Forpasis operkantisto kaj honora membro de ĈEA Miroslav Smyčka

Kun malĝojo ni informas, ke la 25-an de aprilo 2017 en sia 90a jaraĝo forpasis en Prago emerita opersolisto kaj bonega esperantisto Miroslav Smyčka. Temas pri senduba grava perdo por la tutmonda Esperanta kulturo.


M. Smyčka kiel Figaro el „La barbiro de Sevilo“ de Rossini

Miroslav Smyčka naskiĝis en 1926 en Olomouc kaj esperantiĝis kiel studento jam en 1945. Dum sia vivo li aktoris en regionaj operteatroj en Brno, Opava, Liberec kaj precipe Ústí nad Labem (30 jarojn) kaj České Budějovice. Kiel baritonisto li ĉefrolis en dekoj da famaj operoj de ĉeĥaj kaj tutmondaj komponistoj (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Ĉajkovskij, R.Strauss k.a.). Vidu fotoalbumon de liaj pluraj roloj en la 1960-aj jaroj.


Li estis bonega kaj konvinkita esperantisto kun profunda lingvoscio. Li prezentis sian arton ankaŭ dum multaj Esperanto-aranĝoj (Universalaj kaj naciaj kongresoj) kaj estis ĉeforganizanto de elstaraj Internaciaj Kulturfestivaloj en Ústí nad Labem.

Pro siaj meritoj en la kultura kampo en 2002 li fariĝis honora membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio.

Ĝis la lastaj monatoj de sia vivo li estis en mirinda kaj enviinda fizika kaj psika freŝeco. La liaj vortoj, tion sendube helpis ankaŭ tio, ke li povis aktive okupiĝi pri siaj du grandaj amoj – klasika muziko kaj Esperanto.

Liaj kantoj aperis en 1993 sur la kasedo Famaj kantoj por belaj horoj, eldonita de KAVA-PECH, kaj en 2009 sur duobla KD Melodia Regalo, eldonita de ĈEA. Pliaj registraĵoj de kantoj, poezio kaj prozo efektiviĝis inter 2010 kaj 2016 en periodo de lia loĝado en České Budějovice kaj membreco en la sudbohemia Esperanto klubo La Ponto en Písek, al kies aranĝoj li abunde kontribuadis. La registraĵo realiĝis dank al lia kunlaboro kun Vladimír Türk kaj Pavla Dvořáková kaj kaj aperis precipe en la socia retejo Ipernitio.

Pli detalajn informojn pri lia vivo, riĉa arta aktiveco kaj agado kadre de la Esperanta movado vi trovos en vikipedia artikolo.

Ni rekomendas al vi ĵus kompletigitan liston de la interrete aŭskuteblaj registraĵoj de Miroslav Smyčka.

Ĉi-forme kaj en niaj rememoroj tiu ĉi admirinda homo kaj artisto povos esti plu ĉeesta inter ni. Dankon por ĉiuj artaj travivaĵoj kaj por la belo, kiun li postlasis al ni!


La tristan anoncon alportis en Ĉeĥio pli ol 12 konataj ĵurnaloj kaj gazetoj, kiuj ankaŭ informis pri lia fervora esperantisteco.

La ĈEA-estraro sendis kondolencon al la familio kaj sendos ankaŭ sian ofiialan reprezentanton al la lasta adiaŭo, al kiu estas invitataj ankaŭ pluaj membroj de ĈEA, geamikoj kaj favorantoj. La ĉeĥlingva informo aperis en nia retejo jam 28.4.2017.

La lasta adiaŭo okazos ĵaŭde la 4-an de majo 2017 ekde la 14a horo en la preĝejo de Virgulino Maria la Pacreĝino (Praha 4-Lhotka, Ve Lhotce 330/36). Ĝi okazos en la formo de funebra meso kaj sekva neformala babilado kaj rememorado en la sakristio.

La kondolencon eblas skribi al la teatro – laborloko de la filino, kiu en infanaĝo ankaŭ iom lernis Esperanton:

Divadlo Semafor, Jolana Smyčková, Dejvická 27 CZ-160 00 Praha 6

Antaŭdankon por via kunsento kaj subteno.

Pavla Dvořáková


  • publikita 2. 5. 2017
  • 617 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

maria mickle

#1 maria mickle

R.I.P.
mi renkontis M.S. dum kelkaj IKUE-kongresoj

před 3 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020