĥio. La unua sidejo de la klubo estis tiam konata intelektula kafejo UNION surangule inter stratoj Na Perštýně kaj Národní.

legu pli... | 18. 11. 2012

Vigla organizo E@I (Esperanto ĉe Interreto aŭ Edukado ĉe Interreto) prezentis aktualaĵojn pri siaj aktivecoj la 27-an de septembro 2012 dum la Trilanda konferenco.

legu pli... | 7. 11. 2012

„Havlíček en Brikseno – fama ĉapitro el la ĉeĥa-aŭstra historio en la nova perspektivo“ – jen la origina titolo de la programero prezentita la 29-an de septembro 2012 dum la Trilanda konferenco en Břeclav, lige al ĝia ĉeftemo „Esperanto kiel vojo al ekkono de niaj najbaroj“. Ni disponigas ĝin nun ankaŭ al nepartoprenintoj.

legu pli... | 29. 10. 2012

Trilanda konferenco sukcese okazis inter la 27-a kaj la 30-a de septembro 2012 en la urbo Břeclav, kun partopreno de 100 aliĝintoj el 7 landoj. Dokumentado pri la aranĝo ankoraŭ prilaboratas. Tamen, precipe por nepartoprenintoj ni alportas nun kvar dosierojn prezentitajn kadre de la oficiala komuna programo.

legu pli... | 15. 10. 2012

Kiel vi verŝajne jam scias de sekcio „Aranĝoj“ en nia retejo, de la 8-a ĝis la 11-a de novembro okazos la unua Internacia lernejo de Esperanto en kastelo Bartošovice. Kio novas ĉi-rilate? Bv. legi plu!

legu pli... | 9. 10. 2012

Lige kun la Trilanda konferenco, okazonta 27.-30.9.2012 en la landlima ĉeĥa urbo Břeclav, ni sukcesis, ke sur la oficiala retpaĝaro de la urbo aperis Vorto de la urbestro krom la ĉeĥa, angla kaj germana ankaŭ en Esperanto

legu pli... | 19. 09. 2012

Ni prezentas al vi retligilojn al video- kaj sonregistraĵoj de kelkaj programeroj de la kultura vespero, prezentita la 18-an de julio 2012 dum la 25-a Internacia Konferenco de OSIEK en Svitavy.

legu pli... | 18. 09. 2012

La 9-an de septembro 2012 forpasis en Prago en aĝo de 72 jaroj s-ro Jiří Vychodil, Honora Membro de UEA. Denaske nevidanta, li studis en lernejo por blinduloj en Prago kaj poste en konservatorio. De 1960 ĝis 1980 li laboris kiel instruisto pri pianludado kaj post tio ĝis sia emeritiĝo kiel informisto en asekura kompanio.

legu pli... | 18. 09. 2012

Ni alportas al vi film- kaj sonregistraĵojn el la kultura vespero, kiu okazis lunde la 16-an de julio 2012 en la salonego de la Domo de Ottendorfer kadre de la 25-a Internacia Konferenco de OSIEK en Svitavy.


legu pli... | 12. 09. 2012

La 1-a septembro portis al praganoj multajn ŝanĝojn en la urba trafiksistemo. Kelkaj linioj estas nuligitaj, de kelkaj lokoj oni jam ne povas direkte veni al iu alia loko, ĉar oni nuligis direktan konekton, tamen ekzistas unu tre interesa ŝanĝo.

legu pli... | 2. 09. 2012

La plej grava aranĝo de ĈEA de tiu ĉi jaro nehaltigeble proksimiĝas! Kio novas ĉi-rilate? Bv. legi plu!


legu pli... | 23. 08. 2012

Germana Esperanto-Asocio okazigas konkurson per mallongaj filmoj kun premioj de entute 5000 EUR. Ĉiu povas partopreni, de komencanto ĝis absoluta profesiulo. La sola kriterio estas via kreiveco. La prezento de la plej bonaj filmoj kaj la transdonado de la premioj okazos la 15an de decembro en Berlino.

legu pli... | 17. 08. 2012

Dum la Solena Fermo de la 97-a Universala Kongreso en Hanojo estis atribuita pacpremio de Onisaburo Deguĉi al gesinjoroj Grattapaglia, konataj precipe kiel oferemaj gvidantoj de la porinfana bonfara projekto BONA ESPERO en Brazilo.

Samtempe estis anoncitaj honoraj diplomoj al 12 personoj por elstara poresperanta agado en diversaj kampoj.

legu pli... | 11. 08. 2012

La 26-an de julio oni tutmonde solenas la 125-jaran datrevenon de la estiĝo de Esperanto. Pere de nia kvizo provu mem kontroli, kion kaj kiom vi scias pri la infanaĝo kaj junaĝo de d-ro Zamenhof kaj pri kreo de lia internacia helplingvo!

legu pli... | 25. 07. 2012

Supozeble vi konas radiostacion Verda stacio, kiu ekde 1932 ĝis 1950 elsendis el Brno kaj sekve el Prago bonkvalitajn esperantlingvajn programojn. La saman nomon portas nova interreta radioprojekto, al kies aŭskultado ni invitas vin!

legu pli... | 9. 07. 2012

Ĉu vi deziras altigi vian Esperanto-kvalifikon, sed ĉi-momente malhavas tempon aŭ monon por partopreni klasikajn kursojn? Tiam ni havas bonan novaĵon por vi – en la retejo http://edukado.net ĵus estis lanĉita nova sekcio, kiu ebligas senpagan distancan studadon en 7 elekteblaj fakoj!

legu pli... | 28. 06. 2012

La 2-an de junio okazis en Esperanto-Muzeo en Svitavy jam la 4-a Muzea nokto kun riĉa programo. Kadre de ĝi estis inaŭgurita nova tutjara ekspozicio „125 jaroj de Esperanto“. La aranĝon partoprenis ankaŭ Pavol Kaščák, ĉefredaktoro de la renaskiĝinta Verda Stacio, kiu pretigis pri la muzeo radioelsendon, aŭskulteblan nun interrete ĉe la Ĉina Radio Internacia.

legu pli... | 27. 06. 2012

La 2-a numero de la ĈEA-gazeto „Starto“ estas nun distribuata kaj en elektronika formo ĝi jam alireblas en Interreto.

legu pli... | 26. 06. 2012

La aŭtomarko „Mini“ deziras al Esperanto okaze de la 125-a datreveno de ties surmondiĝo „feliĉan naskiĝtagon“ (en Esperanto). La prestiĝa aŭtoentrepreno BMW eldonis gazetaran komunikon pri tio kun nomo „Feliĉan Naskiĝtagon! MINI gratulas al Esperanto en la 125-a datreveno.“. La teksto ekzistas ankaŭ en esperanto kaj ni invitas vin al la legado de ĝi.

legu pli... | 26. 05. 2012

Estraro de Publika Transportado en Varsovio decidiĝis malfermi konkurson por nomo, kiu estos uzata por la sistemo de publikaj bicikloj. Inter la proponoj estas ankaŭ nomo en esperanto: Veturilo!

legu pli... | 22. 05. 2012

La 15-an de majo aperis en la regula elsendo de la Pola Retradio intervjuo de Barbara Pietrzak kun Petro Chrdle, kiu en sia eldonejo KAVA-PECH ĵus eldonis longe atendatan sciencfikcian dramon „R.U.R“ (Rossumaj Universalaj robotoj) de la fama ĉeĥa verkisto Karel Čapek.

legu pli... | 18. 05. 2012

Ni invitas vin al vizito de nova retejo ne nur por naturamantoj kaj ekologiemaj esperantistoj, sed ankaŭ por ĉiuj kiuj interesiĝas pri verdaj vojoj, biciklado, alternativaj feriaj lokoj, klimatŝanĝiĝo, tutmonda akvoproblemaro, lingva ekologio ktp.

legu pli... | 5. 05. 2012

La 14-an de aprilo ni havis la okazon rememori datrevenon de forpaso de iniciatinto de Esperanto d-ro Zamenhof. ĈEA dediĉis al li tiutage apartan programon en Esperanto-Muzeo en Svitavy. Krome ni alportas al vi plurajn interesajn ligilojn kaj dosierojn por elŝuto.

legu pli... | 21. 04. 2012

La 2-an de junio estos inaŭgurita en nia muzeo nova tutjara ekspozicio kun ĝenerala temo „125 jaroj de Esperanto“. Por ĝi ni aparte serĉas interesajn historiajn materialojn ankoraŭ ne prezentitajn (precipe pli ol 50 jarojn aĝajn, sed ne nur) – fotaĵojn, bildkartojn, eldonaĵojn, tridimensiajn objektojn ktp.

legu pli... | 12. 04. 2012

Jen vere grava kaj ĝojiga novaĵo por vi ĉiuj, karaj legantoj kaj vizitantoj! La postulema projekto de E@I pri enkomputiligo de Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto estas antaŭ sia fino kaj en la prova beta-versio estas jam senpage testebla!

legu pli... | 5. 04. 2012

Kun ĝojo ni prezentas al vi multlingvan projekton Bookbox, pere de kiu vi povas senpage kaj amuzmaniere perfektigi viajn lingvokapablojn!

legu pli... | 30. 03. 2012

Fine de la pasinta jaro en la gazeto „La Ondo de Esperanto“ kvar konataj esperantistoj (Grigorij Arosev, Giorgio Silfer, Trevor Steele kaj José Antonio Vergara) esprimis siajn ideojn pri la loko kaj rolo de Esperanto kaj esperantistoj en la nuntempa mondo. Ĉi tiuj tekstoj estis vaste diskutataj en „La Ondo“ kaj la reto.

legu pli... | 26. 03. 2012

Kun plezuro ni konatigas vin kun novaj muzikaj kaj parolaj registraĵoj kaj mallongaj videofilmoj, kiujn ni disponigis por vi en interreto. Ni esperas, ke vi trovos inter ili ion laŭ via intereso kaj plaĉo.

legu pli... | 21. 03. 2012

La gazeto „More Intelligent Life“ kunlabore kun prestiĝa semajnĵurnalo „The Economist“ lanĉis interretan enketon „KIUN LINGVON PLEJ MULTE INDAS LERNI?“. Ankaŭ vi mem povas influi la rezulton per via voĉo kaj subteni tie Esperanton se vi volos!

legu pli... | 20. 03. 2012


Tiu ĉi teksto estis verkita en esperanto. Se vi ne komprenas, kion ĝi signifas, simple kopiu la teksto al Google Translator. Ekde la 22-a de februaro 2012 eblas fari tradukojn de naciaj lingvoj al esperanto kaj male per Google-tradukoj.


legu pli... | 23. 02. 2012

Nuntempe En Pollando okazas amaskomunikila enketo, kiu aŭ kio fariĝu oficiala simbolo de Bjalistoko – kaj ne nur civitanoj de la urbo rajtas voĉdoni … Jen ŝanco ankaŭ por via eta engaĝiĝo, kiu povas multe helpi!

legu pli... | 17. 02. 2012

En februaro 2020 pasis 200 jaroj ekde naskiĝio de la elstara ĉeĥa verkistino Božena Němcová, kies pluraj verkoj aperis ankaŭ en Esperanto. Rememore pri tiu ĉi plurflanke rimarkinda virino ni republikigas nian artikolon aperintan antaŭ 8 jaroj (nun parte reaktualigitan kaj kompletigitan).

legu pli... | 11. 02. 2012

La 20-an de januaro 2012 en Armea Hospitalo en Prago forpasis Eli Urbanová, tutmonde fama esperantlingva poetino, honora membrino de UEA kaj ĈEA, eksa akademianino.

legu pli... | 23. 01. 2012

Bv. aŭskulti ĉ. naŭminutan intervjuon kun Petro Chrdle, kiu aperis la 16-an de januaro en Ĉina Radio Internacia!

legu pli... | 21. 01. 2012

Kun plezuro ni disponigas al vi pluajn kvin sonregistraĵojn el la Rakontoj el la unua poŝo (en Esperanto-traduko de Josef Vondroušek) de la fama ĉeĥa verkisto Karel Čapek. Ne mankas ankaŭ tekstaj dosieroj por pli facila kompreno.

legu pli... | 18. 01. 2012

„Raporto pri forpaso de prezidento Václav Havel tuŝis ankaŭ membrojn de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, same kiel esperantistojn eksterlande, kiuj perceptas lin kiel grandan elstarulon (personecon), kiu konstruis pontojn inter nacioj kaj individuoj kaj serĉis vojojn al rebonigo de la homaj aferoj.“

legu pli... | 20. 12. 2011

18.12.2011 en aĝo de 75 jaroj forpasis eksa ĉeĥoslovaka kaj ĉeĥa prezidento, dramatikisto kaj filozofo, disidento, batalanto por libereco kaj homaj rajtoj Václav Havel.

legu pli... | 18. 12. 2011

Ni alportas al vi etan kolekton de retligiloj al interesaj literaturaĵoj, son- kaj kantregistraĵoj kaj filmetoj kun kristnaska temaro. Espereble la materialoj povos utili ne nur por via individua bezono, sed ankaŭ por viaj kristnasktemaj klubaj programoj kaj aliaj aranĝoj aŭ por progresigaj lingvokursoj.

legu pli... | 8. 12. 2011

Fine de aŭgusto prezidanto de UEA, profesoro pri lingvistiko Probal Dashgupta (Barato), partoprenis kiel ĉefpreleganto la italan kongreson en Torino. En ties kadro, li estis intervjuita de la kultura sekcio de Itala Televido RAI.

legu pli... | 7. 12. 2011

Jen ĝojiga sanktanikolaa donaceto – ĈEA-estraro povas informi vin, ke Biblioteko de Esperanto-Muzeo en Svitavy partoprenis ĉi-oktobre en subvencia konkurso pri subteno el la fonduso Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen kaj sukcesis ricevi 155 eŭrojn por kompletigo de la librokolekto per novaj valoraj publikaĵoj, kiuj estos kompreneble disponeblaj ankaŭ por ĈEA-membroj.

legu pli... | 5. 12. 2011

Jen dua parto de elekto de konataj kristnaskaj kantoj (E-tekstoj kun elŝutebla midi-akompano. klarigojn pri la uzeblecoj vi povas legi en la 1-a parto de la artikolo. espereble vi tie povos trovi inspiron por riĉigo de viaj esperantlingvaj kristnaskaj programoj.

legu pli... | 3. 12. 2011

Kiel kutimas, la 1-an de decembro oni skribas leterojn al Kristnaska Viro. Skribu al li! Kaj li respondos al vi! Li kapablos tion ankaŭ en Esperanto!

legu pli... | 1. 12. 2011

Okaze de komenciĝo de Advento ni publikigas la unuan elekton de tekstoj kaj melodioj de konataj kristnaskaj diversdevenaj kantoj el la ampleksa kantaro Himnaro Cigneta kompilata kaj redaktata de ROS' Haruo. Baldaŭ sekvos pluaj, aparte ankaŭ kantoj ĉeĥaj. Vi povas utiligi la materialon por pretigo de viaj kristnaskaj Esperanto-programoj (kiuj pro internacieco de nia komuna lingvo laŭeble enhavu ankaŭ tradician kantojn ne nur vialandajn). Ni esperas, ke la kantoj plezurigos ankaŭ tiujn, kiuj ne estas praktikantaj kristanoj.

legu pli... | 27. 11. 2011

Unika projekto de esperantlingva versio de la senpaga multlingva interrreta enciklopedio Vikipedio, al kiu kontribuas miloj da volontuloj el la tuta mondo kaj ofertanta nuntempe pli ol 155 000 diversfakajn artikolojn, la 6-an de novembro festis sian dekjariĝon. La oficiala solenaĵo okazis en Svitavy, kie inter la 26-a kaj la 30-a de oktobro ĝiaj favorantoj kaj kontribuantoj kunvenis.

legu pli... | 14. 11. 2011

En Germanio momente okazas granda konkurso de germana banko. La celo estas voĉdoni por la plej ŝatataj asocioj en Germanio. Kompreneble Germana Esperanto-Asocio volas aparteni al la plej ŝatataj asocioj (se ni estus inter la unuaj asocioj tio lasus bonan impreson al la publiko). Krome la plej ŝatataj asocioj ricevos monpremion. Montru ke Esperanto funkcias! Bv. subteni GEA per via voĉo!

legu pli... | 10. 11. 2011

Merkrede la 2-an de novembro Esperanto prezentiĝis en Prago dum Semajno de Volontulado. Ĝi okazis kadre de Eŭropa Jaro de Volontulado, kiun deklaris EU. La prezentadon gvidis Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kunlaborante kun aliaj E-kluboj en Ĉeĥio.

legu pli... | 5. 11. 2011

Nova esperanta retradio MUZAIKO prezentiĝas!

legu pli... | 1. 11. 2011

Post 3 jaroj, denove en aŭtuno, okazis en Šumperk de la 7-a ĝis la 9-a de oktobro kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, kiun partoprenis ĉ. 80 homoj. Kio grava okazis tie kaj kiu nun estas en la estraro? Ne nur pri tio ni volas en tiu ĉi artikolo paroli…

legu pli... | 1. 11. 2011

La 12-an de oktobro 2011 estis en Skokovy solene prezentita nova memoriga tabulo dediĉita al doktoro Josef Hradil.


legu pli... | 30. 10. 2011

Ĝuste antaŭ tri jaroj, la 20-an de septembro 2008, en teretaĝo de romantisma Domo de Ottendorfer en la urbo Svitavy estis solene inaŭgurita Esperanto-Muzeo.

legu pli... | 20. 09. 2011

… En la nokto inter la 18-a kaj 19-a de septembro okazis granda incendio en la ejo de Vinilkosmo, la plej granda eldonejo kaj vendejo de Esperanto-muziko, situanta en Donneville apud Tuluzo en Francio.

legu pli... | 19. 09. 2011

La 11-an de septembro emerita operkantisto kaj honora membro de ĈEA Miroslav Smyčka ĝisvivas en enviinda freŝeco 85 jarojn. Li plu viglas en siaj (ne nur) poresperantaj artaj aktivecoj. Ni ĝuu kune almenaŭ virtuale ion el lia arto!

legu pli... | 16. 09. 2011

Margit Turková partoprenis konferencon pri la fremdlingvaj tradukoj de Jaroslav Hašek kaj prezentis tie tradukojn al Esperanto.


legu pli... | 15. 09. 2011

Hodiaŭ ni ŝatus prezenti al vi ion pri la projekto ESPA 2.0, dank al kiu vi povas ekkoni ion pri Hispanio.

Ekde la 31-a de majo 2011 estas alirebla la retpaĝaro www.espa2.eu, kiu estas produkto de la projekto „ESPA 2.0“ enkadre de Programo de Tutviva Lernado de EU „Leonardo da Vinci“. Tiu ĉi paĝaro subtenas kreadon de novaj komercaj okazoj inter landoj de Centra kaj Orienta Eŭropo kaj Hispanio, kaj ĝi ebligas ankaŭ studadon de la moderna komerca hispana lingvo.

legu pli... | 14. 09. 2011

La 8-an de septembro pasis 170 jaroj depost naskiĝo de la fama ĉeĥa komponisto Antonín Dvořák.


legu pli... | 10. 09. 2011

En la lasta numero de la unua jarkolekto de nia vikiprojekto ni prezentas al vi resuman registron de ĉiuj aperigitaj artikoloj. Eble vi trovos inter ili iun, kiun via atento antaŭe preterpasis …

legu pli... | 30. 08. 2011

Kun plezuro ni prezentas al vi pluajn ses sonregistraĵojn el la verkaro de Karel Čapek, kiun realigis por vi geesperantistoj ne nur el Ĉeĥio, sed ankaŭ el Hungario kaj Hispanio.

legu pli... | 22. 08. 2011

Precipe por tiuj, kiuj ne povis mem partopreni la ĉi-jaran Universalan Kongreson, ni peras plurajn mallongajn videofilmojn el ĝia programo.

legu pli... | 16. 08. 2011

TED (Technology Entertainement Design / Teknologio, Amuzo, Fasonado) estas usona fondaĵo kreita en 1984 por disvastigo – per prelegoj senpage spekteblaj – de ideoj interesaj kaj utilaj por la tuta mondo. Vastega estas la temaro : scienco, arto kaj fasonado, politiko, edukado, kulturo, aferoj, tutmondaj demandoj, teknologio, disvolviĝo kaj amuzo. Kial ni informas pri ĝi ĉi-loke?

legu pli... | 12. 08. 2011

Sur teritorio de Ĉeĥio Universala Kongreso okazis nur dufoje, en 1921 kaj en 1996. Dum tiuj ĉi tagoj ni rememorigas tiun unuan, kiu okazis ekde la 31-a de julio ĝis la 6-a de aŭgusto en Prago en la fama palaco Žofín (legu Ĵofin) sur t.n. Slava insulo. Tamen la inaŭguro okazis en secesia Municipa domo, sur kies loko staris ekde la 14-a jarcento rezidejo de la ĉeĥa reĝo Venceslao la Kvara (filo de Karolo la Kvara), nomata Reĝa Kortego.

legu pli... | 1. 08. 2011

Malgraŭ ferioj ni ne forgesis vin kaj denove alportas al vi (espereble) legindan legaĵon el la vikipedia kaleidoskopo .......


legu pli... | 25. 07. 2011

Dum via somera libertempo en (aŭ proksime al) Sudbohemia regiono nepre ne evitu kvietetosan urbeton Netolice, ofertantan al esperantistaj gastoj interesajn turismajn informojn kaj servojn .....

legu pli... | 11. 07. 2011

Partopreni la esperantan aranĝon nun eblas ankaŭ per reto! De la 28-a de junio ĝis la 2-a de julio okazis en hispana urbo San Lorenzo de El Escorial Hispana Esperanto-Kongreso, kies programon oni povas spekti per reto!

legu pli... | 2. 07. 2011

Sojle de la ferioj nia vikimagazino transpaŝis sian unuan dekon. Kien ni migros kun ĝi ĉi-foje?

legu pli... | 30. 06. 2011

Ni prezentas al vi plurajn registraĵojn kaj aliajn materialojn estiĝintajn la 11-an de junio dum la solenaĵo omaĝe al centjariĝo de Esperanto-klubo en Olomouc.

legu pli... | 23. 06. 2011

Ni aportas al vi kelkajn espereble por vi interesajn materialojn el la ĵus okazinta Muzea nokto kaj inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio en Esperanto-Muzeo en Svitavy kun la titolo „Spiritaj tradicioj de la mondo kaj Esperanto“. Ni esperas, ke ĝi povos esti interesa kaj inspira ankaŭ por multaj t.n. nekredantoj …

legu pli... | 20. 06. 2011

Jen nomo de mallonga prezento por enpensiĝo, kiu estis origine pretigita por inaŭguro de la nova ekspozicio en Muzeo de Esperanto en Svitavy.

legu pli... | 17. 06. 2011

Se vi vizitas nian retpaĝaron regule, supozeble vi jam ekrimarkis ŝanĝon en aspekto de nia enkonduka paĝo.

legu pli... | 15. 06. 2011

Dum pli ol 8-jara ekzisto lernu! de tre malgranda kaj modesta retejo kreskis ĝis granda portalo, tradukita en pli ol 30 lingvojn, kaj nun ĝi jam longan tempon estas la plej granda reta Esperanto-kursejo en la tuta mondo. Kaj nun tiu ĉi paĝaro havas pli ol 100 000 registritajn uzantojn. Okaze de tiom grava evento lernu! aranĝas grandan konkurson kun valoraj premioj. Partoprenu ankaŭ vi!

legu pli... | 2. 06. 2011

Belega vetero ja pli logas al promenoj tra la naturo, tamen ni esperas, ke vi ne rifuzos ankaŭ nian migradon tra Vikipedio.

legu pli... | 26. 05. 2011

Al tiuj, kiuj ne partoprenis ĉi-jaran seminarion „Sabla Printempo“, ni alportas post riporteto „Ankaŭ ĉeĥa polico devas ŝpari“ du pluajn dum la aranĝo prezentitajn mallongajn filmojn dublitajn al Esperanto.

legu pli... | 23. 05. 2011

Ĉu vi neniam vizitis urbon Brno? Spektu novan videon pri Brno kaj vizitu la urbon!

legu pli... | 13. 05. 2011

En Kalendaro de aranĝoj estis publikigitaj detalaj informoj pri programo de la ĉi-jara Muzea nokto en Svitavy, ligita kun inaŭguro de la nova ekspozicio en Esperanto-Muzeo.

legu pli... | 12. 05. 2011

… estis registrita la 4-an de majo, antaŭvesperon de la kvarmonata naskiĝtago de la Ipernity-paĝo de nia Esperanto-Muzeo. Ni invitas ankaŭ vin rigardi novaĵojn!

legu pli... | 9. 05. 2011

Plua monato forfluis kiel riverakvo, do ni denove invitas al vin al bunta migrado tra Esperanta Vikipedio …

legu pli... | 26. 04. 2011

Pasko estas ne nur pinta spirita festo juda kaj kristana, sed ankaŭ ankoraŭ pli antikva festo de printempo, de renaskiĝanta naturo kaj de espero pri daŭrigo de la vivo. Tial al ĝi apartenas ankaŭ multnombraj popolaj kutimoj. kiuj parte similas kaj parte diferencas en diversaj landoj.

Ni volus konatigi eksterlandajn vizitantojn de nia retpaĝaro kun la plej konataj popolkutimoj en Ĉeĥio kaj scivolas, kiel estas en viaj hejmlandoj! Vi povas aldoni viajn informojn en la komentarioj!

legu pli... | 23. 04. 2011

La 14-a de aprilo kiel tago de forpaso de d-ro Zamenhof el tiu ĉi mondo nature ne estas tiom ofte rememorigata, kiel lia naskiĝtago la 15-an de decembro, kiu estas tago de festoj. Tamen ankaŭ ĝi povas esti bona okazo por ekhalti kaj rememori mesaĝon de tiu ĉi admirinda homo, kiu plantis arbon, kies fruktojn ni ĉiuj frandas.

legu pli... | 14. 04. 2011

Por Muzea nokto, okazonta la 4-an de junio 2011, Esperanto-Muzeo en Svitavy pretigas inaŭguron de nova tema ekspozicio, kies temo estos „Spiritaj tradicioj de la mondo kaj Esperanto“.

legu pli... | 11. 04. 2011

Kun plezuro ni prezentas al vi la unuan el la konkretaj rezultoj de la ĉi-jara aranĝo Sabla Printempo – de la grupo por prilaboro de mallongaj filmoj.


legu pli... | 8. 04. 2011

La 28-an marto oni rememorigas naskiĝtagon de la eŭropa grandulo Jan Amos Komenský (1592–1670) – Komenio, nomata ne nur Instruisto de la nacioj, sed ankaŭ Prapatro de la ideo de la internacia lingvo.

legu pli... | 28. 03. 2011

Kun la unuaj printempaj tagoj ni denove venas al vi kun interesaj legaĵoj.


legu pli... | 27. 03. 2011

Esperanta redakcio de la radiostacio „China Radio International“ la 25-an de marto aperigis en sia retejo telefonan intervjuon kun elstara ĉeĥa esperantisto Miroslav Malovec, kiu estas i.a. fondinto de la ĉeĥa Vikipedio.

legu pli... | 25. 03. 2011

TEJO ĝojas anonci ke la nova redaktoro pri movadaj novaĵoj estas Daniel Mrázek el Ĉeĥio. Daniel Mrázek estis unu el kunorganizantoj de IJK en Liberec, kaj la nuna prezidanto de Ĉeha Esperanto-Junularo.

legu pli... | 17. 03. 2011

Ni estas profunde ŝokitaj kaj afliktitaj pro la tragediaj okazaĵoj en Japanio. Nia granda mondo ĉiam pli kaj pli fariĝas nura granda vilaĝo kaj neniu okazaĵo ie ajn estas en sufiĉe sekura distanco de ni, por povi diri ke ĉi-tio nin ne koncernas…

legu pli... | 14. 03. 2011

Lige kun la solenaĵo omaĝe al 90jariĝo de la honora membro de ĈEA pastro Josef Xaver Kobza, kiu okazis 26.2. en České Budějovice, estis kadre de la kultura programo realigitaj novaj registraĵoj de la spirita klasika muziko, kiujn ni nun ofertas al niaj legantoj.

legu pli... | 1. 03. 2011

Por agrabligi al vi la nunajn longajn frostajn vesperojn, ni venas denove kun kaleidoskopo de interesaĵoj bazitaj sur la Esperanta Vikipedio. Espereble ankaŭ ĉi-foje vi trovos inter ili temon, kiu kaptos vian atenton .......

legu pli... | 26. 02. 2011

La 21-an de februaro estis dissendita nova programero pri Esperanto-Muzeo en Svitavy en Ĉina Radio Internacia.

legu pli... | 25. 02. 2011

Josef Cink (nask. 29.6.1933), grava ĉeĥa esperantisto, pedagogo, tradukisto kaj eldoninto de kantoj, aŭtoro de koresponda E-kurso kaj ekzerclibro por progresintoj (laŭ kiuj lernis centoj kaj miloj da ĉeĥaj esperantistoj) …

legu pli... | 11. 02. 2011

La pli ol 50-jara historio de la Esperanto-redakcio de Pola Radio estas finita. La lasta elsendo estis publikigita en la reto la 31-an de januaro 2011, kaj pliaj elsendoj ne okazos. La estraro de Pola Radio decidis, ke la sola dungito de la Esperanto-redakcio, Gabriela Kosiarska, ekde nun havu aliajn taskojn.

legu pli... | 4. 02. 2011

Kiam la Esperanta Vikipedio jam aĝis unu jaron, ankoraŭ ne ekzistis versio de Vikipedio en la ĉeĥa. La ĉeĥan version helpis fondi Chuck Smith kaj la ĉeĥa esperantisto Miroslav Malovec.

legu pli... | 27. 01. 2011

Samideanino Jindřiška Drahotova el Ĉeĥio gajnis unuan premion de Litera Turo 2011 en la branĉo originala prozo.

legu pli... | 26. 01. 2011

Malfrue, sed tamen, la unuan fojon en la nova jaro … Denove vi espereble trovos en ĝi iun temon por vi atentokaptan!


legu pli... | 24. 01. 2011

Nur tri tagojn post la 10-jara jubileo de la entuta vikipedio-projekto – en la 15-a de januaro – la Esperanto-vikipedio atingis 140.000 artiko­lojn, nome vespere de la 18-a de januaro.

legu pli... | 19. 01. 2011

Omaĝe al naskiĝdatreveno de la fama ĉeĥa verkisto Karel Čapek (9.1.) ni alportas al vi novaĵojn el nia asocia projekto.

legu pli... | 10. 01. 2011

Karaj gelegantoj, en la almetitaj dosieroj ni sendas al vi du inspirajn kaj espereble plezurigajn novjarajn bondezirojn.

legu pli... | 6. 01. 2011

Nome de Ĉeĥa E-Asocio ni deziras al vizitantoj de nia retejo Kristnaskon plenan de ĝojo, agrablaj surprizoj, harmonio kaj partumado kun tiuj, kiujn vi amas. Kaj ni alportas al vi ankaŭ du donacetojn.

legu pli... | 18. 12. 2010

Tradicia Antaŭkristnaska renkontiĝo okazis la 11-an de decembro en la urbo Písek (Suda Bohemio). Kaj por tiuj partoprenis, kaj por tiuj kiuj ne ĉeestis, ni enretigis kolekton de videofilmetoj, sondosieroj, fotaĵoj kaj akompanaj tekstoj el la bunta kultura programo.

legu pli... | 17. 12. 2010

Omaĝe al la 151-a datreveno de naskiĝo de d-ro L.L.Zamenhof nia retejo alportas al vi unikan kolekton de retligiloj por konatiĝi multflanke kun la vivo kaj verkaro de la kreinto de Esperanto – inkluzive aŭtentikan film- kaj sonregistraĵon de li! Ni ĝojos, se vi plu diskonigos la liston.

legu pli... | 15. 12. 2010

Nova numero de Starto estas en presejo, ĝia elektronika versio en formato PDF troviĝas …

legu pli... | 7. 12. 2010

La 1-an de decembro 2010 forpasis en Lanškroun ĉeĥa esperantisto Ing. Zdeněk Polák (1934).

legu pli... | 7. 12. 2010

La kristnaska numero estas parte vestita en solenan kristnaskan mantelon – sed ni ne restos sendube nur ĉe tiu temo …

legu pli... | 2. 12. 2010

En la Eŭropa bulteno 2010/10, organo de Eŭropa Esperanto-Unio, aperis artikolo de Petro Chrdle, kiu koncize resumas nuntempan staton de Esperanto-movado en Ĉeĥio.

legu pli... | 29. 11. 2010

La nova adreslibro de Pasporta Servo 2011 aperos laŭplane en aprilo 2011. Tial ĝisnunaj gastigantoj estas petataj ĝis la 15-a de decembro aktualigi informojn pri si!

legu pli... | 28. 11. 2010

La plej supera E-aranĝo de la jaro, la 96-a Universala Kongreso, okazos 23.-30.7.2011 en la dana metropolo Kopenhago. Ne maltrafu precizigajn informojn kaj limdaton por aliĝi kaj pagi en la plej avantaĝa kategorio!

legu pli... | 27. 11. 2010

La profesia konsumprodukta foiro SIAL okazis apud Parizo inter 17a kaj la 21a de oktobro 2010. Inter ties pli ol kvin mil standoj, unu el la grandaj estis tiu de la firmao Triballat. Sur tiu ĉi, kune kun diversaj produktoj kaj novaĵoj, videblis pakaĵo de la jogurtoj Sojasun tute en Esperanto! Ĝi estis prototipo tie prezentata estante kandidato por novigpremio. Esperantigis ĝin la kompanio LinguaForce en Rennes.

legu pli... | 24. 11. 2010

Antaŭ kelkaj monatoj Verda Filmejo informis, ke grupo de studentoj de Kolumbia universitato kreis mallongan 15-minutan ludfilmon pri planlingvoj „Conlang: the movie“. Temas fakte pri lingvokonstruistoj kaj amo. Esperanto rolas tie ne la lastan rolon.

legu pli... | 15. 11. 2010

Ankaŭ en la novembra numero ni alportas al vi interesajn artikolojn el plej diversaj fakoj kaj kredas, ke same ĉi-foje vi trovos inter ili temon, kiu kaptos vian atenton.

legu pli... | 2. 11. 2010

La gvida Esperanta artkonkurso, la Belartaj Konkursoj de UEA, invitas partoprenantojn jam por la 62-a fojo! La rezultojn oni anoncos en la 96-a Universala Kongreso en Kopenhago. Partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al partopreno en la UK nek al membreco en UEA.

Ĉu ne tentas vin mem elprovi vian literaturan talenton?

legu pli... | 1. 11. 2010

Per la Esperanta versio de la programo Javascript Crossword, adaptita de „Klivo“, oni povas krei proprajn krucenigmojn.

legu pli... | 26. 10. 2010

Ŝatata ateliero por kreemaj infanoj kaj plenkreskuloj okazos ĉi-jare en Muzeo de Esperanto en Svitavy dimanĉe la 5-an de decembro.

Bonvolu korekti tiun ĉi daton en viaj kalendaroj! (Origine en la rubriko Aranĝoj estis indikita dato 4.12.).

legu pli... | 26. 10. 2010

Se la homaro ne ŝanĝos sian aliron al tio, kio ĉirkaŭas ĝin, kaj ne estos pli humila, ĝi ĵetos sin en katastrofon, estas konvinkita la ĉeĥa eksprezidento Václav Havel. La homaro laŭ li povas rekonsciiĝi nur tiam „se ĝi alfrontos sian miopecon, malsaĝan konvinkiĝon pri sia ĉioscio kaj pompa fiero“. Tion li proklamis dum la solena inaŭguro de la 14-a internacia konferenco Forum 2000 en Prago, en salonego sur la insulo Žofín, kie koincide okazis i.a. la 13-a Universala Esperanto-Kongreso en 1921.

legu pli... | 11. 10. 2010

Jam 8 jarojn regule okazadas en unu el la gimnazioj en Prago (urboparto Modřany) interesa „lingva festivalo“ okaze de la Eŭropa tago de lingvoj la 26-an de septembro. La aranĝo aspektas tiel, ke la antaŭtagmezo estas disdividita je du partoj po du studhoroj kaj paralele estas prezentataj diversaj lingvoj, ne nur tiuj oficialaj de EU.

legu pli... | 9. 10. 2010

La granda fajro, okazinta en la ĉirkaŭaĵo de Bona Espero en Brazilo, kelkloke atingis ĝis nur dekmetra distanco de la konstruaĵoj, sed estis sukcese haltigita. 77-jara brazila esperantisto, kiu helpis kontraŭbatali la incendion, estis ĉirkaŭita de la flamoj kaj vundita, sed ne grave. Jam pasis pli ol du semajnoj de la okazaĵo, alvenis multaj mesaĝoj de solidareco, kaj ankaŭ la unua pluvo.

legu pli... | 7. 10. 2010

Ampleksa incendio detruis grandan parton de la teritorio de Bona Espero, esperantista orfejo en Brazilo. La granda grundofajro trafis la regionon en la tria semajno de septembro, sed ne atingis la ĉefajn konstruaĵojn de Bona Espero.

En letero sendita al subtenantoj de la projekto, la esperantistaj estroj de la orfejo, Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia, rakontas pri la okazaĵo:

legu pli... | 4. 10. 2010

La nova vikirevuo en sia oktobra numero alportas pluajn interesaĵojn . Ni invitas vin eniri!

legu pli... | 1. 10. 2010

ĈEA venas kun projekto de netradicia monata reta revuo, bazita plejparte sur artikoloj el esperanta Vikipedio. Ĝi aperados en Aktualaĵoj de tiu ĉi retpaĝaro ĉiam komence de la monato, en ambaŭ lingvoversioj: en la ĉeĥa ĉeĥe/esperante (celante ankaŭ publikon), en la esperantlingva (en kiu vi nun troviĝas) nur esperante.

legu pli... | 17. 09. 2010

Evoluo de Interreto logike alportas kun si ankaŭ ŝanĝojn en formo de gazetoj. Tial krom ebleco aboni perpoŝte eksterlandajn E-gazetojn (aktualan liston kaj prezkondiĉojn por membroj de ĈEA vi trovos ĉeĥlingve ĉi-tie) vi povas utiligi i.a. ankaŭ elektronikajn arkivojn, kie estas konservataj (kutime kun ioma malfruiĝo) eldonitaj numeroj kaj de kie vi povas elŝuti ilin en vian komputilon.

legu pli... | 17. 09. 2010

La 15an de septembro okazis en la svisa urbo Brig premiero de la nova opero THREE. Kaj kial ni informas pri ĝi ĝuste ĉi-tie?

legu pli... | 15. 09. 2010

Konata verkisto, diakono kaj psikiatro d-ro Max Kašparů, kiu estas i.a. relative novbakita, sed sendube tre entuziasma kaj aktiva esperantisto, ĝuste nun fondas novan Esperanto-klubon en Pelhřimov.

legu pli... | 14. 09. 2010

Tutjara ekspozicio de Esperanto-humuro el la verkaro de la konata ĉeĥa desegnisto kaj karikaturisto Pavel Rak estis inaŭgurita la 12-an de junio en Muzeo de Esperanto en Svitavy.

legu pli... | 16. 06. 2010

Tri demandoj por helpi al la franca kastelo Greziljono, Kulturdomo de Esperanto:

legu pli... | 20. 05. 2010
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021