Komence estis ideo organizi kurson de Esperanto en Prago. Sed kie kaj kiel? Kiujn materialojn uzi? Kiel reklami la kurson? Kaj kiel gvidi ĝin? Tiujn demandojn havis estraro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo en jaro 2016. Sed en sama jaro aperis alvoko de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, ke la organizo serĉas landajn sekciojn, kiuj pretas kunordigi Erasmus+ projekton, kaj ke unu el la temoj, kiujn ili proponas, estas lingvoinstruado. Post kelkaj babiladoj inter la estraranoj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj TEJO oni trovis interkonsenton kaj komunan emon subvencipeti.

legu pli... | 7. 09. 2018

La 26-an de julio oni celebras Esperanto-Tagon rememore al la apero de la unua Esperanto-lernolibro en 1887. ĈEA ĉi-jare kontribuis al subteno de la tago per aranĝo okazinta pro organizaj kialoj du semajnojn antaŭe, sed rilate al aŭtoro de la unua Esperanto-lernolibro por ĉeĥoj. Nurajn tri jarojn post Zamenhof proprakoste eldonis ĝin tiam nur 18jara malriĉa studento F. Lorenc kaj post sia elmigro al Brazilo li faris la samon en la portugala lingvo en sia nova patrujo.

legu pli... | 26. 07. 2018
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2018