Dum ĉi tiu jaro KAVA-PECH jam eldonis kaj planas eldoni plurajn librojn en Esperanto, aŭ rilatantaj al Esperanto. Samtempe vi ekscios, kiel statas la eldono de la nova versio de Plena Ilustrita Vortaro.

legu pli... | 30. 07. 2019
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019