Artikoloj de ĉeĥaj esperantistoj en la eksterlanda gazetaro en 2018

Jen la listo de 21 artikoloj de ĉeĥaj esperantistoj, aperigitaj en 2018, kun ligiloj al plenaj tekstoj.

Laŭalfabete:

BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra: Tutmondiĝo de portugalaj kulturo kaj lingvo: Kien nun, kreoloj? (1) La Ondo de Esperanto, 281, 2018, n-ro 3, p. 43–53 (disponeblas nur parto el la demoversio

BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra: Tutmondiĝo de portugalaj kulturo kaj lingvo: Kien nun, kreoloj? (2) La Ondo de Esperanto, 282, 2018, n-ro 4, p. 41–49 (disponeblas nur parto el la demoversio

DRAHOTOVÁ, Jindřiška – Denove en la Ĉeĥa Paradizo, La Ondo de Esperanto, 287, 2018, n-ro 8–9, p. 23 (Pri la Printempa Lingva Seminario en Skokovy)

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Francisko Valdomiro Lorenz omaĝita en sia patrujo, La Ondo de Esperanto, 287, 2018, n-ro 8–9, p. 54–55 (Pri la aranĝo en Vrdy kaj Čáslav)

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Jubilea festo en la Esperanto-Muzeo en Svitavy, La Ondo de Esperanto, 288, 2018, n-ro 10, p. 24 (Pri la solenaĵo omaĝe al la 10-jariĝo de la muzeo)

FISCHER, Oldřich – Biblio de Kralice, Dia Regno, 2018– n-ro 3

FISCHER, Oldřich – Ekumene kaj Esperante en Ĉeĥio La Ondo de Esperanto, 287, 2018, n-ro 8–9, p. 34–35 (Pri la Ekumena Esperanto-Kongreso en Poděbrady)

CHRDLE, Petr – Biblioteko Lorenz en Ĉeĥio, Lampiro, 151, 2018, n-ro 3, p. 19 kaj 22 (Pri la solena ceremonio en Vrdy)

CHRDLE, Petr – Biblioteko Francisko Valdomiro Lorenz en Ĉeĥio, Komunikoj, trimonata bulteno de Spiritisma Eldona Asocio F. V. Lorenz en Brazilo, n-ro 170, 2018, n-ro 4, p. 4 (kompleta numero elŝutebla) (Pri la solena ceremonio en Vrdy)

CHRDLE, Petr – Du sinsekvaj aranĝoj en Ĉeĥio kun aŭstra veterano Esperanto Aktuell, 2018, n-ro 5, p. 24–25 (Pri la kluba solenaĵo en Svitavy, IEL Bartošovice kaj Ekumenta Kongreso en Poděbrady)

CHRDLE, Petr – Eldonejo KAVA-PECH 25jara, La Espero – Svenska Esperantotindingen, 2018, n-ro 1, p. 8

CHRDLE, Petr – En Semaforo sonis Esperanto, Revuo Esperanto, 2018, n-ro 2, p. 29 (Pri Jolana Haan Smyčková kaj Jiří Suchý)

CHRDLE, Petr – Grava verko de Hus en Esperanto Esperanto Aktuell, 2018, n-ro 4, p. 4

CHRDLE, Petr – Invito al Esperanto-muzeo en Svitavy, Dia Regno, 2018, n-ro 2, p. 43–45

CHRDLE, Petr – Opero en Esperanto en la praga Nacia Teatro, Esperanto Aktuell, 2018, n-ro 3, p. 7 (Pri la opero „Sternenhoch“ de Ivan Acher)

KAŠČÁK, Pavol – Teo kaj amo – ĉinaj diplomoj por Ĉeĥio, La Ondo de Esperanto, 287, 2018, n-ro 8–9, p. 37–38 (Pri la solenaĵo okaze de la 85jariĝo de la Klubo de Amikoj de Esperanto en Svitavy kaj IEL Bartošovice)

KAŠČÁK, Pavol (Pavlíček Paŭlo) – Tri mondaj premieroj samtempe, La Ondo de Esperanto, 283. 2018. n-ro 5, p. 29 (Pri la premiero de la Esperanta opero „Sternenhoch“ de Ivan Acher en la Nacia Teatro en Prago)

KOVÁŘ, Ladislav – Bruo kontraŭ estetiko – ambivalenco de interesoj, Internacia Fervojisto, 2018, n-ro 5, p. 99–100 (Pri la fervojo en Česká Třebová)

MALOVEC, Miroslav – VEDEM – la vivo de infanoj kaj plenkreskuloj en la koncentrejo Terezín, Almanako Lorenz 2018, p. 149–155

MATUŠKA, Jan – 25 jarojn instruado en la trafikaltlernejo Pardubice, Internacia Fervojisto, 2018, n-ro 5, p. 92–93

MATUŠKA, Jaroslav – HAKL, Ladislav – El historio – fervojkunligo Ĉehoslovakio kaj Eŭropo, Fervojfakaj kajeroj 2018, n-ro 26, p. 1–11

RÝZNAROVÁ, Jarmila – Mia unua vojaĝo okcidenten, Almanako Lorenz 2018, p. 47–50


RETEJOJ DE LA GAZETOJ

kun pliaj informoj, (event. elŝuteblaj malnovaj numeroj), eblecoj de abono

Esperanto Aktuell

La Ondo de Esperanto

Lampiro

Revuo Esperanto


Ĉu vi scias pri artikolo, kiu mankas ĉi-tie? Bv. sendi ĝin al redakce (ĉe) esperanto.cz kaj ni volonte kompletigos ĝin al tiu ĉi listo!

kompilis Pavla Dvořáková


Soubory
pdf chrdle_lampiro_2018-3-19.22.pdf (2.57 MB)
pdf chrdle_komunikoj_n-170-2018-4-4_.pdf (266.93 kB)
pdf dvorakova-pavla_la-ondo_287-2018-8.9_54.55.pdf (280.74 kB)
pdf fischer_la-ondo_287-2018_8.9_34.35.pdf (267.34 kB)
pdf kascak_la-ondo-Lo-287-2018-8.9_37.38.pdf (349.52 kB)
pdf drahotova_la-ondo_287-2018-10-23.pdf (196.76 kB)
pdf dvorakova-pavla_la-ondo-288-2018-10-24.pdf (259.78 kB)
pdf matuska_IF_2018_5_92.93.pdf (305.8 kB)
pdf kascak_la-ondo-283-2018-5-29_demo.pdf (237.26 kB)
pdf kovar_IF_2018_5_99.100.pdf (332.27 kB)
pdf chrdle_LE_2018-1-8_jubileo_KAVA-PECH.pdf (301.51 kB)
pdf chrdle_esperanto-aktuell_2018-3-7-sternenhoch.pdf (286.06 kB)
pdf chrdle_invito-al-svitavy_DR 2018_2_43-45.pdf (327.15 kB)
pdf chrdle_revuo-esperanto_2018-2-29_semafor.pdf (257.96 kB)
pdf barandovska_la-ondo-281_2018_3_43-44_demo.pdf (241.24 kB)
pdf barandovska_la-ondo_282_2018_4-43-44_demo.pdf (155.47 kB)
pdf chrdle_esperanto-aktuell_2018-5-24.25.pdf (1.24 MB)
pdf chrdle_esperanto-aktuell_2018-4-4.pdf (236.72 kB)
pdf malovec_almanako-lorenz_2018_p.149-155.pdf (258.83 kB)
pdf ryznarova_almanako-lorenz_2018_p. 47-49.pdf (262.86 kB)
pdf fischer_biblio-de-kralice_dia-regno_2018-3.pdf (364.61 kB)

  • publikita 9. 10. 2018
  • 529 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Josef Vojáček

#1 Josef Vojáček

Estas sufiĉe longa la listo.

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020