Eksponaĵoj por nova muzea ekspozicio serĉatas!

Por Muzea nokto, okazonta la 4-an de junio 2011, Esperanto-Muzeo en Svitavy pretigas inaŭguron de nova tema ekspozicio, kies temo estos „Spiritaj tradicioj de la mondo kaj Esperanto“.

La celo de la ekspozicio estas montri laŭeble ĉiujn religiojn kaj spiritajn kaj humanisme filozofiajn mondkonceptojn, kie agas esperantistoj aŭ kiuj havas iun rilaton al Esperanto, en laŭeble bunta enciklopedi-stila formo. Ni klopodos prezenti al publiko Esperanto-movadon kiel malfermitan nekonsumisman komunumon kun larĝa skalo da ideaj konceptoj, kaj pretan al paca dialogo, bazita sur reciproka respekto kaj preteco serĉi komunaĵojn kaj riĉiĝi per saĝaĵoj unu de la alia.

Krom diversaj formoj de kristanismo (katolikismo, protestantismo ĝenerale, kvakeroj, unitarismo) en la ekspozicio aperos ekz. bahaismo, brazila spiritismo, Legio de bona volo, japana movado Oomoto, vonbulismo (formo de korea budhismo), kosmologio Martinus, Movado sen nomo, unitaria universalismo ktp ktp. Por kelkaj temoj ni jam havas materialojn, sed pri iuj ili ankoraŭ ne kompletas aŭ mankas.

Tial ni tre aprezos vian helpon, kiu povos esti jena:

  1. Donaco de konvenaj materialoj pri la temo (libroj, gazetoj, kajeroj, flugfolioj, bildoj, poŝtkartoj, fotografaĵoj, kompaktdiskoj, tridimensiaj objektoj ktp)
  2. Pruntedono de io, se temas pri valoraĵo kiun vi ne povas donaci, por la tempo de la ekspozicio (ĝi daŭros unu jaron). Tamen, tiukaze bv. ne sendi la materialon tuj, sed unue ĝin priskribi, sendi foton, ke ni povu prijuĝi, ĉu ni povos utiligi ĝin kaj nur sekve laŭ interkonsento ĝin sendi

(bv. skribi al:muzeagrupo@esperanto.cz).

La muzeon mastrumas Ĉeĥa Esperanto-Asocio, kiu ne disponas primono por rekompenci viajn elspezojn kun la sendo, do mi eĉ kuraĝas peti, ke la sendokostoj estu parto de via donaco al la Esperanto-muzeo cele helpi al la informado pri vi. La formo de ekspoziciaĵoj:

Je dispono estos surmuraj paneloj (70cm x 100cm), en kiuj estos lokitaj bildoj kun priskriboj de unuopaj spiritaj grupoj en la ĉeĥa kaj en Esperanto (se ni sukcesos akiri la tradukojn, do ankaŭ en la angla, sed tion mi ne promesas, tamen laŭ via eblo mi petas sendi la tekstojn krom en Esperanto ankaŭ en la angla), plue kelkaj vitrotabloj (vitroŝrankoj horizontalaj), en kiuj povos esti tridimensiaj objektoj (libroj, sed ne nur ili) kaj vitroŝrankoj. Krome estos je dispono la komputila informpanelo kun tuŝekrano, en kiu povos esti informoj kaj dokumentoj (ankaŭ fotokolektoj, sonregistraĵoj aŭ mallongaj videoprezentoj) en elektronika formo. La imagon vi povas ekhavi sur http://muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa , precipe post kiam vi klakos plej sube al ambaŭ flankoj de la flugfolio pri la muzeo (kiu estas trovebla en la sama paĝo ankaŭ en la ĉeĥa, angla, germana kaj rusa lingvoj).

Ankaŭ vi povas ĝin vidi ĉe http://www.ipernity.com/…1031/9829111 aŭ ĉe http://eo.wikipedia.org/…o_en_Svitavy

(Rimarko: Krom temaj ekspozicioj en duono de la muzea spaco troviĝas kompreneble parto kun ĝeneralaj informoj pri Esperanto (ankaŭ ĉiujare aktualigata). Do ĉiukaze ni daŭre larĝigas nian kolekton pri esperantaĵoj (libroj, gazetoj, bildkartoj, glumarkoj, insignoj, memorobjektoj ktp.) kaj dankemos tutjare por donacoj ankaŭ ĝeneraltemaj (ne nur pri spiritaj tradicioj).

Viajn eventualajn donacojn bv. afable sendi laŭeble ĝis fino de aprilo al la adreso:

Esperanto-Muzeo, Ottendorfer-domo, Náměstí Míru 1,

CZ-56802 Svitavy, Ĉeĥio

Elkoran antaŭdankon por via ajnforma helpo cele sukcesigi la ekspozicion!

Plenamike

Petro Chrdle, vicprezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio respondeca pri eksterlandaj rilatoj, membro de la ĝia muzea grupo kaj ĉefrespondeculo pri la tema ekspozicio

kaj Pavla Dvořáková, ĈEA-estrarano, kunorganizanto de la ekspozicio kaj mastrumanto de la muzea Ipernity-paĝo

Retkontakto: muzeagrupo@esperanto.cz


  • publikita 11. 4. 2011
  • 927 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020